středa 16. července 2014

Konference ve Francii a setkání kněží Odporu (2014)

Konference ve Francii a setkání kněží Odporu (2014)

D. Grof
Ve dnech 12. – 14. července proběhla v klášteře dominikánů v Avrillé ve Francii „Konference o Jeanu Vaquiém“. [Jean Vaquié byl známým francouzským tradicionalistou.] Konferenci navštívil i biskup Williamson, početní kněží z celého světa a mnozí věřící.

Dne 15. července se konalo důležité setkání kněží Odporu z Francie, na němž učinili důležitá rozhodnutí o organizování Odporu v této zemi. Prvním důležitým rozhodnutím je, že P. de Mérode byl jmenován koordinátorem Odporu ve Francii. Druhým je, že v krátké době započne ve Francii fungovat kněžský seminář.
S velkou radostí bylo téhož dne také oznámeno založení Union Sacerdotale Marcel Lefebvre. J.E. biskup Richard Williamson ji dne 16. července zasvětil Neposkvrněnému Srdci Panny Marie při slavnostní mši.

Sdružení bude pomáhat také při organizování pomoci ohledně materiálních potřeb a apoštolátu kněží perzekuovaných a opuštěných pro svou věrnost v boji za víru a dědictví arcibiskupa Lefebvra.
V brzké době bude zveřejněn dopis kněží, kteří se setkání v Avrillé účastnili.

Zde je několik fotek:

Biskup Williamson a P. de Mérode