úterý 14. dubna 2015

Zprávy ze světa – duben (2014)


Zprávy ze světa – duben (2014)
D. Grof
Argentina: FSSPX znovu vstupuje do koncilní církve
 
Také tento blog dlouhodobě poukazuje na změnu kurzu uvnitř Kněžského bratrstva sv. Pia X. (FSSPX) směrem k regularizaci a „smíření“ s neomodernistickým Římem. Další vývoj událostí bohužel potvrzuje obavy mnoha tradičních katolíků. Od našich přátel ze známého mexického blogu Non Possumus přišla další závažná zpráva. Největší argentinský novinový deník Clarin přinesl zprávu, že argentinská koncilní hierarchie a stát oficiálně uznali FSSPX.
Z článku cituji:
V Argentině se členové ultrakonzervativní skupiny založené francouzským biskupem Marcelem Lefebvrem – exkomunikovaným papežem Janem Pavlem II. spolu se čtyřmi dalšími biskupy – formálně vrátili do katolické Církve. Toto je jasné z rozhodnutí Ministerstva národního kultu zveřejněného v oficiálním věstníku na konci tohoto týdne, které uznává Bratrstvo apoštolů Ježíše a Marie neboli Bratrstva sv. Pia X. (lefebvristů) jako právní subjekt a – což je klíčové – začleňuje jej do Registru institutů zasvěceného života, který sestává z katolických řádů a kongregací.
Protože se již objevily mylné informace o tom, že Bratrstvo přijalo nové jméno, podotýkám zde, že název Bratrstvo apoštolů Ježíše a Marie je jeden z původních platných názvů, který pochází přímo od arcibiskupa Lefebvra.
Důležitější však je, že aby zmíněné začlenění do Registru institutů zasvěceného života mohlo proběhnout, je požadována žádost ze strany církevních autorit, kterou v tomto případě vznesl arcibiskup Buenos Aires, kardinál Mario Poli.
Článek dále říká: „Začlenění lefebvristů do katolické Církve v této zemi se děje zatímco Vatikán vede obtížné rozhovory s tímto celosvětovým společenstvím ohledně jeho návratu do Říma.
Dále se v článku zmiňuje vyhoštění biskupa Williamsona z Argentiny v roce 2009, kde působil jako rektor semináře v La Reja. Zde připomínám, že vláda Argentiny požádala v únoru roku 2009 biskupa Williamsona, aby opustil zemi kvůli nesrovnalostem s jeho vízem a při té příležitosti uvedla, že jeho poslední prohlášení o Židech „hluboce urážejí argentinskou společnost, židovský lid a celé lidstvo“.
Problém s vízy byl také dlouhodobě jedním z problémů (nejen) kněží FSSPX v Argentině právě z toho důvodu, že nebyli ze strany státu oficiálně uznáváni a měli problém předložit požadované dokumenty, jež vydávala pouze koncilní hierarchie.
Článek pokračuje: „Návrat lefebvristů do Církve v Argentině, který je brán, jako takový, že má schválení papeže Františka, je těmi, kteří jsou papeži blízcí, chápán jako úspěch, protože naznačuje, že přinejmenším jedna část stoupenců Lefebvra přijala Druhý vatikánský koncil.
Připomeňme si, že papež František byl v minulosti arcibiskupem v Buenos Aires.
Odkaz na původní článek ve španělštině je zde.
Výsledek je tedy ten, že FSSPX v Argentině bylo oficiálně uznáno jako institut zasvěceného života dle kánonu 298 neblahého nového Kodexu kanonického práva z roku 1983.
Jestliže došlo k takovémuto jednostrannému uznání ze strany Říma, je na místě ptát se, jak bude reagovat vedení FSSPX v Menzingenu, a zda bude reagovat stejně rychle, jako reagovalo na nedávné svěcení biskupa Faureho. Co učiní? Odsoudí členy Jihoamerického distriktu FSSPX  a vyloučí argentinské kněze FSSPX? A co se bude dít dál? Budou následovat další „místní uznání“ ze strany biskupských konferencí v jiných zemích předtím, než nakonec Řím a Menzingen – jak to předvídá další tradiční blog The Recusant formálně oznámí to, co se de facto již realizovalo?
P. Edward MacDonald se připojuje k Odporu
V nedávné době přišla také jedna pozitivní zpráva. Kněz Edward MacDonald opustil FSSPX, aby se připojil k Odporu. P. MacDonald je Američan skotského původu. Naposledy působil v exercičním domě FSSPX v Bristolu v Anglii, předtím byl priorem v irském Athlonu. V současnosti odcestoval na pozvání do Austrálie, kde již sloužil velikonoční mši v Brisbane, po níž následovala přednáška, na níž hovořil o „prohlubující se krizi v Bratrstvu sv. Pia X.“.
Přejeme P. MacDonaldovi hojnost Božích milostí a prosíme o modlitby i za tohoto kněze.