čtvrtek 11. října 2018

Řím není katolický! (2018)

 
Řím není katolický! (2018)
28. září 2018
Na internetu obíhá politováníhodné video, ukazující bývalého generálního představeného FSSPX Bernarda Fellayho, lehkomyslného jako školačka, jak katolíky na Filipínách informuje, že oficiální představitelé koncilní církve si myslí, že Bratrstvo sv. Pia X. „je katolické“.
Toto je údajně chvíle radosti pro arcibiskupovo Bratrstvo.
Nakonec byl závan „schizmatu“ odstraněn! Řím je naším přítelem! Nebo nám již přinejmenším není nepřátelský! Vidíte, oni opravdu chtějí, abychom se pokusili o náš malý experiment Tradice!
Zajisté takhle chce biskup Fellay, aby jeho čím dál víc nemyslící stádo chápalo tento poslední vývoj.
Mohla by Jeho Excelence být ještě více mimo realitu?
V době, kdy arcibiskup Viganó, bývalý apoštolský nuncius v USA, dal vsázku svůj život, když zveřejnil to, co, jak všichni víme, je pravda – že kontrolu ve Vatikánu mají zkažení, sexem posedlí homosexuálové – biskup Fellay chce naši pozornost upoutat k „dobré zprávě“, že tito nemocní zvrhlíci si myslí, že jsme katolíci?
Má ty prostoto. Nemluvme jen o nepochopení, ale o naprosté a úplné neznalosti Evangelia. Cožpak Kristus neříkal: „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Sluha není nad svého pána.“
To, že biskup Fellay došel od podpory otevřeného dopisu v roce 1988, který říkal, že exkomunikace jsou „známkou cti“ k tomu, že je nyní rozradostněn, že tytéž autority si myslí, že Bratrstvo je katolické, je v moderním světě takřka nesrovnatelnou tragédií. 
Důvod, proč je biskup Fellay tak šíleně posedlý, aby byl vnímán jako katolík ze strany zcela nekatolického Františkova režimu, je docela prostý, protože je liberál poháněný lidskou úctou a marketingovými triky.
Arcibiskup Lefebvre, který nebyl liberál, se nestaral o to, co si o něm modernistický Řím myslí. Snažil se prvně zalíbit Bohu, ne lidem. Jinak řečeno, politikaření a PR záležitosti nebyly nic pro něj. Okupační síly ve Vatikánu jím pohrdaly kvůli jeho neochabujícímu odhalování omylu a trvání na tom, aby se Řím vrátil k Tradici. Takřka na konci svého života nepochybně pochopil jejich triky a uvědomil si, že pokoušet se přesvědčovat lidi tak zcela opilé modernismem, je jako účastnit se dialogu hluchých – což bylo zcela marné úsilí.
Biskup Fellay na druhou stranu je, jak jednou řekl papež František, „člověkem, s nímž můžeme vést dialog“. Jeho prohlášení naznačují, že se ani nepokouší přesvědčit papeže Františka ohledně Tradice. Odmítnul opatrnost a jako pes, který se vrací ke své hromádce zvratek, se stále setkává s uzurpátory v Římě, kteří ničí Církev, ne aby je přiměl vrátit se zpět k Syllabu, ale hlavně aby našel efektní způsob, jak říct „shodujeme se, že se neshodujeme“, protože tohle je to, čím praktická dohoda bez věroučné shody je.
Přátelské kontakty, které Bratrstvo s modernistickou církví a jejími biskupy má, nepopiratelně ovlivnily způsob, jak se samo chová. Rozpačité iniciativy jako selhávající FSSPX/News [oficiální tiskový web FSSPX – pozn. překl.], jenž selhává v tom, aby předložil jakýkoliv smysluplný druh kritiky záležitostí, jež by mohly vrhnout negativní světlo na Františka, je toho jen jedním příkladem.
Základní otázkou, kterou si musíme v tom všem položit, je: K jakému cíli? K jakému účelu nebo výhodě uznání „katolicity“ FSSPX ze strany Říma poslouží?
Mluvčí FSSPX vám řeknou, že jim to umožňuje otevřít si cestu u možných konzervativních konvertitů, které mohou zaujmout arcibiskupovy argumenty, ale protože je FSSPX „neregulérní“, mají sklon se držet stranou. Také řeknou, že jim to může umožnit lepší tiskové pokrytí ve většinových katolických časopisech a dát více příležitostí u místních ordinářů.
Na to se musí říct: A? Co jako?
Pokud něco, tak „konzervativní“ katolíci, kteří ve skutečnost mohou být v pokušení navštěvovat kaple FSSPX, pravděpodobně váhají, drbou se na hlavě a ptají se sami sebe: „Hmm, biskupe Fellay, uvědomujete si, že František je úplný a naprostý šílenec, který likviduje Církev? Kryje sexuální zneužívání. Možná se ani nechcete chlubit tím, jak moc vás má rád. Ve skutečnosti je pravděpodobně lepším znamením, jestliže vás nemá rád.“ 
Koneckonců Bůh dává Svou milost těm, kteří prosazují pravdu. „Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno.“ Pravda je pravda. Jestliže „konzervativní“ katolíci k FSSPX ještě nepřicházejí, budiž. Budu se za ně modlit, aby se jejich srdce otevřela a uvědomili si, že arcibiskup [Lefebvre] má pravdu. Jak však arcibiskup jednou řekl: kdyby přicházeli do kaplí Bratrstva lidi, kteří nejsou naprosto přesvědčeni o jeho účelu a poslání, skončilo by to jejich naředěním. Svět a Církev se musí přizpůsobit Tradici, nikoliv naopak. Potenciální stádo konvertitů, jež Bratrstvo vyhlíží, je přelud. Jak jsme o tom již dříve na blogu psali, tito lidé prostě nepřijdou.
Arcibiskup již dávno usoudil, že je lepší mluvit pravdu, nezředěnou, a se ctí nést následné znamení od koncilní církve, že jsme „schizmatičtí“. Hrát tyto PR hry tím, že slátají dohromady slovní obraty, aby se pokusili obelstít duše, aby k nim přišly, bylo v historii „chozením na visutém laně“, jež Bůh nikdy neocenil. Kdykoliv lidská moudrost vytvoří nějakou chytrou řadu argumentů, Bůh oddálí svou ochrannou ruku. A to je bezpochyby to, co se dnes děje Bratrstvu. Pohrdají tím, aby byli považování za to, že jsou „mimo přípustnou mez“, a tvrdě pracují na tom, aby se této nálepky zbavili. Výsledkem je, že slevili z toho, kým jsou, a každým dnem se stávají čím dál více stínem toho, co bývali.
Zdroj: Psalm 129
Překlad: D. Grof