sobota 18. srpna 2018

Komentář Eleison DLXXIX – „Zmanipulovaná videohra“ – I (2018)


Komentář Eleison DLXXIX – „Zmanipulovaná videohra“ – I (2018)
(579)
18. srpna 2018
„ZMANIPULOVANÁ VIDEOHRA“ – I  
Křesťanská láska se zajisté modlí za nového generálního představeného Bratrstva sv. Pia X., aby mu Bůh dal pochopení a sílu přivést Bratrstvo zpět ke směřování, jež mu bylo nastaveno – pro dobro univerzální Církve – arcibiskupem Lefebvrem, ale realisticky vzato možná P. Pagliarani ani nemá přání takovou věc učinit. Realisticky vzato, existují na lidské úrovni náznaky, že je na stejné vlnové délce jako biskup Fellay, a že jeho volba za generálního představeného byla společným záložním plánem Říma a biskupa Fellayho pro kapitulu, jestliže se biskupovi Fellaymu nepodaří být znovu zvolen, jak tomu, zdá se, bylo. Zde byla dohoda: jestliže se P. Pagliarani postará o zájmy biskupa Fellayho, biskup Fellay v případě potřeby bude prosazovat jeho kandidaturu na generálního představeného. Zde je několik náznaků, že ti dva pletichaří, aby toto tradiční Bratrstvo dovedli pod koncilní Řím.
* Na (nevolební) kapitule v mezidobí v roce 2012 se udávalo, že to byl P. Pagliarani, který zachránil biskupa Fellayho před zničujícími argumenty prezentovanými na kapitule pro odmítnutí a nahrazení biskupa Fellayho jako generálního představeného. P. Pagliarani řekl kapitule, že by neměla uštědřit představenému políček na tvář – a slabošská kapitula přešla rovnou k jiným záležitostem.
* Brzy po této kapitule byl P. Pagliarani povýšen – odměněn? – biskupem Fellayem vyšším postem rektora semináře v semináři Bratrstva pro latinskou Ameriku v La Reja v Argentině. Zde slýchali P. Pagliaraniho kritizovat kohokoliv, kdo nechápe potřebu dohody mezi Bratrstvem a Římem – což byla vlastní politika biskupa Fellayho.
* Můžeme doufat, že jednoho dne budeme s jistotou přesně vědět, jak se to událo, že tito dva „poradci“ byli přidáni do generální rady Bratrstva, čímž byl biskup Fellay umístěn poblíž pozice moci v Bratrstvu, z níž byl právě před pár dny sesazen. Je však pravděpodobné, že by až příliš poddajní a uctiví účastníci kapituly hlasovali pro takový krok, kdyby s tím nesouhlasil sám nový generální představený? Vlastně, kdyby to nebylo navrženo samotným P. Pagliaranim?
Takové otázky zůstávají spekulacemi, dokud se neoznámí fakta, nejsou to však prázdné spekulace, protože na směřování Bratrstva v příštích několika letech závisí velká část v univerzální Církvi. Stane se Bratrstvo znovu ústřední baštou odporu vůči koncilní apostazi, která dělá spoušť v Církvi, nebo se připojí k onomu hnutí apostaze? V rámci obecné Církve bylo Bratrstvo vždy početně nevýznamné v porovnání se všemi ostatními institucemi, jež společně tvoří univerzální Církev, avšak jedinečná věrnost Bratrstva katolické nauce a svátostem všech časů, jež nejvyšší církevní představitelé opouštěli nebo překrucovali, učinila z Bratrstva sílu, s níž se musí počítat. Arcibiskupovo trvání na Pravdě jej učinilo obávaným. Koncilní papeži jej nemohli ani „spolknout“, ani „vyplivnout“. Již dávno však spolkli a snědli biskupa Fellayho.
Čas řekne, jak P. Pagliarani naloží se svou ohromnou zodpovědností. Zatím se za něj modleme, lidsky vzato však nejsme plni naděje. Riziko je příliš veliké, že vůdci Bratrstva budou následovat ostatní světové vůdce a přemění Bratrstvo na „zmanipulovanou videohru“, jak kdosi dobře prohlásil o dnešním světě. Aby Bůh potrestal lidstvo, které jej všude opouští, dává moc Svým nepřátelům, aby vykořenili poslední zbytky Krista a křesťanské civilizace. Avšak alespoň pro teď musí být zdání Krista a Jeho Církve zachováno, dokud již nebudou vyvolávat nostalgii u lidí, kteří jsou odkřesťanšťováni. Proto tato videohra bez reality za svým vyprázdněným zevnějškem. Proto zmanipulované volby a kapitula, aby se nastolil „krásný nový svět“ bez Krista či Boha.
Běda těmto ubohým nepřátelům. Bůh existuje a Náš Pán udeří!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof