sobota 4. srpna 2018

Komentář Eleison DLXXVII – Generální kapitula – II (2018)


Komentář Eleison DLXXVII – Generální kapitula – II (2018)
(577)
4. srpna 2018
GENERÁLNÍ KAPITULA – II
Přinejmenším v tuto chvíli může člověk rozumně soudit, že generální kapitula Bratrstva sv. Pia X. se uzavřela ještě s jednou skrytou porážkou katolické Víry. Je ostudou, jestliže 40 vůdčích kněží toho, co kdysi bylo Bratrstvem, jež založil arcibiskup Lefebvre, nechápe úplný rozměr krize Církve a světa, v níž se dnes všichni nacházíme, ale to je realita. Svým způsobem je nelze vinit, protože nejsou všichni ničím víc a ničím méně než dětmi své doby. Proč by, vzhledem k tomu, že žijeme v předapokalyptické době, měli být kněží Bratrstva ušetřeni pokušení a slepoty, které od Druhého vatikánského koncilu ohnuly mnoho biskupů a kněží Církve? Církev má příslib Našeho Pána, že nikdy nepadne (Mt. XXVIII, 20), ale Bratrstvo nikdy takový příslib nemělo.
Proto, ať se katolíci, kteří chtějí spasit svoje duše, „vrátí do reality“, jak říkají Američani, neboli ať přizpůsobí své myšlení realitě naší situace. Například jedna znepokojená matka ze Spojených států mi právě psala o své starosti o své děti: „Chci, aby mé děti měly další děti, které milují víru. A chci pro ně i jiné příležitosti setkávat se s věrnými katolíky a možná se jednoho dne i oženit. Mám syna, kterému je teprve 12 a rád by se stal knězem. Jaká je pro ně budoucnost? Bude někdy v našem okolí kněz „Odporu“ A co škola? A bude můj syn v bezpečí, když vstoupí do semináře?“ Dnes musí existovat mnoho katolických matek se stejnou bolestí v srdci. Odpověděl jsem s velkou potřebou toho, aby všichni katolíci dnes pochopili realitu a aby se jí přizpůsobili:
Vážená matko,
ZVYKNĚTE SI NA MYŠLENKU, ŽE ZA HLADOMORU JE KŮRKA CHLEBA PŘEPYCHEM. Církev je ve stavu hladomoru. A tak:
1. Každý den má sám dost své lopoty, říká Náš Pán (Kázání na hoře). Až váš dvanáctiletý syn vyroste, může nebo nemusí zde existovat slušný seminář. Jestliže nebude, bude to znamenat, že Náš Pán pro něj nezamýšlel, aby se stal knězem. Ale mezi „nyní“ a „pak“ uplyne ještě mnoho vody v řece.
2. Kněz „Odporu“ ve vašem okolí? To poví jen čas. Mezitím nemáte povinnost navštěvovat mše, které umenšují vaši víru, vlastně máte povinnost nenavštěvovat je. Posuďte to vy a váš manžel. Jestliže však nenavštěvujete žádnou veřejnou mši, musíte pravidelně v neděli adorovat Boha doma. To je třetí přikázání. Váš příklad bude učit děti.
3. Škola [patřící katolickému hnutí] „Odporu“ bude super přepychem. Mezitím budou děti NASLOUCHAT svým biologickým rodičům, je to hluboko v jejich povaze. Můžete je poslat do ne tak dobrých škol, pokud máte doma růženec, a pečlivě sledujete všechny vlivy, které je mohou zasáhnout, zvláště jejich hudbu… Nenechávejte je samotné v jejich pokoji s jakoukoliv elektronikou. Držte ji z dosahu domova, tak absolutně daleko, jak je to možné.
4. Každý den má sám dost své lopoty. Pamatujte, co říkal sv. Ambrož sv. Monice – „Dítě tolika slz (budoucí sv. Augustin) nemůže být ztraceno.“ Plačte krvavé slzy, bude-li to nutné pro spásu každého ze svých dětí – na čem jiném záleží? – ale zároveň mějte bezmeznou důvěru v Nejsvětější Srdce Ježíšovo a v touhu a sílu Jeho Matky zajistit jejich spásu.
Proto, milí čtenáři, byl arcibiskup a jeho Bratrstvo super přepychem. Je naprosto normální, pokud jej dnes ztratíme. Musíme „přepásat svá bedra“, tj. utáhnout si opasky a spoléhat se na spásu svých duší bez něj. Milost Boží tu je vždy. Pomoc Boží je blíž než dveře.“
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof