pondělí 5. února 2018

Komentář Eleison DLI – „Oficiální Církev“? (2018)

 
Komentář Eleison DLI – „Oficiální Církev“? (2018)
(551)
3. února 2018
„OFICIÁLNÍ CÍRKEV“?
Člověk musí být u slov velmi opatrný, protože slova jsou uchopením věcí ze strany našeho myšlení a věci jsou podstatou každodenního života. Proto na slovech závisí, jak povedeme své životy. Ve farním kostele v Paříži ve Francii, který je vlajkovou lodí Bratrstva sv. Pia X., je kněz Bratrstva, který dává na slova patřičný pozor. P. Gabriel Billecocq napsal v posledním výtisku farního měsíčníku Le Chardonnete (č. 333) článek nazvaný „Říkali jste ´oficiální Církev´?“. V něm ani jednou nezmiňuje ústředí Bratrstva v Menzingenu ve Švýcarsku, ale stěžuje si na „přání“ pocházející odněkud, patrně z vysoka, že slova „koncilní církev“ by vždy měla být nahrazena slovy „oficiální Církev“. A má pravdu, protože slova „koncilní církev“ jsou dokonale jasná, zatímco slova „oficiální Církev“ nejsou jasná, ale dvojznačná.
Protože „koncilní církev“ na jednu stranu jasně označuje tu velkou část dnešní Církve, která je více či méně otrávená omyly Druhého vatikánského koncilu. Tyto omyly v podstatě spočívají v tom, že Církev, která by měla být zaměřená na Boha, přesměrovávají na člověka. Na druhou stranu „oficiální Církev“ je vyjádření s dvěma možnými významy. Buď to může znamenat Církev oficiálně ustanovenou Kristem a oficiálně nám přinesenou přes věky skrze posloupnost papežů, a vůči této „oficiální Církvi“ naopak žádný katolík nemůže nic namítat. Nebo se „oficiální Církev“ může brát tak, že to znamená onu masu oficiálních představitelů Církve oddaných Druhému vatikánskému koncilu, kteří poslední půlstoletí používají svou oficiální moc v Římě, aby katolíkům vnutili koncilní omyly, a vůči této „oficiální Církvi“ nemůže žádný katolík nevznášet námitky. Proto „koncilní církev“ vyjadřuje něco automaticky špatného, zatímco „oficiální Církev“ vyjadřuje něco dobrého či špatného v závislosti na tom, který z těch dvou významů se jí dává. Proto nahradit „koncilní církev“ „oficiální Církví“ znamená nahradit srozumitelnost nejasností, a také to zabraňuje katolíkům, aby poukazovali na zlo Druhého vatikánského koncilu.
P. Billecoq nikterak nenaznačuje, že ústředí Bratrstva si takovou věc „přálo“, ale fakta a spekulace to naznačují. Pokud jde o fakta, když byl počátkem tohoto měsíce P. Christian Bouchacourt, představený Francouzského distriktu Bratrstva, veřejně dotazován ohledně nadcházejících voleb v Bratrstvu v červenci, řekl: „Jakmile bude generální představený zvolen, bude Vatikán ihned vyrozuměn o tomto rozhodnutí.“ Takovéto vyrozumění Vatikánu ze strany Bratrstva, pokud jde o volby v Bratrstvu, se nikdy předtím nedělalo. A důrazně to naznačuje, že současní vůdci Bratrstva nevzhlíží k Římu jen, aby byl informován, ale aby také dal svůj oficiální souhlas s výběrem jeho vůdců ze strany Bratrstva – proč vyrozumívat, jestliže nejde o získání souhlasu? O co další bude Novobratrstvo žadonit? O co nebude žadonit? Jak daleko Bratrstvo došlo od dnů, kdy víra arcibiskupa Lefebvra nutívala Řím žadonit!
Pokud jde o spekulace, slyšíme, že jsou Menzingenem připravováni dva hlavní kandidáti pro voliče na červencových volbách Bratrstva k volbě generálního představeného, protože tento post již nebude zastáván některým biskupem. Hádám, že Řím už v podstatě kontroluje tato stěžejní rozhodnutí, která se přijímají v ústředí Bratrstva. V tom případě se Řím může jen málo obávat, že by kterýkoliv z těchto dvou kandidátů podstatně změnil prořímskou politiku biskupa Fellayho, přičemž může mnoho získat ze zdánlivé změny na vrcholu, a bude moci využít biskupa Fellayho v Římě, aby byl hlavou „zrenovované“ Kongregace Ecclesia Dei, která by zahrnovala všechny tradiční komunity včetně jeho vlastního dřívějšího Bratrstva.
Kdo může zpochybnit schopnost Římanů obrátit všechny situace ve svůj prospěch? Pokud... pokud by neměla v Bratrstvu opět propuknout ona Víra a Pravda, jež byly hnací silou arcibiskupa Lefebvra a jeho vítězství nad všemi liberály a modernisty v Římě. Tito zlí duchové usilují jednou provždy zmařit Boží katolickou Tradici, která je nejzávažnější potenciální překážkou jejich Jednosvětovému náboženství. A Bůh možná nebude požadovat nic menšího, než krev katolických mučedníků, aby je zastavili. Mučedníci pocházející z kněží a laiků Bratrstva budou jeho slávou.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof