středa 24. února 2016

Kdo je Dom Thomas Aquinas Ferreira da Costa? (2016)

 
Kdo je Dom Thomas Aquinas Ferreira da Costa? (2016)
Svědectví o kandidátovi na nového biskupa
Carlos Nougué (Profesor studijního domu sv. Anselma v klášteře Svatého kříže)
***
 
Miguel Ferreira da Costa se narodil v roce 1954 v Brazílii. Než započal právní kariéru, studoval na univerzitě sv. Benedikta v Riu de Janeiru, kde jsem měl možnost být během krátkého času jeho spolužákem. Angažoval se v tradicionalistickém a protimodernistickém hnutí organizovaném kolem Gustava Corcaa a časopisu Permanencia; pak započal svůj život „věrného bojovníka a veterána pokoncilní války za Víru“, jak napsal biskup Williamson. Začal, jak jsem řekl, studovat práva, ale odešel, aby se stal mnichem se jménem Thomas Aquinas ve francouzském klášteře v Le Barroux, jehož představeným byl v té době Dom Gérard; a byl vysvěcen na kněze v roce 1980 v Écône arcibiskupem Lefebvrem. Mohl se pak těšit přátelství, příkladu a učení zakladatele FSSPX.
Do Brazílie přišel se skupinou mnichů z Le Barroux, aby založil klášter Svatého Kříže v Nova Friburgo v Riu de Janeiru v Brazílii. Avšak mezitím Dom Gérard proti přáním arcibiskupa Lefebvra směřoval k dohodě s koncilním Římem, čemuž Dom Thomas Aquinas také odporoval. Roztržka byla nevyhnutelná. Klášter Svatého Kříže se, s podporou arcibiskupa Lefebvra Domu Thomasovi, stal nezávislým, ale vůči FSSPX přátelským. Arcibiskup Lefebvre vskutku napsal v dopise Domu Thomasovi, v dopise, jejž jsem měl tu výsadu číst, něco takovéhoto: Musíte ctít a konzultovat s biskupy FSSPX, ale nemají nad vámi jurisdikci, protože, jako představený kláštera, musíte mít autonomii.
Ale vztah mezi Domem Thomasem, jeho klášterem a FSSPX se stával obtížným, zvláště s přiblížením FSSPX k nemodernistickému Římu. Když Benedikt XVI. vydal svoje Motu Proprio o „mimořádném ritu“, Dom Thomas Aquinas odmítnul zpívat na nedělní mši Te Deum, jak žádal biskup Fellay k oslavě tohoto papežského dokumentu, a zvláště za „snětí exkomunikací“ tímtéž papežem. Dom Thomas napsal biskupovi Fellaymu dopis, kde řekl, že nebude následovat jeho kroky k dohodě s koncilním Římem. O něco později se v klášteře objevili (jsem očitým svědkem) biskup De Galarreta a P. Bouchacourt, aby Domu Thomasovi řekli, že má 15 dní na opuštění kláštera, jinak klášter nedostane pomoc a svátosti (včetně kněžských svěcení) od FSSPX.
Napsal jsem biskupovi Fellaymu, abych si na tuto nespravedlnost stěžoval, a obdržel jsem následující odpověď: „Dokud neopustí klášter, nedostane tento naši pomoc.“ Odpověděl jsem: „Měl bych stejný mentální problém, protože jej znám dvanáct let, a nikdy jsem si jej neuvědomil.“ Bylo to skutečně něco velmi podobného stalinismu a jeho psychiatrickým léčebnám pro odpůrce.
Pak Dom Thomas váhal: kdyby opustil klášter, znamenalo by to, co se týče Víry, jeho zničení. Kdyby však zůstal, připravil by jej o všechnu potřebnou pomoc. Tehdy jako záchrana přišel biskup Williamson: náš anglický biskup napsal dopis Domu Thomasovi, v němž klášteru zaručil všechny svátosti; tak v něm mohl Dom Thomas zůstat. To stačilo, aby všichni z nás reagovali: byl to počátek toho, co je nyní známé jako Odpor, který měl jako svůj první orgán webové stránky nazvané SPES, které jsou dnes mimo provoz, protože sehrály roli, jež jim byla přisouzena. Klášter se pak stal přijímacím místem pro kněze, kteří, když chtěli opustit FSSPX kvůli zradě svých představených, váhali odejít, protože neměli kde žít. Byl místem vysvěcení biskupa Faureho a nyní bude místem vysvěcení Doma Thomase Aquinase Ferreira da Costy samotného, mého duchovního otce a nejbližšího přítele, jehož mi Bůh mohl dát. Ano, jsem jeho synem a synem kláštera Svatého Kříže, a bylo to zde v tomto koutku světa, kde jsem poprvé mohl ucítit nejpříjemnější vůni svatosti.
Zdroj: Non Possumus
Překlad: D. Grof