úterý 22. srpna 2017

Je FSSPX kultem? (2017)

 
Je FSSPX kultem? (2017)
13. srpna 2017
V posledních několika letech si FSSPX osvojilo taktiku a jednostranné vyjadřování, jež jej činí nikoliv nepodobným kultu.
Mezi jinými věcmi si FSSPX nárokuje mít monopol na prozíravost. Tento výraz je používán takřka v každém článku, který Bratrstvo vyprodukuje. Je to, jako by si vypůjčili Goebbelsovu poučku: „Opakujete-li lež dostatečně často, stane se pravdou.“
FSSPX zneužívá výraz „prozíravost“ takřka stále. Berou ho tak, jako by to znamenalo mít jistý druh politické vychytralosti proti krizi v Církvi. Argumentují pak, že být prozíravý znamená nedělat mnoho povyku.
To je prostě nepravdivé.
Kristus vždy tvrdě hovořil k farizeům. Bylo prozíravé, že je nazývá klubkem zmijí. Mírnějším hlasem hovořil, když se obracel na prosté a nevzdělané.
Je věcí prozíravosti odhalovat vlky v rouše beránčím v dnešním Římě. FSSPX to nedělá, jak to dělávalo. Podstatou věci je, že FSSPX má strach ukázat se jako nevypočitatelné a hlasité, protože to příliš mnoha lidem může připomínat biskupa Williamsona, což je něco ohledně čeho je biskup Fellay paranoidní.
FSSPX není prozíravé v tom, že je umírněné ve své kritice. Páchá hřích kvietismu, o němž mluvil Jean Baptiste Chautard.
Navíc prozíravost zahrnuje paměť a učení se od druhých. Paměť nás poučuje, že se Řím za posledních několik desítek let nezměnil a že jeho minulé „pokusy o sblížení“ s Tradicí jsou pouhými ďáblovými lstmi.
Také všem ostatním tradičním skupinám, které šly s Římem, nebylo dovoleno zůstat, „jaké jsou“. Avšak jen nemnozí, pokud vůbec někdo, z věřících FSSPX o těchto skupinách ví. Příběhy Camposu, Institutu Dobrého Pastýře a dalších jsou prostě neznámé – což je něco, o co jakýkoliv dobrý kult usiluje – přepsat minulost.
Bratrstvo je také řízeno jako diktatura, která rozhodně zakročí vůči kněžím a věřícím, kteří se odváží zpochybnit čelní představitele. Nedávné články P. Paula Robinsona a jiných na [webu] FSSPX News jsou pouhou propagandou. Karikují ty, kteří nesouhlasí s dohodou s neobráceným Římem a používají zastrašující „kazatelnu“ uhlazeně vypadajících webových stránek FSSPX, aby přiměli své slepé podporovatele stále více přijímat jejich ideje.
Je nejvyšší čas, aby FSSPX absolvovalo veřejnou debatu se členy opravdového Odporu nebo s kněžími FSSPX, kteří odporují dohodě. Dost bylo vychytralého kritizování na blozích vlastněných FSSPX.
U dětinského handrkování mezi kněžími FSSPX je vždy upřednostněna strana, která je pro dohodu. Obvykle se stane to, že některý kněz nebo skupiny kněží v FSSPX se vysloví proti dohodě, často tím, že napíšou proti němu něco ve svém zpravodaji nebo řeknou něco ve svém kázání. Pak se o tom doslechnou autority, a knězi, který je pro dohodu, se poskytne platforma na webových stránkách FSSPX nebo FSSPX News, aby sepsal nějaký nepřesvědčivý argument o tom, proč je dohoda s Římem skvělá.
Onen článek se pak dostane k tisícům lidí, zatímco původní kněz nikdy neměl šanci své ideje obhájit. Což kdyby tak nechali kněze, který je proti dohodě, publikovat článek na FSSPX News? P. Gleizemu bylo nedávno zjevně dovoleno to učinit, ale v posledních několika dnech se objevily asi čtyři články na různých webech FSSPX o tom, proč je dohoda nutností. V tomto vydavatelském rozhodnutí je nepřímo vyjádřeno poselství, že pokud někdo promluví, vystoupíme proti němu v plné síle.
Toto chování Novobratrstva, jež je podobné sektářskému, se také projevuje ve facebookové skupině „SSPX Faithful“ (Věřící FSSPX). Tato skupina je souborem stoupenců FSSPX – z nichž mnozí jsou v kruzích Bratrstva velmi dobře známí. Většina z nich však projevuje popudlivou bezcitnost vůči druhým, což je spolehlivým znamením liberalismu.
Této skupině vládnou samozvaní věštci Tradice. I ta nejnepatrnější odchylka od jednostranného vyjadřování FSSPX se setká s nejdrsnějšími odsudky ze strany členů skupiny. „Podívejte, další vševěd z Odporu! Do něj!“ je nejobvyklejší reakce na kohokoliv, kdo se ptá na vyjasnění nebo se odvažuje říct nejnepatrnější věc, která může vypadat jako zpochybňování nějakého kněze FSSPX nebo biskupa.
Tento druh slepé oddanosti vůči vedení Bratrstva, který se projevuje v této skupině i mimo internet, je výsledkem toho, že FSSPX své stoupence zcela přesvědčilo, že kritické myšlení a kladení otázek je nekatolické.
Typ člověka z establishmentu FSSPX nevyhnutelně bude říkat těm, kteří odporují dohodě, něco ve smyslu: „Ach, takže vy jste lépe než biskup Fellay věděl, co si arcibiskup Lefebvre myslel o jednáních Řím-FSSPX? No páni. Úžasné. Povězte mi víc!“ To je spolehlivou známkou, že tento člověk je zcela mimo a úplně vypnul svůj mozek.
Zatímco mnozí, kteří konvertovali k Tradici, museli projít vyčerpávajícím procesem čtení, přemýšlení, modlení a vyptávání se, mnozí z těch, kteří vyrostli v FSSPX, nic takového nedělali. Prostě nemají schopnosti kritického myšlení „zkoumat vše“ [1 Tes. 5:21], co řekli a učinili představení FSSPX. A dokonce i mezi těmi, kteří vykonali těžkou intelektuální práci, aby došli k FSSPX, se mnozí mentálně vyčerpali a prostě se rozhodli smířit se s čímkoliv, co FSSPX rozhodne. Dlouhá cesta za Tradicí jim stačila. Představit si, že by se cokoliv v Tradici mohlo nezdařit, je příliš vzdálená úvaha, a není to něco, nad čím mohou nebo chtějí přemýšlet.
Když se člověk snaží přesvědčit mnohé věřící FSSPX, že věci v Bratrstvu nejsou v pořádku, často se setká s výrokem: „No, Odpor přetéká pýchou a myslí si, že jen oni jsou Církví. Jaká namyšlenost!“
Takový hloupý argument je známkou vymývání mozku. Je také plodem umírněně hovořících kněží, kteří teď řídí skoro všechny kaple FSSPX. Všichni prchliví kněží, kteří jako Kristus, rozhodně odsuzovali farizeje (alias Nový světový řád) ve svých kázáních, jsou opomíjeni, pokud jde o hlavní vůdčí pozice v kaplích a priorátech a profesorské posty v seminářích, a myslet kriticky znamená být suverénní, arogantní nebo domýšlivý.
Obvyklý dnešní kněz FSSPX je poněkud nemužný optimista, jehož kázání se soustředí takřka úplně na duchovno a na nic politického. Káže takřka o stejných věcech, jaké jste slyšeli, když jste byli Novus Ordo katolíci.
Mnozí příznivci FSSPX se také nechali přesvědčit, aby okamžitě zpochybňovali jakýkoliv výrok, který jim předložíte s tím, že pochází od arcibiskupa Lefebvra. Takřka univerzální reakce je: „Jo, ale víte, v jakém kontextu hovořil? Tato poznámka byla pronesena v roce 1988. Musíte si přečíst všechno, co arcibiskup řekl.“
To je výsledkem liberálů, kteří jsou ve vedení FSSPX, a kteří, pokud jde o arcibiskupovy poznámky, stále říkají: „kontext, kontext, kontext“, pokaždé, jak jen mohou. Ano, na kontextu záleží. Ale citáty, které Odpor používá pro svou věc, jsou v kontextu. Nejsme tu banda idiotů. Nesnažíme se povzbuzovat rozdělení. Snažíme se spasit své duše a dostat odpovědi na své otázky. Setkávat se s tím, čemu říkám „kontextový argument“, je nesnesitelné a je to intelektuálně nepoctivá reakce.
A opravdu, celý „kontextový argument“ byl preferovanou metodou progresivistů používanou na Druhém vatikánském koncilu, jak ignorovat celý soubor papežských vyjádření od Pia IX. do Pia XII. Byl efektivně využit k vykreslení jejich oponentů jako naivních a neznalých reality. Novobratrstvo dnes používá stejnou taktiku.
Novobratrstvo je kultem, protože jeho stoupenci nepřemýšlí, prostě říkají, že musíme „důvěřovat představeným“. Mají předem připravené neoriginální odpovědi na vše, na co se jich zeptáte. Prostě opakují, co říkají představení. I ty nejprostší otázky jsou vnímány jako znamení neposlušnosti, ne-li neprominutelný hřích. Často jsou lidé, kteří nežádají o nic víc než vyjasnění, okamžitě označeni jako rebelové, přívrženci Odporu, nebo ještě hůř, Williamsonovci. Mnozí zbožní návštěvníci mší FSSPX žijí ve strachu, že budou takto označeni, takže se rozhodli se neozývat a neptat se na otázky nebo se snažit najít odpovědi.  Vědí, že když tak učiní, budou ze strany vedení FSSPX ostrakizováni a izolováni. Cokoliv, co jde proti jednostrannému vyjadřování FSSPX, se setká s okamžitým odsouzením a je v podstatě označeno za nekatolické kvůli neposlušnosti. Veřejná odchylka od schváleného myšlení je trestána nejdrsnějšími způsoby.
Zdroj: Psalm 129
Překlad: D. Grof