sobota 25. srpna 2018

Komentář Eleison DLXXX – „Zmanipulovaná videohra“ – II (2018)


Komentář Eleison DLXXX – „Zmanipulovaná videohra“ – II (2018)
(580)
25. srpna 2018
„ZMANIPULOVANÁ VIDEOHRA“ – II  
O velké španělské katolické panovnici, královně Isabele (1451-1504), se vypráví příběh, že když se jí jednou zeptali, co by chtěla vidět na obraze, odpověděla: „kněze sloužícího mši, ženu, která rodí, a zločince, kterého věší“. Jinak řečeno, každý má svou roli v životě, jíž má sehrát, a měl by hrát tu roli a nikoliv jinou. Můžeme si jen představovat, co by bývala řekla o světě, v němž kněží slouží eucharistické pikniky, ženy svobodně užívají antikoncepci a potrácejí, a zločinci jsou odsuzováni na kratší a kratší tresty ve vězeních připomínajících luxusní hotely. Dnes „není nic, jen to, co není“ (Macbeth I, 3).
Dnes mnoho lidí cítí, že moderní život je falešný, ale jen nemnozí chápou, proč není nic, jen to, co není, neboli, proč „nic není opravdové a není potřeba nikde okounět, jahodová pole navždy“ (Beatles). Sledují útlak policie, lhaní novinářů, otravování jedem ze strany farmacie, podvádění právníků, zrazování ze strany politiků, zneplodňování žen sebou samými, sebevraždy mládeže, kažení ze strany učitelů, vraždění ze strany lékařů a tak dále a tak dále, a co je nejhorší odpadlictví od víry ze strany kněží. Není obtížné vidět kolem nás svět v nepořádku, který je přesným opakem pravého pořádku, jejž královna Isabela zamýšlela pro Španělsko. Tento nepořádek je však tak maskovaný, aby v současnosti připomínal pravý pořádek minulosti, takže jen nemnoho lidí může přijít na to, odkud tento nepořádek pochází, a mnozí vzdávají pokus vystopovat jej, a na místo toho se usazují do materiálního pohodlí, jejž nabízí. Například mnoho rockových hudebníků si vydělává dobré peníze tím, že vřískají o zlých plodech materialismu, ale jen nemnozí, pokud vůbec někteří, jdou k jeho kořenům, takže většina končí jako docela pohodlní materialisté, nedílná součást oné falešnosti, jíž správně rozpoznali v době, kdy vydělávali peníze.
Slovy staré písně: „Proč, proč, proč Dalilo?“ Protože lidé se natolik zbavili přítomnosti Boha ve svých životech, že nemají žádné tušení, že Jeho nepřítomnost je problémem. A pokud vůbec mají nějaké tušení, pak ze stejného důvodu, proč se Jej na prvním místě zbavili, se nyní pro řešení budou dívat kamkoliv jinam, než Jeho směrem. Přesto to byl Kristus, který ke konci světa vytvořil ono křesťanstvo, jež pozvedlo ve středověku civilizaci do bezprecedentních výšin, a jíž je „západní civilizace“ nekřesťanským nástupcem. Ale křesťanstvo bez Krista je jen „- stvo“, což by se spíše mělo vyslovovat jako „odsouzenstvo“. [Jedná se o do češtiny nepřeložitelnou slovní hříčku: Christ-endom, „-endom“, „end-doom“ – pozn. překl.]
„Odsouzenstvo“ však musí konkurovat středověku, jinak budou lidé chtít jít zpět ke Kristu. Proto se musí udržovat zdání křesťanského zákona, nemocnic, parlamentů atd., i když se podstata vyprázdnila. Proto v posledních pěti stech letech řada „konzervativců“, kteří nekonzervují nic než poslední výdobytek liberálů; proto dlouhé procesí pokryteckých politiků vnějškově pravicových, ale ve skutečnosti levicových, protože to je to, co národy chtějí – vůdce, kteří budou vypadat, že vzdávají hold zbytkům Boha a Krista, kteří však v realitě slouží ďáblu tím, že razí cestu čím dál větší svobodě od Boha a od Krista.
Proto církevní Druhý vatikánský koncil zachovávající vnější zdání katolicismu, i když jej nahrazuje realitou modernismu. Proto kapitula Bratrstva sv. Pia X. v roce 2012 předstírající, že zachovává katolickou Tradici, i když se jej připravuje podřídit Druhému vatikánskému koncilu. Proto kapitula Bratrstva z roku 2018 předstírající, že se zbavila architekta kapituly z roku 2012, i když se ujistila, že zůstane u moci. Proto kapitula představující nikoliv realitu situace Církve nebo Bratrstva, ale videohru zmanipulovanou k uklidnění těch, kteří odporují postupu Bratrstva ke koncilnímu Římu, i když onen postup chrání.
A je tedy nějaké řešení, jestliže je celý svět manipulujícími videohrami? Není možné, že by nás nebe ponechalo bez nějakého řešení. Již od středověku nám všem Naše Paní dala růženec. V moderní době nám dala pobožnost prvních sobot. Ke svému velkému nebezpečí je zanedbáváme.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof