pondělí 9. listopadu 2015

Komentář Eleison CDXXXIV – Druhý vatikánský koncil vykořeněný (2015)

 
Komentář Eleison CDXXXIV – Druhý vatikánský koncil vykořeněný (2015)
(434)
7. listopadu 2015
 
DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL VYKOŘENĚNÝ
Právě jsem si znovu pročítal knihu Michaela Daviese Pope John´s Council [Koncil papeže Jana], napsanou v roce 1977, jež o 40 let později sotva potřebuje aktualizovat. Pokud něco, byl Michael Davies ke koncilu příliš laskavý, v knize je však mnoho nepříjemných pravd, takže ji lze vřele doporučit komukoliv, kdo začíná studovat koncil. Zvlášť zajímavá je příloha VI sestávající z recenze profesora Louise Sallerona z roku 1936 o tehdy čerstvě vydané knize Jacquesa Maritaina (1882-1973) Integrální humanismus. Tato kniha tak zaujala italského kněze Giovanniho-Battistu Montiniho, že ji přeložil do italštiny. Později se stal papežem Pavlem VI., hlavním architektem Druhého vatikánského koncilu. A tak Salleron odkrývá kořeny koncilu 26 let před tím, než začal.
Integrální humanismus prezentuje Maritainovu vizi nové budoucnosti pro přetvořené křesťanstvo. Buržoazní civilizace je odsouzena k záhubě, ale namísto Církve nepřetržitě odsuzující humanismus soustředěný na člověka, který dal vzejít Francouzské revoluci (1789), jež dala vzejít buržoazii, má být tato revoluce uznána jako součást pokračujícího a nevyhnutelného historického procesu, s nímž se křesťanství může a musí vyrovnat. Když se celé směřování moderních dějin nemůže zastavit, může být nicméně tento humanismus těmito prostředky skrze Krista učiněn skutečně plně lidským, když se stane „integrálním humanismem“. Křesťanství takto znovu vybudované na moderních základech přinese Krista modernímu člověku a moderního člověka Kristu, což je obdivuhodný záměr Maritaina a Pavla VI.
„Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly“, říká však staré přísloví. Salleron obdivuje různé věci v knize od Maritaina, který byl filozofem zběhlým v tomismu a dobře věděl, říká Salleron, jak prezentovat jakoukoliv ideu tak, aby neodporovala katolické nauce. Salleron však silně protestuje proti Maritainově chápání moderních dějin a nazývá ho „marxistickým“. Karel Marx (1818-1883) také začal od úpadku buržoazní civilizace, ale došel k závěru, že musí být zcela zrušena pokračující revolucí, aby uvolnila cestu snu o beztřídní společnosti, která se v realitě vyvinula v noční můru komunismu. Maritain tedy odmítnul Marxův závěr, ale přijal jeho analýzu dějin, aby vytvořil nové kompromisní křesťanství, které by fungovalo pro moderního člověka: ani modernost na moderních základech (Marx – a Wagner), ani Kristus na Kristových základech (Pius X. – viz zvláště List proti hnutí Sillon – a arcibiskup Lefebvre), ale Kristus na moderních základech. Výsledkem je ono novokřesťanství, jež se nalézá v dokumentech Druhého vatikánského koncilu, konkrétně, že Kristus je pravým naplněním člověka – nikoliv člověk je podřízen Kristu a Bohu, ale Bůh a Kristus je podřízen člověku.
Bohužel kompromisní řešení u Našeho Pána nefungují. Říká: „Vaše řeč budiž však: Ano, ano – ne, ne! Co nad to jest, ze zlého jest.“ (Mt. V, 37) A: „Kdo není se mnou, je proti mně.“ (Mt. V, 30). Na člověka soustředěné náboženství pravého Boha je protimluv. Salleron poukazuje, že neexistuje nic nevyhnutelného v postupu moderních dějin, jak si Marx i Maritain představovali. Jestliže jde moderní člověk k ďáblovi, bude to jeho vlastní svobodnou volbou. To, co liberálové jako Maritain a Pavel VI. nechápou, je realita zla. Nechápou, že moderní člověk prostě nechce Krista a Bůh jej nepřinutí tak činit. Liberálové umenší Boha, aby jej učinili přitažlivým modernímu člověku, většina moderních lidí se však odvrátí ve lhostejnosti nebo zhnusení. Druhý vatikánský koncil byl obrovským neúspěchem a „integrální humanismus“ je jen dalším příkladem rozkladného humanismu, protože není soustředěný na Boha.
Politika, ekonomika, banky, finance, humanitní vědy, medicína, právo, zemědělství, celá moderní společnost se musí vrátit pod společenskou vládu Krista Krále. To bylo řešení arcibiskupa Lefebvra. To je jediné řešení.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof