neděle 28. února 2016

Jednostranné uznání FSSPX – už brzy (2016)


Jednostranné uznání FSSPX – už brzy (2016)
Michael Matt
Poznámka překladatele: Autorem tohoto článku je Michael Matt, který je přítelem biskupa Fellayho a dlouhodobě jej podporuje. Přesto i Michael Matt upozorňuje na nebezpečí regularizace FSSPX, která je, jak se zdá, nevyhnutelná. Komentář přetiskuji navzdory tomu, že s některými dílčími tvrzeními autora nesouhlasím (například, že FSSPX je v dobrých rukách...).
Zvýraznění autor překladu.
***
Toto právě přišlo z DICI [oficiální tiskové agentury FSSPX]: Biskup de Galarreta přednesl 17. ledna 2016 přednášku v Bailly poblíž Versailles. Odkryl nynější situaci v Církvi a informoval své posluchače o současném stavu vztahů mezi Římem a Bratrstvem sv. Pia X.  Během věroučných rozhovorů s Římem v letech 2009-2011 vedl komisi teologů Bratrstva sv. Pia X. Zde jsou nejdůležitější výňatky z této přednášky přepsané na DICI...
V druhé části přednášky, a mimo návrhy Kongregace pro nauku Víry, se biskup de Galarreta svěřil, že si myslí, že papež možná Bratrstvu sv. Pia X. brzy udělí status:
 Myslím si, a to je další aspekt věcí, že tento papež, který říká komukoliv, kdo poslouchá, že jsme katolíci, který říká a opakuje, že Bratrstvo je katolické, že my jsme katolíci, nás nikdy neodsoudí, a že chce, aby bylo o náš „případ“ postaráno. Myslím si – a on už se vydal touto cestou – že když vidí, že nemůžeme souhlasit s Kongregací pro nauku Víry, že, myslím si, obejde jakoukoliv naukovou, teoretickou, praktickou podmínku, nebo vůbec jakoukoliv podmínku... On podnikne své vlastní kroky k uznání Bratrstva. Již započal; prostě bude pokračovat. A já neříkám, co si přeji, ale co předvídám. Předvídám, myslím si, že papež se přikloní k jednostrannému uznání Bratrstva, a to činy, spíše než právním nebo kanonickým přístupem.“
Biskup de Galarreta připustil, že „toto de facto uznání by mělo dobrý, blahodárný účinek: je to dosti mimořádný apoštolský začátek a mělo by to mimořádný účinek“. Dodává však, že by pak existovala dvě rizika: „to, že dojde k vnitřnímu rozdělení [FSSPX] a toho, že bude formováno naše hlásání [Víry] za jistých podmínek.“ A zauvažoval: „Vyžadovalo by to mimořádnou moudrost a prozíravost, velmi velkou neústupnost a bystrost. Jsme toho schopní?“ Celý rozhovor v angličtině zde.
Komentář The Remnant Newspaper:
Vskutku moudrá otázka! „Jsme toho schopní?“ Zde dobrý biskup projevuje sensus catholicus a hlubokou prozíravost, která nás ponechává zcela přesvědčené, že FSSPX je vskutku v dobrých rukách a jasně chápe, co je v sázce, a že částečně to, co je v sázce, je něčím nedefinovatelným.
Je zřejmé, že František bude regularizovat FSSPX. Proč? Nu, staré pořekadlo by mělo shrnout věci docela pěkně: Drž své přátele nablízku, ale své nepřátele ještě blíž.
Otázka, kterou si všichni musíme položit je tato: Když přijde na regularizaci FSSPX, co v ní je pro současný Vatikán? Nechte mě to zopakovat: Co-v-tom-pro--je?
Skutečně věříme, že František Veliký – člověk, který odmítá soudit homosexuální kněze, který příští rok v říjnu bude putovat do Švédska, aby oslavil protestantskou revoltu, který si myslí, že ateisté půjdou do nebe a že Židé se nemusí obrátit – skutečně věříme, že tento muž se hluboce strachuje o duše stoupenců FSSPX a jejich ... ehm .. „schizma“? Opravdu?!
A pokud to není tohle, co je to?
Podle mého názoru (a nic jiného to není) Vatikán velmi dobře ví, že opozice proti jejich ďábelské revoluci proti staré Víře přichází hlavně z jednoho zdroje, a to potud, dokud tento zdroj zůstává mimo jejich kontrolu – inu, nemohou kontrolovat svou opozici.
Tentokrát Vatikán nebude vznášet požadavky vůči FSSPX, tykající se Druhého vatikánského koncilu (jedním důvodem je, že Druhý vatikánský koncil je pro ně teď příliš tradiční. Oni už nepřijímají Druhý vatikánský koncil!). Nebudou vznášet žádné požadavky týkající se nové mše. Ve skutečnosti zde biskup de Galarreta připouští, že Vatikán nebude vůči FSSPX vznášet jakékoliv požadavky. Oni prostě výnosem budou FSSPX regularizovat a pak si jen sednou a budou přihlížet, jak je FSSPX roztrženo ve dví. Říká se tomu „rozděl a panuj“ a je to strategie tak stará jako rajská zahrada.
Dokonce i neokatolický svět se nakonec probouzí do skutečnosti, že Petrův stolec je obsazen člověkem, který pohrdá starou katolickou Vírou. Zásadová kontrarevoluce proti režimu papeže Františka, vedená 650 kněžími FSSPX po světě, by právě nyní byla nezastavitelná ... a hluboce rozdělený Vatikán to ví. Proto nebude uložena žádná podmínka a Vatikán udělá s FSSPX dohodu, kterou doslova nemůže odmítnout.
V FSSPX neexistuje žádné spiknutí. Vatikán to, podle mého názoru, dělá sám od sebe, s Františkem, který diktuje všechny své příkazy. Může si FSSPX poradit s touto „dobročinností“ papeže Františka? „Vyžadovalo by to mimořádnou moudrost a prozíravost, velmi velkou neústupnost a bystrost. Jsou toho schopní?“ – toť otázka.
Až dojde na regularizaci FSSPX, dávejte si pozor na to, po čem toužíte.
Modlete se za FSSPX, jednu z nejlepších nadějí Církve. Jsem přesvědčený, že biskup Fellay a jeho tým jsou na „straně andělů“. Počkejme teď a uvidíme, s čím ďábel přijde.
Překlad: D. Grof