sobota 26. července 2014

Komentář Eleison CCCLXVII – Francie se hýbe (2014)


Komentář Eleison CCCLXVII – Francie se hýbe (2014)
(367)
26. července 2014
FRANCIE SE HÝBE
Mnozí z vás vědí, že v úterý a středu minulého týdne se v dominikánském klášteře v Avrillé poblíž Angers v severozápadní Francii konalo setkání vzdorujících kněží odevšad, kde „Odpor“ je a funguje, ale hlavně z Francie. Bylo to třetí takové setkání francouzských kněží konané v Avrillé od počátku tohoto roku, a bylo nejdůležitější. Tentokrát začali koordinovat a organizovat své aktivity ve Francii, v zemi pro Církev často mnohým způsobem rozhodující.
Zásluha na svolání těchto setkání patří převorovi z Avrillé P. Pierru-Marie. Několik let Avrillé poskytuje podporu a útočiště kněžím Bratrstva sv. Pia X., kteří shledávají svůj kněžský život stále obtížnější za současného vedení, jehož snaha o smíření s Novocírkví v Římě je, navzdory maskování a popírání, neúnavná. Jen před několika týdny měl dle zpráv druhý asistent Bratrstva říci: „Vlak odjíždí do Říma, a ti kteří chtějí vystoupit, vystoupí.“ Po tak dlouho, jak to jen bylo možné, se P. Pierre-Marie snažil nepřerušit vztahy s oficiálním FSSPX, ale začátkem tohoto roku přišel dopis od biskupa Fellayho dokonávající roztržku. Bylo to nevyhnutelné, pokud Avrillé také nemělo zradit Tradici.
Původně P. Pierre-Marie naplánoval setkání z minulého týdne pro francouzské kněze, ale já jsem mu navrhnul, aby byli vzdorující kněží mimo Francii také pozváni ze dvou důvodů: kněží odjinud budou povzbuzeni, když uvidí „Odpor“ rozhýbávající se ve Francii, kde se – navenek – do teď hýbal málo, a francouzští kněží mohou být na oplátku upomenuti, že neexistuje jen Francie. P. Pierre-Marie přijal můj návrh a takto to dopadlo, celkem nějakých 18 kněží.
Setkání proběhlo velmi dobře. Moc se nekoukalo zpět a nebyla tu žádná zahořklost, hodně se dívalo dopředu. (Člověk by si přál, aby jistý biskup mohl být mouchou na zdi, aby mohl vidět, jak může nebýt brán zcela vážně!) Záležitosti prvního dne byly převážně pro francouzské kněze. Začali jmenováním P. de Méroda, kněze z Belgie s dvacetiletou zkušeností v FSSPX, jakožto svého koordinátora po celém světě. Pak si pro svou rodící se organizaci vybrali jméno „Kněžská unie Marcela Lefebvra“, jméno, které jasně ohlašuje její orientaci. A nakonec P. de Mérode začal organizovat síť mešních center po celé Francii – znovu jako v 70. letech 20. století, ale v tvrdších podmínkách a s velmi omezenými zdroji, alespoň v tuto chvíli.
Záležitosti druhého dne se věnovaly mezinárodním starostem o obranu Víry a zde samozřejmě vyvstala otázka biskupských svěcení, protože jsem já zase naopak chtěl znát názor přítomných kněží. Byl relativně jednomyslný. Čtenáři budou povzbuzeni, dozví-li se, že přestože si kněží myslí, že čas na svěcení ještě nenastal, nemohou být [svěcení] nicméně příliš vzdálená. Protože nyní je vskutku velmi obtížné si představit kteréhokoliv ze tří biskupů, kteří zůstávají v FSSPX, že se ujme toho, aby kohokoliv vysvětil bez souhlasu Říma, a je nemožné představit si neomodernistický Řím, jak schvaluje jakéhokoliv protimodernistického kandidáta! Trpělivost.
Modlete se, jak za tichý úspěch rodící se Kněžské unie, tak za to, aby nám Bůh dal, v jeho pravý čas, další biskupy potřebné pro obranu Víry.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof