pondělí 1. srpna 2016

Komentář Eleison CDLXXII – Autentický tomismus (2016)

 
Komentář Eleison CDLXXII – Autentický tomismus (2016)
(472)
30. července 2016
 
AUTENTICKÝ TOMISMUS
Způsob, jakým modernismus umí kombinovat zdánlivou upřímnost a dobrou víru s rozkladem pravdy, je tak nebezpečný pro skutečnou víru katolíků, že může být stěží příliš často popisován nebo analyzován. Nedávná otázka jednoho tradičního laika poskytuje další příležitost tak učinit. Ptá se, zda kněz Bratrstva sv. Pia X. je moudrý, když pravidelně čte koncilní tomistický magazín, na základě toho, že FSSPX doposud neposkytlo žádný takový pravidelný materiál ohledně myšlení a nauky tohoto velkého filozofa a teologa Církve, sv. Tomáše Akvinského. Odpověď je, že tento kněz by měl být přinejmenším velice opatrný, protože koncilní tomismus je v reálných termínech rozporem, který může být v modernistických termínech snadno učiněn takovým, aby se zdál – a zde je problém – bezrozporným.  
Koncilní tomismus je rozporem v reálných termínech, protož nauka sv. Tomáše usiluje, a v ohromné míře je v tom úspěšná, přizpůsobit se jedinému řádu zasazenému v reálných věcech vně našeho myšlení jediným reálným Bohem. Druhý vatikánský koncil naopak vyšel z předpokladu, že moderní člověk narušil tento na Boha soustředěný a neměnný řád ve věcech (viz úvodní sekce „Gaudium et Spes“), a aby tudíž Boží náboženství dávalo nějaký smysl modernímu člověku, musí být změněno na člověka soustředěnými a dynamickými termíny, které tomismus činí takovým, že již není výhradně věrný realitě, ale je čímsi zastaralým.
modernistických termínech může tomismus zůstat historickým památníkem lidského myšlení, vynikajícím intelektuálním systémem, jehož logika a konzistentnost jsou zcela obdivuhodné. Proto se jej například seminaristé FSSPX mohou naučit jako telefonní seznam, jsou-li však seminaristé FSSPX vedení pod kouzelnou moc Druhého vatikánského koncilu, nebudou tito seminaristé již tomismus chápat jako jediný způsob, jak bojovat s moderními omyly, a budou snadno okouzleni a svedeni mnoha dalšími „pokrokovějšími“ způsoby myšlení o světě. Stručně řečeno, modernisté nezpochybní tomismus na jeho vlastní půdě, ve skutečnosti mohou tvrdit, že s ním úplně souhlasí na jeho vlastní půdě. Pouze budou tvrdit, že v moderní době se půda posunula a tak už tomismus není jedinečně platný, nebo již není jediným způsobem, jak se dobrat pravdy. A tak si stoupenci Druhého vatikánského koncilu opravdu mohou myslet, že souhlasí s tomismem, vůbec s ním však nesouhlasí.
Nechme základní aritmetiku znovu ilustrovat tento bod. Dvě a dvě jsou čtyři a v reálném životě, v realitě, nemohou být ničím jiným, ani tři, ani pět. Ale moderní matematik může říct: „Říkat, že dvě a dvě jsou jedinečně nebo výlučně čtyři je příliš omezené. Je mnohem kreativnější a progresivnější říct, že mohou být také pět nebo šest nebo – buďme nepředpojatí – šest milionů!“A protože tento moderní matematik nevylučuje, že dvě a dvě jsou čtyři, ale s radostí to zahrnuje do své otevřenosti, může upřímně věřit, že jeho aritmetika neodporuje staré aritmetice. Kdo však nevidí, že ve skutečnosti naprosto podkopává „starou“ a pravdivou aritmetiku? Ta aritmetika, která odpovídá jediné realitě vně našeho myšlení, nejen zahrnuje, že dvě a dvě jsou čtyři, ale také naprosto vylučuje, že by byly čímkoliv jiným. A jen tato aritmetika odpovídá oné jediné realitě, neboli je pravdivá. Tudíž věření a myšlení, které jediné odpovídá jedinému Božímu řádu přirozené a nadpřirozené reality, samozřejmě existovalo po mnoho století před sv. Tomášem Akvinským (1225-1274). On to vše jen sestavil do nesrovnatelného systému. Není to však ten systém, který to činí pravdivým. To, co to činí jedinečně pravým jakožto systém, je jedinečnost toho, jak jako systém odpovídá realitě.
Proto, když jsou autoři v tomto tomistickém magazínu také údajnými stoupenci Druhého vatikánského koncilu, jistě nebudou věřit, že tomismus je, ve smyslu, který zde byl prezentován, jedinečný. V tom případě mohou být nazýváni „tomisty“ telefonního seznamu, jistě však nejsou pravými tomisty. Bude to výše zmíněný kněz vždy schopen rozlišit? Ne, pokud se právě nyní nechává vést k Druhému vatikánskému koncilu.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof