pondělí 18. března 2024

Komentář Eleison DCCCLXX – Putin a Fatima (2024)

 

Komentář Eleison DCCCLXX – Putin a Fatima (2024)

(870)

16. března 2024

 PUTIN A FATIMA

Od chvíle, kdy ruský prezident Vladimir Putin 6. února poskytl známému americkému novináři Tuckeru Carlsonovi historický rozhovor, komentátoři po celém světě komentují obsah tohoto dvouhodinového rozhovoru. Jeho obsah se ve velmi zkrácené podobě objevil v tomto „Komentáři“ minulý týden (č. 869 z 9. března), kde byl představen hlavně ruský pohled vývoje od roku 2014 až do vypuknutí nepřátelství mezi Ukrajinou a Ruskem v únoru 2022. Od té doby často slýcháme údaj o více než půl milionu zabitých ukrajinských vojáků prostřednictvím špičkových zbraní a bojových schopností Rusů. To je celá generace vdov a sirotků. Co dělali všichni tito otcové a manželé, když položili své životy?

Duševně zdraví muži obvykle nepoloží svůj život pro nějakou maličkost. Proto je tolik válek náboženskými válkami, i když to tak v moderní době nemusí vypadat. Obě světové války, 1914–1918 a 1939–1945, tak prezentovaly zbytky křesťanstva, které se pokoušelo vzdorovat triumfu bezbožné náhražky křesťanstva, jíž je komunismus. Velmi brzy po vítězství Leninovy komunistické revoluce v Sankt-Petěrburgu a Moskvě v roce 1917, založil Lenin v Rusku Kominternu, aby sloužila jako ústřední kvazimisionářská agentura komunismu a pracovala společně s velkým počtem vůdčích světových bank na šíření komunismu ve světě.

Ve skutečnosti se setkáváme se čtyřmi mesiášskými hnutími: První je hnutí vyvoleného plemene, Židů, kteří byli speciálně vyvoleni a obdarováni k tomu, aby lidstvo připravili a aby v rámci lidstva poskytli kolébku, která měla jedinému pravému Mesiáši umožnit vykonávat Vykoupení prostřednictvím Jeho Kříže a Jeho Církve až do skončení světa. Druhým mesiášským hnutím je jediné pravé mesiášské hnutí, kterým je katolická Církev, jež je úplným naplněním Starého zákona, když po dobu více než dvou tisíc let posílá lidské duše do nebe. Třetím mesiášským hnutím je hnutí talmudských Židů, stoupenců vlastního postkřesťanského Písma svatého, jímž už není Starý zákon, jak jej známe a jehož autorem je sám Bůh, ale „Talmudu“, což je jejich vlastní lidská náhražka Starého zákona. Na každé stránce Starého zákona je totiž různým způsobem zmíněn Náš Pán Ježíš Kristus, který má přijít. Ale plemeno, které Jej ukřižovalo Ho nechce zmiňovat, natožpak uctívat jako Boha. A nakonec čtvrté mesiášské hnutí, komunismus, který je mohutným výhonkem talmudismu, jakožto mocné a aktivní hnutí, které má napomoci zničit poslední zbytky úpadkového křesťanstva, hlavního konkurenčního mesiášského hnutí, jež musí být odstraněno z cesty talmudismu.

Tato mesiášská hnutí tak můžeme považovat za takříkajíc hnací síly lidských dějin: Mesiášský lid a pravý Mesiáš. Kdysi mesiášský lid, který z ublížené pýchy obrací všechny své dary proti pravému Mesiáši. A v důsledku toho nejrůznější pseudomesiášská hnutí působící po dvacet století, jež všechna bojují proti spáse duší, jak to již tak brzy po ukřižování a zmrtvýchvstání samotného Našeho Pána dobře pochopil svatý Pavel (I Tes. II, 16).

Pokud jde o Rusy, je to určitě zbožný národ, jak ukázala jeho vloha pro protikřesťanské náboženství komunismu. Ve Fatimě však Naše Paní předpověděla, že Rusko dnes sehraje nejpodstatnější roli při uzdravení bezbožnosti národů a určitě platí, že Řím nelze postavit za den, jak říká jedno rčení. Ale po sedmdesáti dvou letech strašlivého utrpení komunismu (1917–1989) dostalo Rusko lekci a vrací se ke Kristu. Přečtěte si Solženicyna. Bůh neztratil svou vládu. Přiměl Ukrajince platit vysokou cenu za to, že se rozhodli důvěřovat talmudistům, kteří zcela ovládají Američany. Byla to však jejich vlastní volba. Pokud někdo potřebuje Boží pomoc, ať prostě dát přednost Jeho vůli.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof