čtvrtek 8. února 2024

Papež František: „Žehnám dvěma lidem, kteří se milují,“ ne homosexuálnímu „manželství“ (2024)

 

Papež František: „Žehnám dvěma lidem, kteří se milují,“ ne homosexuálnímu „manželství“ (2024)

Papež František označil homosexuální „páry“ za „dva lidi, kteří se milují“, což je jeho poslední potvrzení homosexuality v rozporu s katolickou naukou

7. února 2024

Vatikán (LifeSiteNews) – Papež František prohlásil, že pobouření kvůli deklaraci Fiducia supplicans je „pokrytectvím“ a dodal, že nežehná homosexuálnímu „manželství“, ale „dvěma lidem, kteří se milují“.

Papež tyto poznámky pronesl v rozhovoru, který poskytl italskému týdeníku Credere, který má vyjít 8. února, ale jehož ukázka byla dnes poskytnuta tisku.

V rozhovoru s redaktorem P. Vincenzem Vitalem se papež František vyjádřil k řadě témat včetně Fiducia supplicans a požehnání pro homosexuální páry, roli žen v Církvi a k Církvi, která je „blízká“ lidem.

Když byl papež František dotazován na tento kontroverzní dokument, odpověděl: „Nežehnám »homosexuálnímu manželství«, žehnám dvěma lidem, kteří se milují a také je prosím, aby se za mě modlili.“

„Nikdo není pobouřen, když žehnám podnikateli, který možná vykořisťuje lidi, což je velmi těžký hřích,“ řekl. „Zatímco jsou lidé pobouřeni, když požehnám homosexuálovi... To je pokrytectví! Jádro dokumentu je vítané.“

Před těmito poznámkami – jak vyplývá z rozsáhlejších komentářů z rozhovoru, které zveřejnil  zpravodajský portál Vatican News – František prohlásil: „Vždy, když při zpovědích nastanou takové situace, homosexuálové, znovusezdaní lidé, vždy se modlím a žehnám. Požehnání by se nemělo odpírat nikomu. [Mělo by se dát] každému, každému, každému.“

„Dejte si pozor,“ pokračoval. „Mluvím o lidech: o těch, kteří jsou schopní přijmout křest. Nejtěžší hříchy jsou ty, které se maskují »andělským vzezřením«.“

Navzdory komentářům papeže Františka nelze o lidech v homosexuálním vztahu říct, že „se milují“, protože láska, slovy sv. Tomáše Akvinského znamená „chtít pro druhého dobro“. Církev vždy učila, že homosexualita je těžkým hříchem a je vnitřně nezřízená.

Zdá se, že Františkova odpověď pro týdeník Credere také zkresluje jak deklaraci Fiducia supplicans, tak opozici, které se jí dostalo. V ukázce jeho odpovědí, která byla poskytnuta tisku, papež představuje scénář požehnání pro jednotlivce, zatímco deklarace Fiducia supplicans výslovně hovoří o žehnání „párům“.

Kněží i laičtí komentátoři již jeho stížnost pohotově zkritizovali jako argument „slaměného panáka“, protože obhajoval požehnání pro samotného jedince, které nikdo nerozporoval.

Deklarace Fiducia supplicans, jejímž autorem je prefekt Dikasteria pro nauku Víry Victor Manuel Fernández, v bodě 31 uvádí že „v rámci zde nastíněného horizontu se nachází možnost žehnání párům v neregulérních situacích i párům stejného pohlaví“.

Fernández nastínil, že taková požehnání by neměla mít podobu manželského obřadu nebo se s ním zaměňovat. Dodal také, že by se neměly očekávat „stejné morální podmínky pro prosté požehnání, jaké se vyžadují při přijímání svátosti“.

Všeobecná opozice vůči deklaraci Fiducia supplicans se rozšířila v celé Církvi ve všech koutech světa, když duchovní všech hodností odmítli realizovat žehnání homosexuálním párům předložené v textu, který papež schválil.

V posledních týdnech se Fernández i František pokoušeli uklidnit bouři tím, že tvrdili, že navrhovaná požehnání nejsou pro svazek dvou lidí, ale pro dva lidi jednotlivě, kteří vznesli společný požadavek. František na konci ledna při zasedání Dikasteria pro nauku Víry uvedl:

„Rád bych krátce zdůraznil dvě věci: první je, že tato požehnání, mimo jakýkoliv liturgický kontext a formu, nevyžadují mravní dokonalost, aby je bylo možné obdržet; druhá, že když o ně nějaký pár spontánně požádá, člověk nežehná svazku, ale prostě lidem, kteří společně vznesli žádost.

Ne svazkům, ale lidem – samozřejmě s ohledem na kontext, citlivost, místo, kde žijí, a nejvhodnější způsoby.“

Sdělení Dikasteria pro nauku Víry z roku 2021, které vyloučilo možnost žehnání „svazků osob stejného pohlaví“ uvádělo, že tato požehnání by mohla být udělena jednotlivcům, kteří přijdou individuálně a budou chtít požehnání.

Ve sdělení sepsaném bývalým prefektem Kongregace pro nauku Víry kardinálem Luisem Ladariem SJ, se píše, že:

„Odpověď na předložené dubium nevylučuje požehnání udělované jednotlivým osobám s homosexuálními sklony, které projevují vůli žít ve věrnosti k zjeveným Božím plánům, jak je předkládá nauka Církve. Spíše prohlašuje za nezákonnou jakoukoliv formu požehnání, které směřuje k uznání jejich svazků jako takových.

V takovém případě by totiž požehnání nebylo projevem úmyslu svěřit tyto jednotlivé osoby Boží ochraně a pomoci ve výše uvedeném smyslu, nýbrž schvalovat a podporovat volbu a způsob života, který nelze uznat za objektivně uspořádaný podle zjevených Božích plánů.“

Portál LifeSiteNews přinese další informace o podrobnějších papežových komentářích po jejich zveřejnění.

Zdroj: LifeSiteNews

Překlad: D. Grof