úterý 3. října 2017

Kardinál Burke odsuzuje FSSPX (2017)

 
Kardinál Burke odsuzuje FSSPX (2017)
Poznámka REX!: V článku níže si mohou čtenáři ověřit, jaké je skutečné smýšlení tzv. konzervativního preláta, jenž má obdiv také početných příznivců Tradice. Na příkladu jeho názorů ohledně Kněžského bratrstva sv. Pia X. lze vidět, jak si „obnovu všeho v Kristu“ představuje.
***
30. září 2017
 Před několika měsíci jeden laskavý čtenář podal zprávu, že kardinál Raymond Burke na Konferenci o posvátné liturgii, která se v červenci konala v Medfordu v Oregonu, veřejně prohlásil, že FSSPX je „ve schizmatu“, přičemž radil věřícím, aby nenavštěvovali jeho bohoslužby, ani nepřijímali jeho svátosti.
Pokud by to byla pravda, chápal jsem, že by to byla důležitá informace, která by se ze zjevných důvodů měla sdílet, ale rozhodl jsem se, že je nejprve nutné získat nezvratné potvrzení ohledně toho, co skutečně řekl.
Dnes jsem získal audio záznam odsouzení FSSPX ze strany kardinála Burkeho během setkání, na němž 15. července 2017 padaly dotazy v rámci výše zmíněné Konference o posvátné liturgii.
Prosím, poslechněte si sami, jak kardinál Burke dokonce zachází tak daleko, že prohlašuje, že je potřeba, aby byli věřící Bratrstva „smířeni s Církví a vráceni do ní“.
Nahrávka v angličtině ZDE.
Následuje přepis:
Moderátor: Je vůbec přípustné navštěvovat bohoslužbu u [Bratrstva] sv. Pia X. a přijímat tam Svaté přijímání, pokud nejsou žádné jiné uctivé mše v rozumném dosahu? Může to splnit nedělní povinnost?
[Arcibiskup Sample, který byl na diskuzi také přítomen, vyčkává na kardinála Burkeho.]
Kardinál Burke: Navzdory různým argumentům obklopujícím tuto otázku, je pravda taková, že Kněžské bratrstvo sv. Pia X. je ve schizmatu, protože zesnulý arcibiskup Marcel Lefebvre vysvětil čtyři biskupy bez mandátu římského pontifika.
A tak není legitimní navštěvovat mše nebo přijímat svátosti v kostele, který je pod správou Kněžského bratrstva sv. Pia X.
Z uvedeného vyplývá, že jsme se, částečně kvůli svého druhu zmatení v Církvi, dostali do této pochybnosti také proto, že Svatý Otec dal Kněžskému bratrstvu sv. Pia X. fakulty vysluhovat platně sňatky – legálně a platně. Není pro to však žádné kanonické vysvětlení a je to prostě anomálie.
A také papež Benedikt XVI., před svou abdikací, sňal exkomunikace ze čtyř biskupů, kteří byli vysvěceni bez papežského mandátu, ale on... ...oni neměli... Požadavkem pro to, aby se exkomunikace sňaly, je, že se daná osoba vzdala své vzpurnosti a nyní chce být plně smířena s Církví, to se však ve skutečnosti nestalo, a tak je to další část abnormální situace.
Už nejsou exkomunikovaní, ale také nejsou v regulérním společenství s katolickou Církví.
A tak je celá věc velice komplikovaná, ale řekl bych vám, že si nemyslím, že je to dobrým znamením přijímat svátosti u Kněžského bratrstva sv. Pia X., protože jim to také nepomáhá. Především tyto svátosti nejsou vysluhovány dovoleně. Jsou platné, o tom není pochyb, jestliže jsou kněží platně vysvěcení, ale není to... ...je to opak vůči společenství Církve. Namísto toho bychom měli členy Kněžského bratrstva sv. Pia X. povzbuzovat, aby se smířili s Církví.
Vlastně si myslím, že P. Saguto by to mohl potvrdit. Vím, že tomu tak bylo v Lacrosse a v St. Louis, kde existoval apoštolát Institutu Krista Krále Nejvyššího Kněze pro ty, kteří chtěli obřady Církve dle starobylého úzu. Mnoho, mnoho lidí, kteří chodili ke Kněžskému bratrstvu sv. Pia X., [tak] bylo smířeno s Církví a vrátilo se do ní.
A já říkám, že když namísto toho svobodně chodíme na ony mše [FSSPX] a tak dále, jež se vysluhují, jak je to povzbuzuje, aby se smířili s Církví?
Zdroj: AKA Catholic
Překlad: D. Grof