neděle 22. října 2017

Komentář Eleison DXXXVI – La Saletta v praxi (2017)


Komentář Eleison DXXXVI – La Saletta v praxi (2017)
(536)
21. října 2017
LA SALETTA V PRAXI
Všechna proroctví jsou tajemná, včetně proslulého tajemství z La Saletty odhaleného francouzské venkovské dívce v Alpách východní Francie v roce 1846. Toto tajemství však zajisté vychází z širokého nástinu Ctihodného Holzhausera o pátém, šestém a sedmém věku Církve, takže se velká část tohoto tajemství vztahuje k našemu vlastnímu konci pátého věku. Zde je, kurzivou, podstatný výňatek z oné části tajemství, následovaný prezentací kněze „Odporu“ o tom, jak tento konec věku vypadá v naší vlastní době:
Budou se dít obdivuhodné zázraky, protože pravá víra vyhasne a svět zaplaví falešné světlo. (...) Náměstek mého Syna bude muset mnoho trpět, protože Církev bude vystavena velkému pronásledování. Bude to hodina temnot. Církev bude procházet strašnou krizí. Zapomene na pravou víru v Boha, každý jedinec bude chtít být sám sobě vůdcem a povyšovat se nad sobě rovné. Civilní i církevní autorita bude znevážena, řád a spravedlnost budou pošlapány. Budou se dít jen vraždy, projevy žárlivosti, lží a nesvorností, bez lásky k vlasti a k rodině. (...) Všichni vládci světa budou mít stejný cíl, zničit a vyhladit všechno náboženství, aby uvolnili cestu materialismu, spiritismu a neřestem všeho druhu...“
Revoluce má ohromný dopad a v roce 2017 je to bouře, která dosahuje svého vrcholu. Nyní je čas moc na sebe neupozorňovat a pomáhat si navzájem přežít tuto bouři. To vyžaduje naprosté vzdání se Boží Prozřetelnosti, a vyžaduje to víc modliteb a studia k navigaci a přežití v této bouři. Nemá smysl prahnout po onom „nedělním katolickém“ životnímu stylu, u nějž tradicionalisté vyvinuli veliké úsilí, aby jej obnovili po zemětřesení Druhého vatikánského koncilu. 50. i 70. léta 20. století jsou navždy pryč. Touto krizí Bůh očišťuje Svou Církev, jež může být zredukována na počty a životní styl, které se blíží těm v rané Církvi. Nádherné budovy, památky, umělecká díla a muzea byla kdysi ztracena ve prospěch modernistů a budou znovu ztracena ve prospěch muslimů, přírodních příčin, válek. Připravme se na to, že uvidíme zmizet celé křesťanské dědictví, a jako Lot uprchnul ze Sodomy, uprchněme z neomodernistického Říma, aniž bychom se dívali zpět!
Protože představme si sen, že na příštím konkláve v Římě je skrze přímou Boží intervenci zvolen skutečně nejlepší kardinál za papeže. Co by mohl učinit, aby obnovil Církev? Prakticky nic s výjimkou obětování všeho pronásledování, jež by na něj dopadlo druhý den po té volbě. Proč? Protože stejně jistě jako u prezidenta Trumpa ve Spojených státech by celá administrativní mašinerie Církve stále byla v rukách papežových nepřátel a on by neměl dobré lidi, aby je nahradil. A i kdyby byl skrze řadu zázraků celý Řím opět skutečně katolický, nestal se zbytek světa ve svém současném směřování v podstatě neobrátitelný? Co teď může lidstvo zastavit, aby se nestalo takřka naprosto nelidské, nepřirozené, neskutečné? Jak by mohl dokonce i obrácený Řím evangelizovat zombie zítřka?
Procházíme novou potopou, potopou revoluce, kde archa spásy, jíž byl kdysi Řím, byla unesena nepřáteli Boha, a oni pracují na jejím potopení. Bratrstvo sv. Pia X. bylo záchranným člunem. Ale od roku 2012 hodilo lano směrem k potápějící se arše a nyní je k ní připoutáno. My, ubohé duše z „Odporu“, se vynořujeme a zanořujeme ve vodách a chytáme se kousků dřeva kvůli drahému životu. Tak to je, a raději bychom se měli postavit čelem realitě kolem nás.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof