úterý 28. srpna 2018

Návštěva tradičních dominikánů z Avrillé – oficiální pozvánka (2018)


Návštěva tradičních dominikánů z Avrillé – oficiální pozvánka (2018)
 
Chvála Kristu!
V rámci své cesty za členy Třetího řádu kajícníků sv. Dominika po Evropě, zastaví se i v České republice u „svých“ terciářů dva otcové dominikáni z kláštera v Avrillé (Francie).
Při té příležitosti budou otcové kázat v sobotu, dne 1. 9. 2018 rekolekci na téma Slavného růžence v kostelíku Nalezení sv. Kříže a sv. Heleny v Praze-Stodůlkách (popis cesty níže).
Rekolekci zahájí mše svatá v dominikánském ritu od 9:45 a je plánována (s pauzou na oběd) po celý den. Po obědě se pomodlíme růženec a v podvečerních hodinách bude též výstav Nejsvětější Svátosti oltářní – je proto vhodné přinést si modlitební knížku.
Druhý den, dne 2. 9. 2018 budou otcové sloužit v 10:45 mši svatou tamtéž. Po obědě také v kostelíku bude přednáška o sv. Vincentu Ferrerském.
Po oba dny, po celou dobu bude k dispozici česky, francouzsky a anglicky hovořící tlumočník, otcové hovoří francouzsky, anglicky a polsky.
Klášter v Avrillé je jediným dominikánským klášterem, který neprošel zhoubnou „reformou“ po druhém vatikánském sněmu, ale zůstal vždy věrným tradici. Otcové kromě duchovního života řídí třetí řád po celém světě a provozují školu. Něco málo o klášteru v Avrillé očima českých poutníků zde či zde, popis dne života v Avrille od terciáře, br.  Raymunda z Pennafortu, TOP zde.
***
Cesta ke kostelíku:
 
Nejbližší stanice městské dopravy je zastávka na znamení Bílý Beránek v ulici Jeremiášově směrem do Řep, která je obsluhována autobusovou linkou č. 142. Odtud cesta ke kostelíku trvá cca 3 minuty. Ze zastávky se dáte asi 50 m zpět, podejdete železniční viadukt a po schodech a přímo po cestě vysypané jemným štěrkem se dostanete k železniční trati. Poté půjdete přímo po štěrkované cestě podél železniční trati a asi po 100 m jste u kostelíka. Pokud pojedete tramvají linky č. 9 nebo č. 10, vystoupíte ve stanici Hlušičkova, přejdete koleje a vozovku, půjdete rovně vpřed cca 500 m na velikou křižovatku se semafory, tam se dáte vlevo k autobusové zastávce Bílý Beránek a od ní podle předchozího popisu. Pojedete-li na kole, ba motorce či autem, odbočíte za křižovatkou Bílý Beránek z Jeremiášovy ulice vlevo do ulice Hájčí a konci této ulice odbočíte vlevo do ulice Za Hájčím Dvorcem, která Vás dovede až ke kostelíku.
Zdroj: Fr. Jean-Nepomucene T.O.P.