středa 3. října 2018

Bergoglio čelí Viganóvi s pomocí těžkých zbraní (2018)


Bergoglio čelí Viganóvi s pomocí těžkých zbraní (2018)
1. října 2018
Louie Verrecchio
Rosary Counter
Jorge „neřeknu už ani slovo“ Bergoglio – který zjevně věří, že přišel čas otevřeně čelit svědectví arcibiskupa Viganó – se rozhodl použít těžké zbraně.
V sobotu Tiskový úřad Svatého stolce vydal komuniké prohlašující, že „Svatý otec“ [sic] zve věřící:
„… aby se modlili svatý růženec každý den během celého mariánského měsíce října a tak se spojili ve společenství a v pokání, jako lid Boží, v prosbě ke Svaté Matce Boží a k svatému Michaelu Archandělovi, aby chránili Církev před ďáblem, který se nás vždy pokouší oddělit od Boha a od sebe navzájem.“
Ačkoliv není Viganó v prohlášení jmenován, je jasné, že toto pozvání cílí na něj:
Modlitba – kterou papež potvrdil před několika dny, 11. září, při homilii v Santa Martha, když citoval první knihu Jób – je zbraní proti Velkému žalobci, který „obchází svět a hledá koho by obvinil“. Jen modlitba jej může porazit. Ruští mystikové a velcí světci všech tradic radili ve chvílích duchovních zmatků ukrýt se pod závoj Svaté Matky Boží…
Modlitba, svatý růženec, Svatá Matka Boží…
Ne, to nejsou ony „těžké zbraně“, na něž se odkazuji, ale spíše to, co prohlašuje tiskové komuniké:
V nedávných dnech, před svým odjezdem do pobaltských států, se Svatý otec setkal s P. Frédericem Fornosem, S.J., mezinárodním ředitelem Celosvětové sítě modlitby s papežem, a požádal jej, aby tuto výzvu šířil ke všem věřícím ve světě…
Co tedy je tou tzv. Celosvětovou sítí modlitby s papežem?
Je to zednářská komunikační firma, která se věnuje propagování jednosvětového náboženství, která předstírá, že je katolická. Jsou to stejní chlapíci, kteří vytvořili sérii příšerných „papežových videí“, z nichž první můžete vidět níže (s pro vás správně přeloženým poselstvím v titulcích)
Poté, co bylo video upravené blogem AKA Catholic shlédnuto jen v průběhu jednoho týdne více než osm tisíc krát, „Celosvětová síť“ podala stížnost na porušení autorských práv. Video bylo nejprve staženo, ale poté, co jsem podal protinávrh ve prospěch umělecké licence, jak definuje americký zákon na ochranu autorských práv, bylo obnoveno.
O pár dní později P. Fornos vydal prohlášení obhajující zednářské poselství tohoto videa. V jedné části se píše:
Někteří mají starost, že Buddha, Ježíš a Alláh jsou ve videu ukázáni tak, že existují na stejné úrovni. Tato starost je pochopitelná, avšak pointou je úcta k víře druhých. Je důležité nevytrhávat tyto obrazy z jejich kontextu. Jako katolík věřím, že Ježíš je „Cesta, Pravda a Život“, ale necítím potřebu vnucovat svou víru druhým.
Podle P. Fornosa to, že postavíme vedle sebe obrázek Našeho Blahoslaveného Pána spolu s množstvím falešných bohů, jako by byl jedním z mnoha, mělo ilustrovat „univerzální touhu kráčet spolu v lásce k humanitě, ačkoliv jsme odlišní.“
Ach ano… láska k humanitě. S tímhle na paměti musí člověk připustit, že P. Fornos nazval své prohlášení docela správně: V duchu Druhého vatikánského koncilu.
Tak tady to máte, lidičky: Tváří v tvář svědectví arcibiskupa Viganó, se Jorge Heretik (který toho v tomto ohledu řekl hodně, ačkoliv zastřeným a nanejvýš hanebným způsobem) rozhodl použít těžké zbraně a zajistit si pomoc komunikační firmy, která se specializuje na propagování bezuzdného koncilního humanismu.
To dává dokonalý smysl, protože, jak vidíte, pro Bergoglia nemá tato výzva cokoliv společného s tím, že pozdvihne Meč Pravdy v bitvě proti zlu.
Pro něj je to o nalezení způsobu, jak podepřít klesající hodnocení osobní popularity, a jak se dostat přes něco, co nevnímá jako nic víc než pouhý hrbol na koncilní cestě k jednosvětové církvi. Je to PR výzva; taková, kterou musí vyhrát na bitevním poli sociálních médií.
Nenechte se tedy oklamat: Pamatujte si, toto je stejný hulvátský modernista, který se jen pár týdnů po svém obsazení Říma cítil způsobilý tropit si žerty z „počtářů růženců“, kteří mu, když k němu vzhlíželi jako k „otci“, upřímně nabídli své modlitby jako dar. Od té doby více než prokázal, že není nic než námezdný člověk, který se ani trochu nestará o věčné blaho stáda.
Bergogliova prosba k věřícím, aby se modlili růženec, není ničím víc než manévrem sloužícím k jeho vlastnímu prospěchu, který je daleko od uctění Svaté Matky Boží, a který je jen další urážkou Naší Paní Fatimské, která už dávno – a na to nezapomínejme – opakovaně žádala každodenní modlitbu růžence.
Jorge však vůbec nechce věřícím připomínat Fatimu!
I tak se tiskové prohlášení opovážlivě odvolává na mariánskou zbožnost „ruských mystiků a velkých světců všech tradic“, což je nepochybně pocta pravoslavným, jejichž národ do dnešního dne zůstává neobrácený z jediného důvodu – požadavky a varování Naší Paní, jak byla předložena ve Fatimě, jsou bez okolků ignorována. Další provokace vůči ní…
Bergoglio po léta bez přestání znovu a znovu ukazoval, že použije a zneužije cokoliv, co bude vnímat jako vhodné pro podporu své agendy. Mše, Písmo svaté, slova církevních Otců, učení Tomáše Akvinského atd. – zdá se, že nic není natolik posvátné, aby nebyl ochoten se toho chopit jako zbraně proti těm, jejichž jediným zločinem je, že se postavili za Pravdu. Je-li tomu tak, kdo může být překvapen, že si kvůli stejným cílům nyní dělá posměch z růžence?
Zdroj: AKA Catholic
Překlad: D. Grof