sobota 6. října 2018

Komentář Eleison DLXXXVI – Nedocenitelné ženství – I (2018)


Komentář Eleison DLXXXVI – Nedocenitelné ženství – I (2018)
(586)
6. října 2018
NEDOCENITELNÉ ŽENSTVÍ – I
Tam, kde vojáci obléhající armády přelézají zdi, musí obránci bojovat. Tam, kde se spáse duší nejvíc zabraňuje, musí služebníci Boží bojovat. Proto se tyto „Komentáře“ a „Dopisy rektora“, které jim předcházely, často vrací k zbavování ženskosti u žen a zbavování mužskosti u mužů. Boží plán vzájemně se doplňujících muže a ženy, který jde zpět až k Adamovi a Evě, je základem lidské přirozenosti a života. A je-li tento plán člověkem porušen a zdánlivě odhozen skrze nečisté manipulace s „genderem“ atd., jak může nadpřirozená milost Boží přijít do země, která je v lidských přirozenostech tak radikálně narušena? A kde tyto [přirozenosti] skončí bez milosti?
Teoreticky by katolické ženy neměly mít příliš velké potíže pochopit a přijmout to, jaké je Bůh zformoval. V praxi je profeministická propaganda v dnešní bídné výchově a špatných médiích tak neúprosná, že dokonce i přirozené instinkty katolických žen a Bohem daný cit pro jejich skutečnou roli v životě, jsou často přemoženy náporem pýchy vůči domnělé moci. Zde je několik drsných, ale moudrých slov o ženách od Irene Claremont de Castillejo, Knowing Woman: Feminine Psychology:
„Kterákoliv dívka, která dospívá v ženu, aniž by věděla, že láska je její nejvyšší hodnotou, je duševně znásilněna. Ženská spiritualita vyjadřuje postoj duchovního čekání a směřování a připravenosti na setkání se svým protějškem, což je nezbytným předpokladem pro vnitřní celistvost ženy. Bez toho se stává kořistí mužských rysů v ní samé, divokého ducha intelektuální nebo fyzické aktivity, k němuž se nemůže žádný muž poutat, a k němuž by se ona neměla nikterak poutat. Je ženou ovládanou.“
A pak z Henryho Makowa, Ph.D., Western Women Have Lost Their Power to Love (upraveno):
„Západní ženy jsou klamány, aby usilovaly o moc namísto lásky. Paradoxně nikdy nebyly tak bezmocné. Chtějí být milovány, ale již nemají lásku, kterou by nabídly výměnou. Ve filmu „War Games“ z roku 1983 je hrdina, Matthew Broderick, počítačově nadaným mladým géniem, který náhodou začne jaderný odpočet a závodí s časem, aby odvrátil katastrofu. Jeho přítelkyně, kterou hraje Ally Sheedy, je vidět v doplňkové roli, kdy mu v podstatě pomáhá, povzbuzuje ho a obdivuje. On je vůdcem. Ale její přítomnost proniká, potvrzuje a zvýrazňuje vše, co on dělá. Je to, jakoby jeho činy byly věnovány jí. Takto funguje heterosexualita. Žena posiluje muže tím, že svěřuje svoji moc svému manželovi. Takto žena miluje, tj. „svěřováním se“, tím, že je prvním důstojníkem svého kapitána. Kdyby byl tento film dnes přepracován, ona by byla kapitánem, on by byl zženštilý a rozešli by se.
Od Chaucera po Freuda se muži ptali: „Co ženy chtějí?“ Je to skutečně docela prosté. Chtějí být milovány. Konkrétně chtějí vroucí celoživotní lásku manžela. Co ale přiměje muže takto milovat ženu? Její oběť. Tím, že se s ním trvale spojí, přijme jeho vedení a slouží jemu a jejich dětem. Jinak řečeno, trvalá láska se zasluhuje skutky. Není založena na tělesné přitažlivosti (která uvadá) nebo na vtipných replikách. Je založena na poutech VDĚKU.
Tím, že feminismus učí ženy, aby byly sobecké namísto obětující se, připravil je o jejich naprosto nezbytnou věc, lásku. Vše, co jim ponechal k dávání, je manželský akt bez manželství. Protože se nepodrobí milujícímu manželovi, jsou omezeny na to, aby se dávaly cizímu muži. (Konec Makowova citátu)
„Ale Vaše Excelence, kde jsou ti kapitáni? Kde jsou potenciální milující manželé, kteří budou vést? Dnešní muži jsou břídilové, tradiční katolíky nevyjímaje!“ Dívky, stejně jako jste vy byly zbaveny ženskosti, aniž byste si to uvědomily, oni byli celou dnešní špatnou kulturou zbaveni mužnosti. Musíte se modlit, protože Bůh vám snadno může najít mladého muže. Modlete se ke sv. Anně, způsobem, jak je uvedeno níže, ale především jí slibte, že pokud vám nalezne muže, jste připravené a ochotné se mu podrobit. Takto bude spíše nakloněna tomu, aby pro vás hledala. Pak na ni zatlačte. Nebi to nevadí – Lk XVIII, 2-8.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof