pondělí 25. března 2024

Komentář Eleison DCCCLXXI – Latina a řečtina (2024)

 

Komentář Eleison DCCCLXXI – Latina a řečtina (2024)

(871)

23. března 2024

LATINA A ŘEČTINA

Hodnota předkřesťanských klasiků v katolickém vzdělávání je spornou otázkou. Například jeden proslulý antiliberální katolík 19. století, monsignor Gaume, argumentoval tím, že klasičtí autoři v latině a řečtině jsou příliš nemravní na to, aby je bylo možné použít v katolických školách. To se však zdá přehnané. Pro účely vzdělávání na přirozené úrovni mají latinští a řečtí klasikové příliš velkou hodnotu, než abychom je mohli zcela zavrhnout. Řečtí a latinští klasikové jsou dílem inteligentních a seriózních lidí, kteří hodně přemýšleli o životě a kteří z Božího daru předkládají mnohé pravdy o životě a lidské přirozenosti. Je pravda, že nemravnosti jsou roztroušeny všude kolem, ale nejsou středobodem, spíše vedlejším prvkem. Vynikajícím příkladem je Vergiliův epos Aeneida, který si zachovává tak vysokou mravní úroveň, že se na něj bral v době vrcholného středověku hojně ohled pro jeho vznešenou životní vizi.

Stručně řečeno, křesťanská společnost je z nadpřirozeného hlediska nadřazená společnosti starověkých klasiků, ale tato stará klasická společnost je z přirozeného hlediska mnohem nadřazenější degenerované moderní společnosti. Z hlediska vzdělávání je zvláště snadné obhájit všestrannou nadřazenost latiny a řečtiny v protikladu k vzdělávání v moderních jazycích nebo v moderních vědách. Dobré vzdělání poskytne duši a myšlení mládeže kázeň a zároveň kulturu pro její duši a dějiny pro její život. Samotná latina a řečtina poskytují všechny tři tyto věci. Latina poskytuje praxi základů a řečtina jejich teorii.

KÁZEŇ: Latina je mimořádně logický jazyk, který vyžaduje mnoho přemýšlení, aby se rozklíčoval: podmět, sloveso, předmět atd. Při studiu matematiky, fyziky, chemie, programování a techniky atd. také existuje kázeň, ale vše je tam materiální, determinované, nelidské, exaktně a pyšně odhlížející od všeho duchovního, svobodného či lidského. A to, co se mladí lidé už nemohou naučit ve škole, od prarodičů nebo dokonce od rodičů, musí pochytit z Hollywoodu, internetu nebo chytrého telefonu atd.. Ještě štěstí, pokud mají alespoň jednoho sportovního trenéra, který je člověk! Jak velký vliv na dobro může mít v duchovní pustině „vědeckého“ vzdělávání takový pouhý trenér.

KULTURA: Pokud jde o vzdělávání a formování srdcí a duší mladých lidí (mají srdce a duše s naléhavými potřebami), pak výše uvedené „vědy“ jsou prostě nedostačující, zatímco moderní jazyky jsou až na druhém místě, protože celá moderna od „reformace“ a její kultura jsou více či méně poskvrněny apostazí, válkou proti Bohu. Latinská a řecká kultura samozřejmě nejsou prosté prvotního hříchu, jsou však zcela oproštěny od reformace a všech jejích důsledků a představují jednodušší a čistší vizi základů lidské přirozenosti a života. Pro mladé lidi je to skvělá pomůcka k poznání.

DĚJINY: Latinská a řecká kultura jsou ukotvené v dějinách celé západní civilizace, protože pro kulturu jakéhokoliv jiného jazyka je na to už pozdě. Latina a řečtina byly dva ze tří jazyků na tabulce přibité na Kříži Našeho Pána. Řečtina byla jazykem Nového zákona. Řím se stal brzy centrem Církve. „Dějiny jsou učitelkou života“, říká staré moudré přísloví. A naučit se latinsky a řecky nutně znamená naučit se něco z řeckých a římských dějin. George Orwell v románu 1984 napsal: „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“ Kdokoliv, kdo tedy ovládá naše dnešní školy, ovládá naši budoucnost. Tito lidé v současné době usilovně pracují na tom, aby zpochybnili latinu a řečtinu a aby dějiny začínaly až druhou světovou válkou, která je mnohem snadněji manipulovatelná než starověké dějiny. Co nám to říká o moderním vzdělávání? Není dobré. Formuje ovce pro Antikrista.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof