neděle 21. června 2015

Komentář Eleison CDXIV – Anulovaná Fatima? (2015)


Komentář Eleison CDXIV – Anulovaná Fatima? (2015)
(414)
20. června 2015
 
 
ANULOVANÁ FATIMA?

Když se 13. června 1929 zjevila Naše Paní z Fatimy sestře Lucii v Tuy ve Španělsku, aby ji požádala o zasvěcení Ruska svému Neposkvrněnému Srdci, dávalo to dokonale smysl, protože od chvíle, kdy v říjnu 1917 vypukla ruská revoluce, pronásledovalo Rusko Církev a jednalo jako hlavní nástroj komunismu k šíření jeho smrtících omylů po světě. Nyní však Rusko hraje o tolik odlišnou úlohu na scéně světových událostí, že jistý počet katolíků dumá nad tím, zda je toto zasvěcení ještě potřeba. Nepředběhly jej události?
Pravda, s pádem Berlínské zdi v roce 1989 začal ruský lid zavrhovat bezbožný komunismus, pod nímž tolik trpěl 70 let, a od té doby se nepřestal vyvíjet směrem k Bohu namísto od něj. Tento vývoj vede od roku 1999 ministerský předseda či prezident Ruska Vladimir Putin (narozen 1952), který svým osobním příkladem a veřejným vedením učinil vše, co mohl, aby podpořil skutečné obrození křesťanského pravoslavného náboženství v Rusku. Někteří pozorovatelé stále zpochybňují, že je Putin upřímný, ale plody zde jsou: tisíce kostelů a katedrál znovuvybudovaných po celém Rusku a obrana morálky, přičemž vně Ruska Putin více než jednou oddálil vypuknutí třetí světové války tím, že přechytračil zločinné západní politiky, loutky bezbožného Nového světového řádu, kteří protlačují jeho vítězství.
Může pak tedy člověk říct, že Rusko již dnes nepotřebuje být obráceno? Ne, protože pravoslavné křesťanství ještě není katolicismus, a protože komunismus dle všech zpráv poznamenal mravy ruského lidu, například ve stále široce rozšířeném praktikování potratů. Co však člověk může s jistotou říct je, že Naše Paní skrze současnou náboženskou obrodu, jejímiž svědky jsou již po mnoho let západní návštěvníci Ruska, připravuje plné obrácení Ruska, a i když toto úplné obrácení již možná není potřeba k ukončení ruského komunismu, v 21. století může být ještě potřebnější k přemožení světového globalismu. Zaspekulujme si, jak se to může udát.
Aby se Rusko vymanilo z agresivního obklíčení vojenských základen nejmenované západní mocnosti, která se zlými Pány globalizace nechala učinit nástrojem, vpadne do Evropy zcela zkažené ateistickým materialismem a dobude ji jako zjevný, ale ne opravdový agresor (ti dva nejsou vždy totéž). Pod tlakem války a okupace papež nakonec provede zasvěcení Ruska, jak jej požadovala Naše Paní z Fatimy, a začíná se odehrávat zázračné úplné obrácení, nikoliv však k zahnívajícímu náboženství koncilního Říma, ale spíše k úplně novému (a úplně starému) katolicismu (Mt. XIII, 52), v němž je celá Pravda věčného Říma a kdysi věřícího Západu znovuoživena náboženskou svěžestí postkomunistických Rusů vycházející ze všeho nejopravdovějšího a nejlepšího v jejich vlastních východních tradicích.
Toužebné přání? Detaily sestavené zde z proroctví a dokonce i z velké spekulace se mohou mýlit, v každém případě však Naše Paní nějaký takový zázrak způsobí, aby očistila Východ od svých omylů a Západ od svého zkažení tak, aby Církev zase mohla dýchat oběma plícemi, a aby mohlo nastat ono „období míru ve světě“, jež slíbila ve Fatimě. V každém případě budou věřící volat se svatým Pavlem: „O hloubko Božího bohatství, moudrosti a vědomosti! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystihlé jeho cesty!“ (Ř XI, 33). Pokud budeme mezi přeživšími, budeme se podivovat dílům Božím a jeho Blahoslavené Matky.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof