středa 29. září 2021

FSSPX rozděluje věřící kvůli covid pasům (2021)

FSSPX rozděluje věřící kvůli covid pasům (2021)

27. září 2021

Jules Gomes

https://www.churchmilitant.com/images/social_images/2021-09-26-SSPX-Vax_1.jpeg

VALAIS, Švýcarsko – Vedení Bratrstva sv. Pia X. (FSSPX) se nachází pod těžkou palbou kritiky ze strany svého okruhu tradičních katolíků poté, co podpořilo covidové pasy a přesvědčuje duchovní i laiky, aby vyhověli nátlakovým nařízením v souvislosti s očkováním.

Image

Generální sekretář FSSPX a podporovatel očkování P. Arnaud Sélégny

V prohlášení zveřejněném v pátek [24. září 2021] trvá generální sekretář FSSPX P. Arnaud Sélégny na tom, že „pokud bude potřeba covidový pas, abychom se mohli pohybovat, může se stát, že závazek naplnit povinnost křesťanské lásky nás přiměje souhlasit s očkováním.“

I když Sélégny, lékař a profesor v semináři FSSPX ve Švýcarsku, trvá na tom, že očkování musí být „obezřetným rozhodnutím“ a věcí profesionální volby, tvrdí, že může nastat „větší či menší nutnost, abychom se nechali očkovat“.

Když tedy nebude možné dostat se k umírajícím a poskytnout jim svátosti, jestliže sami nebudeme očkovaní, měli bychom upřednostnit spásu svého bližního před svým vlastním zdravím nebo klidem,“ nabádal tento kněz.

Sélégny řekl, že stejné zdůvodnění pro očkování by vztáhnul na všechny, kteří mají „oprávněnou“ povinnost „zajistit spásu svých bližních“ nebo se po nich „v křesťanské lásce“ vyžaduje přinést „oběti k zajištění spásy či dobra bližních“.

Toto prohlášení nenabídlo možnost poskytnout laikům osvědčení o výjimce [z nutnosti očkování] na základě morálního nesouhlasu s očkováním, které je poskvrněno spojením s potraty, ale zopakovalo dřívější postoj, který tvrdí, že spojení s „odporným zločinem potratu“ je nepřímé a velmi vzdálené.

Sélégny připustil, že nařízení ohledně očkování „mohou být nátlaková – a jsou zneužitím moci“ a že mohou vést k „zvýšenému sledování“, poznamenal však, že „přijímáme, že se podrobíme mnoha tlakům a omezením z důvodu spravedlnosti, křesťanské lásky, obecného a duchovního dobra“.

 Víme, že prostý akt použití chytrého telefonu, kreditní karty, brouzdání po internetu nebo i jízdy autem, nás skoro stále staví pod dozor státu,“ zauvažoval.

Prohlášení FSSPX uznalo „škodlivé vedlejší účinky, které jsou více či méně závažné“, pokud jde o očkování, neposkytlo však varování před neblahými účinky. Navíc necitovalo poslední lékařské důkazy, že očkování jedinci mohou být ve větším nebezpečí šíření tohoto viru.

„Hluboce znepokojivé“ pro ty, kteří mají dobře formované svědomí

Tony Ambrosetti, blogger nakloněný FSSPX, v rázné odpovědi poznamenal, že je dopis P. Sélégnyho „hluboce znepokojivý pro každého katolíka s cítěním víry a dobře formovaným svědomím“ a že je „plný naprosto stejných argumentů, které do nás hustí už měsíce“.

Ambrosetti na svém blogu Tradidi Quod et Accepi popsal, jak se v prosinci minulého roku starostliví farníci FSSPX setkali s P. Gerardem Beckem, priorem kostela Neposkvrněného početí v Idahu, a P. Jonathanem Loopem, ředitelem Akademie Neposkvrněného početí v Oregonu.

Představte si moje rozčarování, když jsem si posledního večera, kdy jsem naslouchal mluvčímu FSSPX, uvědomil, že jsme vystaveni propagandě a že nás silně indoktrinují,“ napsal Ambrosetti, bývalý námořní důstojník.

Nemylte se. Toto je „definitivní“ postoj FSSPX, nejen v Americkém distriktu, ale celosvětově. Je to šokující a je to nepopsatelné zklamání,“ postěžoval si Ambrosetti.

I když existují kněží FSSPX, kteří s tímto hanebným závěrem nesouhlasí, měla tato prezentace přinejmenším tichý souhlas P. Fullertona, představeného Amerického distriktu FSSPX,“ dodal ve svém článku pod názvem The SSPX Doubles Down on the Vaccine.

Tento blogger také ostře kritizoval klerikalismus FSSPX: „Poselství bylo jasné: Jsme jen laici, kteří nemají průpravu k tomu, aby chápali tuto velice složitou záležitost.“ A poznamenal, že kněží zodpověděli pouze jednu z jedenácti otázek, které jim předložil.

Žádná „omezující pravidla“ ohledně zločinu potratu

Když Ambrosetti reagoval na argument FSSPX ohledně [časové] „míry blízkosti“ na zločinné spolupráci při použití buněk z potracených dětí, poznamenal: 

Církev u takovéhoto příšerného zločinu nestanovuje žádnou sadu „omezujících pravidel“ a ani žádný renomovaný teolog nikdy netvrdil, že čas umenšuje závažnost takového zločinu, zvláště když přijetí vakcíny dnes není jen účastí na potratu z roku 1973, ale jedná se bezprostředně o hřích, kdy máme prospěch z plodů při jeho použití při testování, přípravě a vývoji vakcín či léků.

Image 

P. Stefan Frey naprosto mění názor na očkování poskvrněné potratem

Ambrosetti také vysvětlil, jak se kněz FSSPX, který obhajoval použití vakcín poskvrněných potratem, „pokusil o klasické odvedení pozornosti, když poukázal na to, že pokud platíme daně, určitě také přispíváme na vládou financované potraty“.

P. Stefan Frey, představený Rakouského distriktu, ve svém dubnovém zpravodaji varoval před očkováním na základě jeho neodmyslitelného spojení s „hromadným vražděním“ dětí vyrvaných zaživa z lůna matky.

Frey varoval před neblahými účinky a úmrtími a napsal: „Nikdo neví, jestli hromadné očkování nepovede ke globální humanitární katastrofě.“ „Globální očkovací kampaň je ve službách „politické agendy“, která chce ustavit nový světový řád,“ dodal.

V červnu však Frey odvolal svůj předešlý odpor vůči očkování a přijal provakcinační postoj vedení a dokonce doporučoval „přesvědčivé vatikánské oficiální dokumenty“ ohledně očkování jako „bohatý zdroj informací“.

Odpor ze strany věřících

Příznivci FSSPX z Itálie sdělili blogu Church Militant, že poslední prohlášení je důkazem hlubokého rozdělení mezi laiky a mnoha kněžími a vedením Bratrstva, které se nyní odhalilo jako „zcela zkompromitované“ a „ochotné podlézat Římu“.

Mnoho kněží FSSPX odporuje očkování a dokonce varuje svá společenství, aby toto oficiální prohlášení vedení ignorovalo,“ řekl zdroj blízký FSSPX.

Hnutí odporu blízké biskupu Williamsonovi zvýšilo v Irsku své počty, jak roste frustrace z vedení FSSPX ve věcech, které někteří vnímají jako nedostatek opozice vůči očkování,“ řekl blogu Church Militant jeden irský zdroj.

Mezitím tradicionalisté na Twitteru rozcupovali prohlášení FSSPX jako „váhavé“, „patetické“ a jako takové, jež „zvláště postrádá pochopení, pokud jde o zlo, jemuž čelíme, jak roste hrůzná lékařská tyranie, když bojácně ustupujeme“.

Laičtí tradiční katolíci se shromažďují kolem varování ze strany biskupa Athanasia Schneidera, že očkování „již může být částečným předznamenáním známky šelmy prorokované v biblické knize Zjevení“.

Ale nejen tělo, vaše vlastní tělo, se stává majetkem státu,“ řekl Schneider, „ti, kteří nejsou očkovaní, se vlastně stávají druhem člověka, který nemá takřka žádná rovná práva v porovnání s ostatními“.

Průmysl plodových buněk je nemorální a velmi závažný, protože s ním de facto spolupracujeme a zvláště pácháme velký hřích opomenutí, jestliže jasně a silně neprotestujeme alespoň proti použití buněčných linií v průmyslu plodových buněk a při očkování,“ zdůraznil Schneider.

Zdroj: Church Militant

Překlad: D. Grof