pondělí 14. srpna 2017

Komentář Eleison DXXVI – Střet se vyvíjí (2017)

 Komentář Eleison DXXVI – Střet se vyvíjí (2017)
(526)
12. srpna 2017
STŘET SE VYVÍJÍ
Jak se Bratrstvo sv. Pia X. vyvíjí od jara a časného léta, kdy v něm vyvstalo silné napětí kvůli účasti koncilních kněží jako oficiálních svědků u sňatků Bratrstva? Stručně řečeno, mezi vůdci Bratrstva, kteří jsou zastánci této účasti, a těmi kněžími a laiky, kteří ji odmítají, jsou vztahy nadále napjaté. Lze dokonce předvídat rozdělení Bratrstva mezi stoupence arcibiskupa Lefebvra a stoupence biskupa Fellayho. Takové rozdělení bylo nevyhnutelné ode dne, kdy biskup Fellay začal vést arcibiskupovo Bratrstvo odlišným směrem od arcibiskupa.
Nic však neotřese odhodláním Menzingenu biskupa Fellayho odklánět se od linie vytyčené arcibiskupem a směřovat k linii koncilního Říma. Jen nedávno ve Francii pár snoubenců Bratrstva, který měl být oddán, odmítnul mít cokoliv co do činění s koncilními autoritami, načež je jejich kněz FSSPX odmítl oddat. Očividně měl podporu svých představených. Má toto trvání na demontáži arcibiskupova Bratrstva nějaké racionální vysvětlení? Mezi jinými mohou působit tři faktory.
Za prvé, Prozřetelnost zvolila Švýcarsko, aby sloužilo jako první geografická základna Bratrstva, a od té doby se Švýcarsko těší odpovídající důležitosti a prestiži v rámci FSSPX. A tak dva jeho vrcholní představitelé a mnoho jeho kněží jsou v současnosti švýcarští občané. Švýcarsko je země pořádku, která je proslulá například tím, jak jeho vlaky jezdí na čas, zatímco nedostatek oficiálního uznání pro skutečně katolickou kongregaci je normálně nepořádkem, který bude intenzivněji pociťován spořádanými lidmi. Za druhé, kněží FSSPX mohou snít o tom, jak velký apoštolát se otevře Bratrstvu, pokud jen bude uznáno ze strany Říma. A za třetí, může se zdát, že neexistuje žádné jiné řešení pro vážné vnitřní pnutí Bratrstva, než se vydat pod autoritu koncilního Říma – biskup Fellay nechce slyšet o apokalyptických řešeních jako je Boží zásah.
Ale za prvé, nejvyšším řádem pro katolíky není řád ve státě, jakkoliv může být žádoucí, ale řád Boží, který je pošlapán Druhým vatikánským koncilem. Za druhé, modernisté svou povahou mohou navenek působit jako „obrácení“, protože nevidí žádný problém ve svém vlastním subjektivismu. Je to však tak pohodlné, že jen nemnozí mají úmysl opustit jej kvůli jakémukoliv objektivnímu obrácení, které s sebou nese Kříž. Jak říkal P. Vallet, liberálové se neobracejí. A za třetí, myslet si, že jediným řešením bezprecedentních problémů dnešního světa a Církve je schvalovat lži, prozrazuje závažný nedostatek víry, jakkoliv vítězoslavné se tyto lži mohou zdát. Opravdu si myslíme, že Boží ruka je krátká, protože my lidé jsme zkažení (Izajáš L, 2; LIX, 1)? Bůh ví přesně, jak se vypořádá s bezprecedentními lžemi, na což stačí jen počkat a uvidíme, mezitím ale [Bůh] nechce, abychom je schvalovali!
Jsou zde však i dobré zprávy – někteří kněží a laici odmítající schvalovat tyto lži jsou také odhodlaní. Jeden čtenář ve Francii mi říká, že velký počet kněží FSSPX se tímto konkrétním problémem ohledně sňatků probudil. Ti nejlepší z kněží FSSPX se k velké rozmrzelosti svých představených neuchylují ke koncilním svědkům u sňatků Bratrstva. Tři ze sesazených děkanů rázně píšou proti koncilním svědkům u sňatků i po svém sesazení, a jeden z nich se právě rázně ozval proti osobní prelatuře, protože ta v žádném případě není vyloučená, ani po zničující Deklaraci kardinála Müllera z konce června. V žádném případě nejsme zpět na začátku, jak v té době tvrdil biskup Fellay. „Jako špatný obchodní manažer zahnaný do úzkých,“ říká tento čtenář, „přišel o veškerou důvěru od kteréhokoliv z kolegů, který má mozek ve své hlavě, včetně těch nejuctivějších.“ Tento čtenář dochází k závěru, že to, na čem teď záleží, není zachránit FSSPX jako celek, protože to by vyžadovalo zázrak, ale zachránit tolik kněží a laiků, kolik je možné, před propadem FSSPX.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof