sobota 12. března 2016

Komentář Eleison CDLII – Mír, válka (2016)


Komentář Eleison CDLII – Mír, válka (2016)
(452)
12. března 2016
 
MÍR, VÁLKA
Zde jsou některé malé dobré zprávy a některé velké špatné zprávy, rovnováha však může být trochu napravena tím, že špatné zprávy jsou ze světa, zatímco dobré zprávy jsou z Církve. Nejprve trojí dobrá zpráva.
Počátkem února proběhlo v semináři „Odporu“, v semináři sv. Grigniona z Montfortu poblíž Angers ve Francii, setkání půltuctu francouzských kněží Kněžské unie Marcela Lefebvra, zkráceně USML. Předsedal biskup Faure. P. Bruno, benediktinský mnich, koordinoval. USML stále nemá žádnou jinou strukturu, která by stála za řeč, než jakou vytvořil zbytek věrných kněží přeživších pohromu NOM a Druhého vatikánského koncilu, ale živá diskuze ohledně kroků, které se mají podniknout, nezabránila naprosté shodě názorů. Víra zatím ještě může udržet přátele z USML pohromadě.
Dále, následujícího dne pět mladých mužů, tři z Francie a po jednom z Anglie a Itálie, obdrželi sutanu z rukou biskupa Faureho při pontifikální mši v kostele dominikánského kláštera v Avrillé. Z podnětu USML (autor těchto řádku na tom nemá žádnou zásluhu) se vloni na podzim otevřel seminář s osmi seminaristy, z nichž jen jeden tu již není. Velkou část své každodenní výuky dostávají v tomtéž klášteře od kněží dominikánů, kteří tak splácejí dluh ze svých vlastních počátků vůči arcibiskupovu Bratrstvu a semináři v Écône, kde jejich tři průkopníci, dnes stále jejich vůdci, získali své úvodní vzdělání ve filozofii a teologii na konci 70. a počátkem 80. let 20. století. Skutečně, „jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“, ale s Novobratrstvem biskupa Fellayho, pro koncilní Řím předurčencem pekla, se prozíravě rozešli minulý rok.
A poslední část dobrých zpráv z Francie je, že v žádném případě ne všichni kněží FSSPX ve Francouzském distriktu slepě následují svého vůdce, který vede na scestí. Jak by mohli, když současná hlava koncilního Říma den za dnem páchá slovem i skutkem jednu urážku katolické Víry za druhou, jako by byla ustanovena, aby zničila celou Církev? Arcibiskupovo Bratrstvo se možná potápí a může se ještě potopit v této ohromné bouři liberalismu a neomodernismu, ale ještě se nepotopilo. Musíme se modlit k arcibiskupovi pro případ, že může zachránit své Bratrstvo před pošetilými liberály, do jejichž rukou upadlo.
Špatnou zprávou ze světa (viz http://www.tfmetalsreport.com/blog/7422/dangerous-moves-new-cold-war) je, že studená válka mezi Západem a Ruskem se znovu rozpaluje a stává se nebezpečnější než kdy předtím od kubánské raketové krize v roce 1961. Konkrétně na konci ledna vláda Spojených států oznámila své rozhodnutí umístit plně vybavenou bojovou brigádu, mobilní, ale stálou, do zemí Východní Evropy přímo hraničících s Ruskem, od Pobaltských zemí až dolů po Sýrii. Nikdy nebyly americké vojenské síly umístěny tak blízko Rusku. Předchozí nejbližší [umístění] bylo v Berlíně. A závod ve zbrojení je zpět. Obě strany modernizují své jaderné zbraně, nyní mnohem dražší a nebezpečnější, protože jsou menší, přesnější, ovladatelnější a tudíž „použitelnější“. Jaderné hodiny tikají – na čase 11:57, říkají někteří – a neexistuje tu žádná debata.
Jak to, že západní média neuvědomují o tak dramaticky se vyvíjející situaci? Protože jsou ovládána nepřáteli Boha a člověka, kteří chtějí třetí světovou válku, aby jim dala globální diktaturu, o níž jsou přesvědčeni, že na ní mají právo. Existuje lidská naděje zastavit je před tím, aby na nás všechny uvalili svůj zločinný nerozum? To nezáleží na nich, ale na Všemohoucím Bohu, jemuž oni slouží jako metla na nás, bezbožné lidstvo. Nechť se každý z nás modlí růženec a dělá své každodenní povinnosti. Můžeme udělat o trochu víc. Nemůžeme udělat méně.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof