neděle 13. srpna 2017

P. Morgan opouští FSSPX (2017)


P. Morgan opouští FSSPX (2017)
http://sodalitium-pianum.com/wp-content/uploads/2017/08/Paul-Morgan-Rev-1-227x300.jpg
P. Paul Morgan – bývalý představený Britského distriktu FSSPX – se připojuje k Odporu!
Zastihla nás informace, že jen dva dny po dobré zprávě o odchodu P. Carvalha z brazilské koncilní církve a jeho připojení se k SAJM, opustil FSSPX P. Paul Morgan a v současnosti přebývá u kapucínů v Morgonu ve Francii.
Ohledně odchodu P. Morgana z Novobratrstva zaslali na blog Sodalitium Pianum informaci dva kněží.
P. Gerard Rusak, který [v současnosti] pod P. Morganem sloužil na priorátu FSSPX v Britské Kolumbii [v Kanadě], přečetl jménem P. Coutura [představeného Kanadského distriktu FSSPX] následující oznámení:
„Mám pro vás dnes k ohlášení smutnou zprávu:
Přes všechno úsilí přesvědčit P. Morgana, aby zůstal s námi, oznámil nám e-mailem z 10. srpna své rozhodnutí opustit Bratrstvo sv. Pia X. Proto se nevrátí do Britské Kolumbie a my budeme muset přeorganizovat náš apoštolát dle našich nejlepších možností.
Uchovávejme si všechny ty kněze, kteří nás opustili tím čí oním způsobem, v modlitbách.
Modlete se, prosím, zvláště za všechny kněze Bratrstva sv. Pia X., kteří vám v současnosti slouží.“
Nadále nás sledujte. Náš komentář k těmto událostem bude brzy následovat.
Překlad: D. Grof