čtvrtek 31. března 2016

Dopis otce Pia papeži Pavlu VI. (1968)

 
Dopis otce Pia papeži Pavlu VI. (1968)
Poznámka překladatele: Velmi krátce před svou smrtí napsal otec Pio dopis papeži Pavlu VI., přičemž měl na paměti audienci u papeže, kterou měli mít členové kapituly jeho řádu v průběhu své generální kapituly. V dopise vyjádřil své mínění o encyklice Humanae Vitae, kterou jednoznačně podpořil.
***
Vaše Svatosti,
využívajíc setkání Vaší Svatosti s kapitulními otci a sjednocujíc se v duchu se svými bratry, a v duchu víry, lásky a poslušnosti k velikosti Toho, jehož reprezentujete na zemi, skládám svou uctivou čest Vaší vznešené osobě, pokorně klečíc u Vašich nohou.
Kapucínský řád byl vždy mezi prvními ve své lásce, věrnosti a úctě ke Svatému stolci. Modlím se k Pánu, aby jeho členové zůstali vždy takoví a pokračovali ve své tradici vážnosti a řeholního asketismu evangelní chudoby, věrné poslušnosti Regulím a Konstituci a obnovovali se v aktivním životě a hlubokém vnitřním duchu – vždy připravení na nejmenší pokyn Vaší Svatosti ihned přispěchat na pomoc Církvi v jejich potřebách.
Vím, že Vaše srdce v těchto dnech mnoho trpí kvůli událostem v Církvi: kvůli míru ve světě, kvůli velké potřebě jeho národů; ale především kvůli nedostatku poslušnosti některých, dokonce i katolíků, vůči ušlechtilému učení, jež jste nám Vy, za asistence Ducha Svatého a ve jménu Božím, poskytl. Obětuji Vaší Svatosti své denní modlitby a utrpení, nepatrnou, ale upřímnou oběť nejmenšího z Vašich synů, a prosím Pána, aby Vás utěšil Svou milostí, abyste pokračoval po přímé, i když často obtížné cestě – při obraně těch věčných pravd, které se v čase nikdy nemohou změnit.
Ve jménu svých duchovních synů a „modlitebních skupin“ děkuji Vaší Svatosti za jasná a rozhodná slova, jež jste pronesl v nedávné encyklice Humanae Vitae a znovu potvrzuji svou vlastní víru a svou bezpodmínečnou poslušnost k Vámi inspirovaným příkazům.
Kéž Bůh zaručí, aby pravda zvítězila, a kéž je Jeho Církvi dán mír, klid národům země a zdraví a blahobyt Vaší Svatosti, tak, aby až tyto znepokojivé mraky odplynou, Boží Vláda mohla zvítězit ve všech srdcích skrze Apoštolská díla Nejvyššího pastýře všech křesťanů.
Ležíc tváří k zemi u Vašich nohou, naléhavě Vás žádám, abyste požehnal mně, mým bratrům ve víře, mým duchovním synům, „modlitebním skupinám“, všem nemocným – abychom věrně plnili dobrá díla ve Jménu Ježíše a pod Vaší ochranou.
Nejpokornější služebník Vaší Svatosti,
Padre Pio, kapucín
San Giovanni Rotondo, 12. září 1968
Zdroj: L´Osservatore Romano, anglické vydání z 10. října 1968, str. 9
Překlad: D. Grof