sobota 13. října 2018

Komentář Eleison DLXXXVII – Nedocenitelné ženství – II (2018)


Komentář Eleison DLXXXVII – Nedocenitelné ženství – II (2018)
(587)
13. října 2018
NEDOCENITELNÉ ŽENSTVÍ – II
Ženskost žen je dnes pod zuřivým útokem. Důvod není těžké nalézt. Satan chce úplnou moc nad lidstvem, aby měl jistotu, že každá jednotlivá duše padne do pekla. Způsob, jak Všemohoucí Bůh naplánoval, aby se lidé dostali na cestu do nebe, je skrze jejich narození v normální lidské rodině, v níž se ti, které dnes nazýváme „biologický otec“ a „biologická matka“, starají o plod své vzájemné lásky, své děti. Dr. Henry Makow navazuje na příběh z „Komentáře Eleison“ z minulého týdne z pohledu satanistů.
„Kabalističtí Židé a svobodní zednáři jsou satanisty. Ovládají pomocí zneuctívání a uplácení. Jako termiti rozežírají opěrné sloupy společnosti. Rodina je červenou krvinkou zdravé společnosti. Dává nám role a identitu, jakož i nezbytnou citovou a materiální podporu. Zajišťuje, že se mladí rodí, jsou milováni a správně vychováváni, a že je postaráno o staré. Naše rodina je našim pojítkem v řetězu věčnosti. Takže satanisti ji vždy chtěli zničit. Šli po ženách, jež považovali za vrtkavé, marnivé a prostoduché. „Neexistuje žádný tak mocný způsob, jak ovlivnit muže, jako prostřednictvím žen.“, napsal Adam Weishaupt. „Měly by proto být naším hlavním předmětem úsilí; měli bychom proniknout do jejich dobrého mínění, dávat jim rady ohledně emancipace od tyranie veřejného mínění a ohledně toho, aby se postavily samy za sebe. Bude to pro jejich zotročené mysli ohromná úleva, když se osvobodí od jakéhokoliv pouta omezení, a o to víc je to rozohní a způsobí to, že pro nás budou pracovat se zápalem, aniž by věděly, že to činí, protože jen budou uspokojovat svou vlastní touhu po osobním obdivu.“
„Satanisté tedy přesvědčili ženy, že manželství a rodina jsou „utlačovatelské“. Muži mohli dřít v továrnách a umírat ve válce, aby pečovali a chránili, ale ženy jaksi byly těmi utlačovanými. Satanisti potřebovali narušit přirozenou náklonnost a přitažlivost, jež muži a ženy mají k sobě navzájem a ke svým potomkům. Satanisti existují, aby odstranili lásku. Podstatou ženy je láska, moc dávat vzniknout lásce tím, že miluje a je na oplátku milována. Toto je její zdroj moci. Láska ženy ke svému manželovi a dětem je nejdrahocennější věcí na světě. Pro muže je tato láska jeho největším pokladem. Moderní žena, tím, že se nechá klamat, tím, že usiluje o materiální namísto o duchovní moc, v podstatě ztratila moc milovat. Může mít moc nebo lásku. Nemůže mít oboje. Ženy potřebují lásku muže, jako květina potřebuje sluneční svit a vodu. Muži sytí ženy a ženy posilují muže tím, že se podvolují jejich rozumným požadavkům. To je heterosexuální dynamika […]“
„Toto je však odsuzováno jako vykořisťování ženy („erotizace bezmocnosti“) například ze strany Sheily Jeffreysové, která je známá jako lesbická feministická vědkyně a politická aktivistka. Zjevně neumí pochopit, že ženina láska je její skutečnou mocí. Chce všechny ženy proměnit na lesby, které jako ona neumí pochopit, že ženin styl, krása a šarm, stručně řečeno ženskost, závisí na vyvarování se materiální moci. Žena, která se dá svému manželovi, je jím a jejich dětmi opatrována a milována. Žena, která usiluje o moc v mužském pojetí, je odsouzena k životu v osamocení a zahořklosti.
„Západní feministky, pozbyli jste svého nejcennějšího daru pro nic. Jste hrubé, jste skutečnou nechutností. Postrádáte osobnost, šarm, styl, podstatu. Neumíte milovat. Dokonce ani nejste přitažlivé. A brzy ztratíte své mládí. Nebudete mít nic, než svou práci, svého psa a své stejně zoufalé kamarádky. Západní feministky, byly jste oloupeny, zrazeny svou společností, učiteli a politickými a kulturními vůdci; a v důsledku toho jste se přidaly k jejich zrádným řadám. Zradily jste své nenarozené děti, svou kulturu, svou rodinu a příslib budoucnosti. Nejhorší ze všeho však je, že jste zradily samy sebe.“
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof