úterý 9. června 2015

My jsme stvořili teologii osvobození (2015)

 
My jsme stvořili teologii osvobození (2015)
Washington D.C, 1. května 2015 (CNA) – Špionáž hluboko v srdci Evropy. Tajemství v KGB. Přeběhnutí z komunistické země. Ion Mihai Pacepa si užil svůj díl vzrušení, když sloužil jako generál rumunské komunistické tajné policie, než koncem 70. let 20. století zběhl do Spojených států.
 
Ion Mihai Pacepa na jachtě Raula Castra na Kubě v roce 1974
Tento nejvýše postavený komunistický přeběhlík v 70. letech nedávno hovořil s CNA o spojitosti mezi Sovětským svazem a teologií osvobození v Latinské Americe. Níže jsou výňatky z rozhovoru. Všechny poznámky přičinil Pacepa.
Mohl byste obecně říct, že šíření teologie osvobození mělo nějakou spojitost se Sověty?
Ano. Dozvěděl jsem se o citlivých bodech zapojení KGB v teologii osvobození od sovětského generála Sacharovského, poradce šéfa rumunské komunistické rozvědky – a de facto mého šéfa do roku 1956, kdy se stal hlavou sovětské špionážní služby GPU (1), což byl post, který zastával bezprecedentních a rekordních 15 let.
26. října 1959 Sacharovskij a jeho nový šéf Nikita Chruščov přijeli do Rumunska při příležitosti toho, co se stalo známým jako „Chruščovova šestidenní dovolená“. Nikdy nepodniknul tak dlouhou dovolenou v zahraničí a jeho pobyt v Rumunsku ani nebyl opravdovou dovolenou. Chruščov chtěl vstoupit do historie jako sovětský vůdce, který vyvezl komunismus do Střední a Jižní Ameriky. Rumunsko bylo jedinou latinskou zemí v sovětském bloku a Chruščov chtěl přibrat její „latinské vůdce“ do své „osvobozovací“ války.
Dozvěděl jsem se o Sacharovském z vašich spisů, nemohl jsem však nalézt jakékoliv další relevantní informace o něm. Proč?
Sacharovskij byl sovětským zrcadlovým obrazem horkých let studené války, kdy dokonce ani všichni členové izraelské a britské vlády neznali identitu hlav Mossadu a MI-6. Sacharovskij však hrál extrémně důležitou roli při vytváření historie studené války. Byl autorem vývozu komunismu na Kubu (1958-1961); jeho hanebná manipulace při Berlínské krizi (1958-1961) vytvořila berlínskou zeď; jeho kubánská raketová krize (1962) přivedla svět na pokraj jaderné války.
Byla teologie osvobození hnutím, které nějakým způsobem „stvořila“ Sacharovského část KGB nebo to bylo existující hnutí, které bylo přiživeno ze strany SSSR?
Hnutí se zrodilo v KGB a neslo jméno, jež vynalezl KGB: teologie osvobození. V těch letech měl KGB zálibu v hnutích „osvobození“. Národně osvobozenecká armáda Kolumbie (FARC) stvořená KGB s pomocí Fidela Castra; Národně osvobozenecká armáda Bolívie stvořená KGB s pomocí „Che“ Guevary a Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) stvořená KGB s pomocí Jásira Arafata je jen několik dalších hnutí „osvobození“ zrozených v Lubjance – velitelství KGB.
Zrození teologie osvobození bylo záměrem supertajného státně-stranického dezinformačního programu z roku 1960, schváleného Aleksandrem Šelepinem, předsedou KGB a členem politbyra Aleksejem Kiričenkem, který koordinoval mezinárodní politiku komunistické strany. Tento program požadoval, aby KGB převzal tajnou kontrolu nad Světovou radou církví (SRC) sídlící v Ženevě ve Švýcarsku a použil ji jako zástěrku pro přeměnu teologie osvobození na jihoamerický revoluční nástroj. SRC byla největší mezinárodní ekumenickou organizací po Vatikánu, reprezentující nějakých 550 milionů křesťanů různých denominací ve 120 zemích.
 
František zdraví 22. listopadu 2014 ve Vatikánu Gustava Gutierreze, zakladatele teologie osvobození
Zrození nového náboženského hnutí je historická událost. Jak bylo toto nové náboženské hnutí spuštěno?
KGB začal vytvořením zprostředkující mezinárodní náboženské organizace nazvané Křesťanská mírová konference (KMK), která měla ústředí v Praze. Jejím hlavním úkolem bylo přivést teologii osvobození stvořenou KGB do světa.
Nová křesťanská mírová konference byla řízená ze strany KGB a byla podřízená respektované Světové radě míru, dalšímu výtvoru KGB, založeném v roce 1949 a tehdy také se sídlem v Praze.
Během svých let na vrcholku zpravodajské komunity sovětského bloku jsem řídil rumunské operace Světové rady míru (SRM). Spadala pod KGB natolik, nakolik to jen šlo. Většina zaměstnanců SRM byla utajenými zpravodajskými důstojníky sovětského bloku. Dvě publikace SRM ve francouzštině Nouvelles perspectives a Courier de la Paix byly také řízeny utajenými zpravodajskými důstojníky KGB a rumunské DIE (2). Dokonce i peníze do rozpočtu SRM přicházely z Moskvy a byly doručovány KGB ve formě „vypraných“ dolarů v hotovosti, aby se skryl sovětský původ. V roce 1989, když byl Sovětský svaz na pokraji kolapsu, SRM veřejně připustila, že 90% jejich peněz pocházelo od KGB (3).
Jak teologie osvobození začala?
Nepodílel jsem se na vytvoření teologie osvobození per se. Od Sacharovského jsem se však dozvěděl, že v roce 1968 KGB vytvořená Křesťanská mírová konference podporovaná celosvětově rozšířenou Světovou radou míru dokázala vmanévrovat skupinu levičáckých jihoamerických biskupů k uspořádání konference latinskoamerických biskupů v Medellínu v Kolumbii. Oficiálním úkolem konference bylo zlepšení chudoby. Jejím nedeklarovaným cílem bylo uznání nového náboženského hnutí povzbuzujícího chudé ke vzpouře proti „institucionalizovanému násilí chudoby“ a doporučit nové hnutí Světové radě církví k oficiálnímu schválení.
Medellínská konference dosáhla obou cílů. Také přijala jméno zrozené v KGB – „teologie osvobození“.
 
František zdraví 9. dubna 2014 na Svatopetrském náměstí Freie Beta, brazilského vůdce teologie osvobození
Teologie osvobození měla klíčové vůdce, někteří z nich byly známými „pastoračními“ osobami, jiní dalšími intelektuály. Víte, zda se sovětský blok nějak zapojil do propagování osobní image či spisů takovýchto osobností? Existuje nějaké specifické pojítko s biskupem Sergiem Mendesem Arceem z Mexika či Helderem Camarou z Brazílie? Existuje nějaké možné přímé pojítko s teology osvobození jako jsou Leonardo Boff, Frei Betto, Henry Camacho nebo Gustavo Gutierrez?
Mám dobrý důvod domnívat se, že existovala organická spojitost mezi KGB a některými z těchto vůdčích propagátorů teologie osvobození, ale nemám žádný důkaz, abych to prokázal. Po posledních 15 let svého života v Rumunsku (1963-1978) jsem řídil vědeckou a technologickou špionáž této země a také dezinformační operace zaměřené na zlepšení postavení Ceauceska na Západě.
Nedávno jsem letmo procházel Gutierrezovu knihu Teologie osvobození: Dějiny, politika, spása (1971) a měl jsem pocit, že byla napsána v Lubjance. Není divu, že je mu dnes připisováno, že je zakladatelem teologie osvobození. Od pocitů k faktům je však dlouhá cesta.
Poznámky:
1)      Glavnoje upravlenije neboli Direktoriát prvního šéfa KGB
2)      Departamentul de Informatii Externe, rumunská zahraniční zpravodajská služba.
3)      Herbert Romerstein, Soviet Active Measures and Propaganda, Mackenzie Institute Paper č. 17 (Toronto 1989), str. 14-15, 25-26, WPC Peace Courier, 1989, č. 4, citováno in Andrew a Gordievsky, KGB, str. 629.
Překlad: D. Grof