středa 22. srpna 2018

Dvanáct otázek pro sedesvakantisty (2015)

 
Dvanáct otázek pro sedesvakantisty (2015)
Některé z těchto otázek, zaměřených především na „tvrdé“ non una cum sedesvakantisty, se vztahují i na sedesvakantisty obecně a mohly by jim být položeny...
1. Sedesvakantismus se nikde neobjevil až do počátku 70. let 20. století a nevíme, že by do zhruba roku 1970 nebo možná nanejvýš do konce 60. let existoval jeden jediný kněz, který by učil, že Pavel VI. není papežem. Nevíme o jediném příkladu kněze, který by obviňoval Jana XXIII. jako antipapeže, dokud byl naživu, nebo že by vynechával jeho jméno při mši. Zároveň se nám říká, že mše sloužená „una cum“ s antipapežem je Bohu nemilá. Je-li pravda, že posledním pravým papežem byl Pius XII., znamená to, že se nesloužila žádná pravá Bohu milá oběť po nějakých 10 až 15 let?
2. Jestliže sedesvakantismus není jen teorií, ale je závazným závěrem, proč jsme o něm neslyšeli v desetiletích/stoletích před koncilem. Je-li na druhou stranu teorií, není v jistém smyslu jen další pokoncilní novotou, o níž předtím nikdo neslyšel?
3. Jestliže je sedesvakantismus jen otázkou aplikace katolických principů (Sanborn) nebo čistě prostou věcí logiky (Cekada), proč nejsme všichni sedesvakantisty? Proč jimi takřka všichni z nás nebo dokonce většina nejsme? Je rozumné (či katolické?) naznačovat nebo dokonce nepřímo říkat, že každý, kdo není sedesvakantista, je buď ignorant, nebo má zlou vůli?
4. Je-li sedesvakantismus pravděpodobným nebo rozumným závěrem, jak to, že se prakticky žádní sedesvakantisté spolu navzájem neshodnou, dokonce ani v neteologických záležitostech? Čím to, že dokonce i ti, kteří se mezi sebou nerozhádali a kteří spolupracují (např. Cekada a Sanborn), se nicméně neshodují (např. „čistý“ sedesvakantismus vs. sedeprivacionismus; „s CMRI lze spolupracovat“ (Cekada) vs. „s CMRI bychom se měli rozejít“ (Sanborn) atd.).
5. Je-li postoj „nenavštěvujte nesedesvakantistické mše!“ zřejmým či rozumným tvrzením, proč se jeho hlavní zastánci dříve tomuto zcela stejnému tvrzení vysmívali a nazývali jej katolicismem typu „následuj mě nebo zhyň!“?
6. Je-li tak jasné a zřejmé, že celé Církvi vládli po více než padesát let antipapeži, aniž by kde bylo vidět nějaké zlepšení, proč o tom nikde nebyl zmínka [ve zjevení] ve Fatimě? Proč o tom nebyla žádná zmínka [ve zjevení] v Quitu? Proč k této věci neměl co říci Padre Pio: myslel si, že to není dost důležité? Proč ve „staré gardě“ neexistoval ani jediný kardinál (Siri, Stickler, Oddi atd.), biskup nebo vatikánský monsignor, který by toto připustil na své smrtelné posteli nebo ve svých posmrtně vydaných pamětech?
7. Jestliže tato věc není tak úplně celá černobílá nebo tak jasně daná, jak máme věřit, není prozíravé a rozumné držet se jen toho, co je známé a čemu se dá věřit, co bylo prověřeno a přezkoušeno před koncilem, a vyloučit jakoukoliv novotu a nechat vzrušující teoretické otázky na lepší časy, kdy je budeme moct přezkoumat v klidu?
8. Jaké jsou plody sedesvakantismu? Kde jsou sedesvakantistické jídelny pro chudé? Kde je sedesvakantistická League for the Kingship of Christ? [LKC je organizace zaměřená na prosazování společenské vlády Krista Krále, která mimo jiné organizuje potravinovou pomoc po potřebné. – pozn. překl.] Kde jsou všichni sedesvakantističtí distributisté? Proč jsou sedesvakantistické kaple obecně naplněny příznivci demokracie a kapitalismu, kteří od svého kněze neuslyší nic, s čím by mohli nesouhlasit? Kde jsou plody čtyřiceti let sedesvakantistické misijní aktivity v zemích třetího světa po celém světě?
9. Jestliže bylo v Církvi do roku 1958 vše 100% perfektní, jak vysvětlíme revoluci Druhého vatikánského koncilu, který přišel zjevně z ničeho nic? Opravdu neměla žádné kořeny, žádné předchůdce, žádné průkopníky? Jestliže jde tato hniloba zpět za Druhý vatikánský koncil, a věci vlastně v desetiletích před koncilem nebyly úplně tak, jak měly být, nenaznačuje to, že slavně panující papeži mohou dělat chyby v úsudku, skandální rozhodnutí, způsobit, že velký počet duší ztratí Víru a zapřít Našeho Pána jako sv. Petr? Jak vysvětlíme, že Pius XI. dal svou plnou a nadšenou podporu Lize národů a poslal osobní gratulaci španělské druhé republice? Jak vysvětlíme selhání papežů 19. století, kdy neužili svou plnou autoritu, aby zcela zavrhli Charlese Darwina a jeho myšlenky? Jak vysvětlíme, že se učení Církve o lichvě neučilo nebo nebylo prosazováno po nějakých 200 let? Nebo že bylo odsouzení Galilea tajně ignorováno a v podstatě převráceno?
10. Proč neexistuje žádný jednomyslný názor mezi teology v otázce heretického papeže? Proč v dějinách Církve neexistuje jediný příklad papeže chýlícího se k herezi, který by byl ohrožen ztrátou svého úřadu, a proč Písmo svaté tak silně zastává zachování úřadu u heretických Velekněží ve Starém zákoně?  
11. V pekle budou ti, kteří jsou díky svému vysokému úřadu zodpovědní za zatracení tolika duší, hořet jako papeži, kardinálové, biskupové a kněží. Nazývá se to princip autority nebo odpovědnosti. Naši předci prezentovali peklo tak, že je v něm mnoho duchovních, proč by to nyní mělo být jiné, je-li škoda, kterou způsobili, mnohem větší než bylo povětšinou mravní pohoršení, které dávali v minulosti? „Eveque, c´est par toi que je meurs,“ řekla sv. Johanka z Arku biskupovi Cauchonovi. „Biskupe, zemřu skrze vás“. Bůh určuje přesného viníka za jakoukoliv škodu, která se učiní, jak je to ukázáno ve Starém zákoně nebo v Matoušovi XXIII. Je-li papež František jen šarlatán, je-li jen podvodník, vtipálek, klaun, pak by nebyl skutečně zodpovědný, dostal by jen klaunsky naplácáno na zadek. Jestliže on a jeho šest předchůdců skutečně nenesou břemeno odpovědnosti za apostazi národů, protože nejsou doopravdy skutečnými papeži, kdo nese tuto odpovědnost?
12. Nejde o to, že obecná idea sedesvakantismu má jistou přitažlivost, že je snazší ji shrnout pro nekatolické přátele a příbuzné nebo přátele a příbuzné, kteří nejsou tradicionalisty, a že se jeví tak, že nabízí jednoduchou odpověď na celou tuto bolestnou krizi? Nemělo by nás to přimět mít se na pozoru? Neukazuje stejně tak zkušenost, že když se laik i kněz „stane sedesvakantistou“, je to často následováno uvolněním mravů, standardů oblékání či chování, oslabením všeobecného zápalu a zvláště oslabením protikulturního a apoštolského ducha? Ještě jednou, nemělo by nás to přimět mít se na pozoru?
Zdroj: The Recusant č. 23 leden/únor 2015
Překlad: D. Grof