úterý 17. května 2016

FSSPX je na cestě k plnému společenství (2016)


FSSPX je na cestě k plnému společenství (2016)
 
Poznámka překladatele: V rámci aktualit přinášíme výňatek z posledního rozhovoru papeže pro La Croix, publikovaného 16. května 2016. V něm se krátce vyjádřil k tématu FSSPX. Z rozhovoru vyplývá, že tento papež si s biskupem Fellayem dobře rozumí a vše pomalu směřuje k regularizaci FSSPX. Dle našich informací mají o posledních návrzích neomodernistického Říma také jednat představení distriktů FSSPX na setkání letos v červnu. Papež také neopomněl dehonestovat biskupa Williamsona a další „radikály“. Od papeže, který je od počátku nadšeně vítán zednáři (viz článek v češtině zde), a který za svůj krátký pontifikát stihnul napáchat už tolik škody, je možné brát tato slova jedině jako pochvalu.
***
9. května 2016
Papež poskytnul 9. května rozsáhlý rozhovor Guillaumovi Goubertovi, řediteli, a Sébastienovi Maillardovi, římskému korespondentovi polooficiálního deníku francouzských biskupů, La Croix. Rozhovor (včetně videí) byl publikován dnes [16.5.2016] a zahrnoval následující velice relevantní úryvek:
La Croix: 1. dubna jste přijal biskupa Bernarda Fellayho, generálního představeného Bratrstva sv. Pia X. Je znovu zvažována reintegrace lefebvristů do Církve?
Papež František: V Buenos Aires jsem s nimi vždy hovořil. Projevovali mi uznání, na kolenou mě žádali o [mé] požehnání. Považují se za katolíky. Milují Církev. Biskup Fellay je člověk, se kterým můžeme vést rozhovor. Není to případ jiných poněkud podivných živlů jako je biskup Williamson, nebo dalších, kteří se radikalizovali. Myslím si, jak jsem vyjádřil v Argentině, že oni [FSSPX] jsou katolíky na cestě k plnému společenství. Během tohoto Roku milosrdenství se zdálo, že bych měl dát povolení jejich zpovědníkům, aby promíjeli hřích potratu [a jiné]. Za toto gesto mi poděkovali. Předtím Benedikt XVI., kterého oni velmi ctí, uvolnil mši dle tridentského ritu. Dobře vedeme rozhovor, děláme dobrou práci.
La Croix: Byl byste připraven udělit jim statut personální prelatury?
Papež František: Bylo by to možné řešení, ale předtím by s nimi měla být uzavřena zásadní dohoda. Druhý vatikánský koncil má svou hodnotu. Pohybujeme se vpřed pomalu, s trpělivostí.
Překlad: D. Grof