pátek 20. října 2017

Litanie k blahoslaveným Mučedníkům z Angers


Litanie k blahoslaveným Mučedníkům z Angers
 
Pane, smiluj se nad námi.       Pane, smiluj se nad námi.
Kriste, smiluj se nad námi.     Kriste, smiluj se nad námi.
Pane, smiluj se nad námi.       Pane, smiluj se nad námi.
 
Kriste, uslyš nás.                    Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.                  Kriste, vyslyš nás.
 
Otče s nebes, Bože,                smiluj se nad námi.
Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.
Duchu Svatý Bože,                smiluj se nad námi.
Svatá Trojice, jeden Bože,     smiluj se nad námi.
 
Svatá Maria,                           oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko,              oroduj za nás.
Svatá Panno Panen,               oroduj za nás.
 
Svatý Michaeli Archanděli, Ochránce Francie,  oroduj za nás.
Svatý Gabrieli,                                                    oroduj za nás.
Svatý Rafaeli,                                                     oroduj za nás.
Všichni svatí Andělé a Archandělé,                   orodujte za nás.
 
Svatý Jene Křtiteli,                            oroduj za nás.
Svatý Josefe,                                      oroduj za nás.
Všichni svatí Patriarchové a Proroci, orodujte za nás.
 
Svatý Petře,    oroduj za nás.
Svatý Pavle,    oroduj za nás.
Svatý Ondřeji,            oroduj za nás.
Svatý Jakube, oroduj za nás.
Svatý Jene,     oroduj za nás.
Svatý Tomáši, oroduj za nás.
Svatý Jakube, oroduj za nás.
Svatý Filipe,   oroduj za nás.
Svatý Bartoloměji,     oroduj za nás.
Svatý Matouši,           oroduj za nás.
Svatý Šimone,            oroduj za nás.
Svatý Judo,                oroduj za nás.
Svatý Matěji,              oroduj za nás.
Svatý Barnabáši,        oroduj za nás.
Svatý Lukáši,             oroduj za nás.
Svatý Marku,              oroduj za nás.
 
Všichni svatí Apoštolové a Evangelisté,       orodujte za nás.
Všichni svatí Učedníci Páně,                         orodujte za nás.
Všechna svatá Neviňátka,                             orodujte za nás.
Svatý Štěpáne,                                               oroduj za nás.
Svatý Vavřinče,          oroduj za nás.
Svatý Vincenci,          oroduj za nás.
Svatý Fabiáne,            oroduj za nás.
Svatý Šebestiáne,       oroduj za nás.
 
Svatý Pothine, svatá Blandino a lyonští Mučedníci,  orodujte za nás.
Svatý Denisi,                                                                oroduj za nás.
Všichni svatí Mučedníci,                                              orodujte za nás.
 
Blahoslavený Noël Pinot                            oroduj za nás.
Blahoslavený Jean Michel Langevin        oroduj za nás.
Blahoslavený Jean Baptiste Lego              oroduj za nás.
Blahoslavený René Lego                             oroduj za nás.
Blahoslavený Guillaume Repin                 oroduj za nás.
Blahoslavený Laurent Batard                  oroduj za nás.
Blahoslavený Jacques Ledoyen                  oroduj za nás.
Blahoslavený François Peltier                 oroduj za nás.
Blahoslavený Pierre Tessier                      oroduj za nás.
Blahoslavený François - Louis Chartier oroduj za nás.
Blahoslavený Joseph Moreau                     oroduj za nás.
Blahoslavený André Fardeau                    oroduj za nás.
Blahoslavený Jacques Laigneau de Langellerie   oroduj za nás.
 
Všichni blahoslavení kněží Mučedníci francouzské revoluce  orodujte za nás.
 
Blahoslavená Rosalie du Verdier de la Soriniere, Mniško z Kalvárie oroduj za nás.
Blahoslavená Odile Baumgarten, Sestro svatého Vincenta                    oroduj za nás.
Blahoslavená Marie - Anne Vaillot, Sestro svatého Vincenta                oroduj za nás.
 
Všechny blahoslavené řeholnice Mučednice francouzské revoluce             orodujte za nás.
 
Blahoslavený Antoine Fournier                oroduj za nás.
Blahoslavený Pierre Fremond                   oroduj za nás.
Blahoslavený Pierre Delepine                   oroduj za nás.
Blahoslavený Jean Menard                         oroduj za nás.
 
Všichni blahoslavení Mučedníci francouzské revoluce        orodujte za nás.
 
Blahoslavená Charlotte Lucas                                        oroduj za nás.
Blahoslavená Monique Pichery                                         oroduj za nás.
Blahoslavená Félicité Pricet                                            oroduj za nás.
Blahoslavená Victoire Gusteau                                       oroduj za nás.
Blahoslavená Gabrielle Androuin de la Noiraye        oroduj za nás.
Blahoslavená Suzanne Androuin de la Noiraye             oroduj za nás.
Blahoslavená Perrine Androuin de la Noiraye             oroduj za nás.
Blahoslavená Françoise Bellanger                                 oroduj za nás.
Blahoslavená Perrine Besson                                            oroduj za nás.
Blahoslavená Madeleine Blond                                        oroduj za nás.
Blahoslavená Françoise Bonneau                                    oroduj za nás.
Blahoslavená Jeanne Bourigault                                     oroduj za nás.
Blahoslavená Catherine Cottenceau                              oroduj za nás.
Blahoslavená Charlotte Davy                                         oroduj za nás.
Blahoslavená Louise - Aimée Dean de Luigne                  oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Grillard                                          oroduj za nás.
Blahoslavená Renée Grillard                                           oroduj za nás.
Blahoslavená Perrine Grille                                            oroduj za nás.
Blahoslavená Anne Hamard                                               oroduj za nás.
Blahoslavená Perrine Ledoyen                                         oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Leroy                                                 oroduj za nás.
Blahoslavená Renée Martin                                               oroduj za nás.
Blahoslavená Françoise Michau                                      oroduj za nás.
Blahoslavená Jacquine Monnier                                       oroduj za nás.
Blahoslavená Rose Quenion                                                oroduj za nás.
Blahoslavená Jeanne Sailland d'Epinatz                         oroduj za nás.
Blahoslavená Madeleine Sailland d'Epinatz                 oroduj za nás.
Blahoslavená Perrine Sailland d'Epinatz                       oroduj za nás.
Blahoslavená Renée Valin                                                 oroduj za nás.
Blahoslavená Anne - Françoise de Villeneuve              oroduj za nás.
Blahoslavená Louise Bessay de la Voute                        oroduj za nás.
Blahoslavená Marie - Anne Hacher du Bois                   oroduj za nás.
Blahoslavená Louise Poirier                                              oroduj za nás.
Blahoslavená Catherine du Verdier de la Soriniere   oroduj za nás.
Blahoslavená Marie - Louise du Verdier de la Soriniere oroduj za nás.
Blahoslavená Perrine Bourigault                                               oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Forestier                                          oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Lardeux                                            oroduj za nás.
Blahoslavená Perrine Laurent                                         oroduj za nás.
Blahoslavená Anne Maugrain                                           oroduj za nás.
Blahoslavená Jeanne Onillon                                            oroduj za nás.
Blahoslavená Marie - Geneviève Poulain de la Forestrie   oroduj za nás.
Blahoslavená Marthe Poulain de la Forestrie             oroduj za nás.
Blahoslavená Marguerite Robin                                      oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Rochard                                           oroduj za nás.
 
Blahoslavená Marie du Verdier de la Soriniere          oroduj za nás.
Blahoslavená Renée Marie Dumont                                 oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Moreau                                             oroduj za nás.
Blahoslavená Louise Dean de Luigne                               oroduj za nás.
Blahoslavená Jeanne Doly                                                 oroduj za nás.
Blahoslavená Madeleine Rousseau                                  oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Delahaye                                          oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Bouju                                                 oroduj za nás.
Blahoslavená Renée Juret                                                  oroduj za nás.
Blahoslavená Jeanne Moreau                                            oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Coiffard                                           oroduj za nás.
Blahoslavená Françoise Gillot                                        oroduj za nás.
Blahoslavená Renée Davy                                                  oroduj za nás.
Blahoslavená Françoise Menard                                      oroduj za nás.
Blahoslavená Jeanne Delaunay                                         oroduj za nás.
 
Blahoslavená Victoire Revelliere                                   oroduj za nás.
Blahoslavená Renée Girault                                             oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Rorteau                                            oroduj za nás.
Blahoslavená Simone Charbonneau                                 oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Banchereau                                     oroduj za nás.
Blahoslavená Jeanne Chalonneau                                    oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Quesson                                             oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Mercier                                             oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Lepage - Varance                            oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Brevet                                                oroduj za nás.
Blahoslavená Françoise Roulleau                                   oroduj za nás.
Blahoslavená Marguerite Huau                                       oroduj za nás.
Blahoslavená Perrine Sailland d'Epinatz                      oroduj za nás.
Blahoslavená Madeleine Desvignes                                 oroduj za nás.
Blahoslavená Jeanne - Marie Paquier                              oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Supiot                                                oroduj za nás.
Blahoslavená Perrine Turpault                                        oroduj za nás.
Blahoslavená Renée Papin                                                  oroduj za nás.
Blahoslavená Marie Chartier                                           oroduj za nás.
Blahoslavená Madeleine Havard                                     oroduj za nás.
 
Všichni blahoslavení Mučedníci francouzské revoluce        orodujte za nás.
 
Všichni Svatí a Světice Boží,                                                přimlouvejte se za nás.
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                             odpusť nám, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                             uslyš nás, Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                             smiluj se nad námi.
 
 
Modleme se:
 
Pane, naše Útočiště a naše Sílo, který vnukáš každou správnou modlitbu, vyslyš prosby své Církve za Francii, učiň, abychom plně obdrželi to, oč prosíme s Vírou. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána, který s Tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.