čtvrtek 30. dubna 2015

R.I.P. - P. Nicholas Gruner (2015)

 
R.I.P. - P. Nicholas Gruner (2015)
 
Requiescat in Pace: Otec Nicholas Gruner, 4. května 1942 – 29. dubna 2015
Manažerský tým Fatima Center se smutkem oznamuje úmrtí otce Nicholase Grunera, který náhle odešel dnes večer. Otec zemřel ve svém úřadě, když do posledního dechu pracoval na cílech, jimž věnoval svých 38 let kněžství – šíření fatimského poselství, zvláště zveřejnění úplného třetího tajemství a zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Detaily týkající se rozloučení se zemřelým a pohřbu tohoto otce budou ohlášeny v nadcházejících dnech. Nyní se ve své křesťanské lásce, prosím, modlete za otce a jeho apoštolát, který se nadále bude snažit dovést jeho životní dílo do šťastného konce.
***
Poznámka REX!: Také čtenáři tohoto blogu se v překladech měli možnost setkat s dílem otce Grunera či jeho spolupracovníků z Fatima Center, proto prosím alespoň o krátkou střelnou modlitbu za duši tohoto neúnavného šiřitele fatimského poselství a nutnosti zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
 
  
Překlad: D. Grof