sobota 25. září 2021

Komentář Eleison DCCXLI – Pravděpodobný scénář (2021)

Komentář Eleison DCCXLI – Pravděpodobný scénář (2021)

(741)

25. září 2021

PRAVDĚPODOBNÝ SCÉNÁŘ

Jeden americký mnich jménem bratr Alexis Bugnolo vykresluje dramatický obrázek naší blízké budoucnosti v krátkém videu, které již mnozí naši čtenáři mohli vidět. Může být však pro všechny prospěšné znát ho, nikoliv proto, že se vše nutně stane přesně, jak předpovídá, ale proto, že něco takového se musí stát vzhledem k silám, které jsou již ve hře kolem nás. V minulém století hříchy lidstva dostačovaly k tomu, aby „byli vypuštěni psi války“ ve dvou velkých světových válkách. Od roku 1945 psi války hodně štěkali, ale v porovnání s roky 1914–1918 a 1939–1945 nekousali. Přesto lidstvo od revolučních 60. let 20. století jako celek určitě hřeší mnohem závažněji než kdy dřív tím, že se obrátilo zády k Bohu. O kolik těžší než kdy dřív tedy musí být trest prostřednictvím války? Bratr Bugnolo nám v tomto souhrnu svého krátkého videa poskytuje letmý pohled.

Výrobci různých covidových „vakcín“ znají vědu a nejsou hloupí, takže perfektně věděli, že jejich „vakcíny“ by mohly zabíjet. Ve skutečnosti – postavme se čelem realitě – byly navrženy tak, aby zabíjely. Pokud ne hned, pak přinejmenším během několika let tak, aby lidstvo, které ještě zůstane naživu, bylo mnohem snadněji zotročitelné a ovladatelné. Doposud dostalo alespoň jednu dávku „vakcíny“ proti covidu okolo 40 % světové populace. Skutečný odborník (nikoliv odborník stvořený médii), francouzský virolog a držitel Nobelovy ceny Luc Montagnier nazval hromadné očkování proti coronaviru jako „nepochopitelné“ a jako historický omyl, který „vytváří mutace“ a vede k úmrtím na tuto nemoc. Tvrdí, že mutace virů se mohou objevit přirozeně, nyní je to však umělé očkování, které tento proces řídí – „Nové mutace jsou výtvorem a výsledkem „očkování“. Vidíte to ve všech zemích. Je to stejné – a v každé zemi následují po „očkování“ úmrtí.“

Existuje riziko, že v příštích dvou letech uvidíme velký počet úmrtí mezi očkovanými, takže bychom se teď na to raději měli začít duchovně připravovat. Někteří lidé budou šokováni mírou úmrtí – zblázní se. Jiní, kteří jsou dnes věřící, také ztratí svou víru. Budou se ptát: „Kde je Bůh?“ a „Proč tomu nezabrání?“. Když však člověk skočí z útesu, má Bůh povinnost zrušit gravitační zákon, aby mu zabránil umřít? Takový člověk se svobodně rozhodl zabít. Bůh se za normálních okolností nebude vměšovat do svobodné vůle člověka, kterou mu dává. Ve skutečnosti tím, že Bůh dopustí covidový nesmysl, uspokojuje smrtící přání, jež je vnitru postkřesťanství odmítajícího Krista. Přesto každý, kdo má mozek, má dost času prozkoumat tuto podvodnou pandemii a vidět, že je falešná. Jako křesťané máme povinnost vše zkoušet a pevně se držet pouze toho, co je dobré (1 Tes. V, 21). Budeme-li to ignorovat a poběžíme pro injekci, jen abychom mohli cestovat, pak jsme hlupáci a zbabělci – nežijeme podle pravdy.

Falešný mír, v němž nyní žijeme, je tedy jako léto 1914 před vypuknutím první světové války. Nikdo tehdy neměl ponětí, že v příštích třech nebo čtyřech letech bude zavražděno okolo 20 milionů lidí. Bylo to léto, během nějž si lidé ještě užívali cestování po Evropě v míru. Vlastně jestliže teď mizí skoro všechny covidové kontroly, přinejmenším na severní polokouli, je to jako by nám bylo dáno toto léto, aby nás oklamalo. Chtějí, abychom si mysleli, že nic není špatně. Vědí, že se brzy začnou objevovat úmrtí jako výsledek onoho očkování. A pokud jde o ty z nás, kteří ještě nebyli očkováni, bude tu stále ještě vážný rozvrat hospodářství a národní a místní bezpečnosti. Nebude dost sanitek ani hrobníků, aby odváželi mrtvé – mnozí z nich budou očkovaní, takže možná sami budou mrtví. Jako křesťané budeme muset vystoupit a vyplnit tuto mezeru. Každý by si tedy měl koupit ochranný oblek (oblek pro zacházení s nebezpečným materiálem) – je vysoce pravděpodobné, že budete požádáni, abyste pomohli odnášet mrtvé do hrobu.

Člověk může s tímto bratrem docela dobře nesouhlasit, pokud jde o ochranný oblek, není však již tak snadné nesouhlasit s jeho celkovou vizí.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof