pondělí 2. října 2017

Komentář Eleison DXXXIII – Historická pravda III (2017)

 
Komentář Eleison DXXXIII – Historická pravda III (2017)
(533)
30. září 2017
HISTORICKÁ PRAVDA III
Strašným trestem za setrvávání ve lhaní je, že člověk ztrácí všechen smysl pro realitu. Tento trest se snáší na naši západní „civilizaci“. Lidé už nedokážou rozlišovat mezi pravdou a klamem, mezi iluzí a realitou. Bohužel, iluze muže být příjemnější, realita se však nakonec vždy prosadí, a čím zatvrzeleji člověk lnul k iluzi, tím násilněji bude mít realita sklon se vrátit. Dvě světové války minulého století byly násilným návratem do reality. Směřujeme přímo ke třetí, protože upřednostňování iluze je povyšováno na ideologii. Následující jasný příklad převracení lží na ideologii pochází z webových stránek snažících se obhajovat pravdu:
V roce 2009 Američan polského původu, Herman Rosenblat, napsal dojemnou vzpomínku holokaustu, na níž ještě než mohla být publikována jako kniha, byla za 25 tisíc dolarů prodána filmová práva. Anděl u plotu vypráví, jak se Rosenblat, uvězněný za druhé světové války v koncentračním táboře Buchenwald, setkal skrze vnější táborový plot s devítiletou dívkou, která mu přes plot házela jablka a chléb. S koncem války spolu ztratili kontakt a on emigroval do Spojených států. Po letech se v New Yorku uchýlil k sňatkové agentuře, aby si nalezl nevěstu, a kdo se neobjevil na schůzce naslepo nežli stejná dívka? Nyní byla dospělá, ale on ji okamžitě poznal, nabídl jí sňatek, ona přijala a pak žili šťastně.
Ten příběh je nanejvýš dojemný. Rosenblat dal všem na srozuměnou, že se to v realitě skutečně stalo, a zdá se, že mu všichni uvěřili. Avšak badatelé u tohoto příběhu skrze fakta z doby války, například z nemožnosti, aby se vězni v Buchenwaldu dostali k vnějšímu táborovému plotu, prokázali, že tento příběh je čistě výmysl Rosenblatovy představivosti. Byl to další „padělaný příběh holokaustu“. Ale pravidelný návštěvník výše zmíněných webových stránek, Seymour Zak, vehementně protestoval, že neexistuje nic takového jako „padělaný příběh holokaustu“. Děsivé je jeho uvažování:
…To, na čem antisemité stále trvají, je, že „padělané příběhy holokaustu“ musí být vnímány v pozitivnějším světle jako „pravdy představivosti“, abych citoval proslulé rčení básníka Johna Keatse. Je-li něco myšlením vnímáno jako pravdivé, ačkoliv se to přísně vzato možná nestalo, a jestliže je tato událost následně viděna jako živoucí pravda v myšlení milionů jiných dobrých lidí, kteří byli vystaveni stejné zesílené verzi reality, pak to v žádném případě nelze zavrhovat jako „lež“ (…) Všechny takové příběhy jsou pravdivé ve vyšším metafyzickém smyslu, a popírat je, je znesvěcením (…) Máme posvátnou povinnost k šesti milionům, kteří umřeli pod tyranií nacistického diktátora Adolfa Hitlera, vzpomínat na mrtvé a s opovržením zavrhovat všechny pokusy popírat holokaust odkazováním se na „padělané příběhy holokaustu“. Opakuji: neexistuje nic jako padělaný příběh holokaustu. Každý příběh holokaustu je pravdivý, stoprocentně pravdivý, ať se již udál či nikoliv. (…) Nádhernými slovy Eliho Wiesla: „V literatuře jsou jisté věci pravdivé, ačkoliv se neudály, zatímco jiné nejsou pravdivé, i když se udály.“
V uvažování Seymoura Zaka nemá žádný význam, zda zde zmíněných šest milionů opravdu umřelo „pod tyranií atd.“ či nikoliv. To, na čem záleží, je, zda šest milionů vytváří „zesílenou verzi reality…viděnou jako živoucí pravda v myšlení milionů jiných dobrých lidí atd.“, a jestliže ji vytváří, pak prohlašovat, že umřeli, i když v realitě neumřeli, již není lež, ale vyšší pravda! Realita již není měřítkem pravdy, zvláště, jestliže tato vyšší pravda je kvazináboženská, konkrétně je „posvátnou povinností“, kterou je „znesvěcením“ popírat, konkrétně, je-li holokaustianitou. Jinak řečeno, existuje historická realita a nehistorická realita, a pouze ta druhá si zasluhuje jméno „realita“!
To je naprosté šílenství, ale je to ve společnosti všude kolem nás čím dál víc, a my lidské bytosti jsme společenskými tvory, kteří jsou nutně ovlivněni společností kolem nás. Katolíci – i nekatolíci – jestliže si chcete udržet hlavu nad stoupající záplavou šílenství, modlete se denně 15 tajemství svatého růžence. Naše Paní může ochránit vaše duševní zdraví. Tyto „Komentáře“ nemají žádný jiný návrh řešení.
Překlad: D. Grof