neděle 18. února 2018

Komentář Eleison DLIII – Rodičovství dnes - I (2018)


Komentář Eleison DLIII – Rodičovství dnes - I (2018)
(553)
17. února 2018
RODIČOVSTVÍ DNES - I
Skoro před dvaceti lety napsal kněz Bratrstva sv. Pia X., vedoucí domova pro ignaciánské exercicie ve Francii a tudíž někdo v blízkém kontaktu s problémy tradičně katolických rodin, vynikající komentář Jak se vyvíjí naše mládež. Vykresluje temný obraz. Bohužel se ten obraz stal mezitím ještě temnějším. Nesmíme si zoufat, ale na druhou stranu musí rodiče vidět věci, jaké jsou. Není to, jako by dnešní mládež byla bez viny, ale rodiče musí udělat všechno, co je možné, aby ji navedli na cestu do nebe, protože i dnes je to stále odpovědnost rodičů. Zde je ten temný obraz, upravený a zkrácený z Revue Marchons Droit č. 90, avril-mai-juin, 2000:
Na exerciciích vidíme, že vyrůstá mládež neschopná znovu vybudovat křesťanstvo. Zdá se, že oběti přinesené rodiči a učiteli nepřinesly žádné [jim] úměrné plody. Zjevně něco nefunguje, a jestliže nezareagujeme, pak během dvou generací budeme pohlceni duchem světa.
Mladí lidé, které pozorujeme mezi 18 a 30 lety, jsou hluboce neznalí krize v Církvi a ve světě, nikoliv proto, že je to nenaučili, ale z nedostatku zájmu. Obecně řečeno, následují v linii svých rodičů, ale neumí sami za sebe vysvětlit, co je špatné na nové mši, na Druhém vatikánském koncilu, na Novém světovém pořádku. Nikdy nemuseli bojovat, hájit svá přesvědčení nebo vzdorovat a tak, protože nikdy sami pro sebe nestudovali, když se setkají se světem, snadno podlehnou. Chtějí být jako všichni ostatní, nechtějí se lišit, postrádají osobní přesvědčení, aby se postavili za katolickou Tradici, a tak namísto, aby byli Kristovými apoštoly, postupně jdou s proudem.
Kde budou zítra dobrá povolání, dobré křesťanské rodiny, které tak naléhavě potřebujeme? Povolání začínají být řídká, manželství slábnou nebo se zcela ztrácí, formování slábne, nevyzrálost převládá. Vše, co mládež chce, je užívat si. Chlapci postrádají charakter, smysl pro odpovědnost, šlechetnost, sebeovládání, vše co jim rodiče měli vštěpovat, aby z nich udělali muže, na něž se můžeme spolehnout zítra: muže slušné, zralé, přemýšlivé, tvrdě pracující, ušlechtilé. Kde budou bez takových mužů s přesvědčením hlavy zítřejších rodin? Dívky jsou také vychovávané v nepořádku. Namísto, aby se připravovaly na mateřství a péči o rodinu, učí se dívat se na rodinný život, který je jejich pravým povoláním, spatra a jsou podněcovány studovat stále déle, čímž získávají ducha nezávislosti spolu s mondénností obracející se k módě, večírkům a rockové hudbě. Jak mohou matky ustupovat vůči minisukním a kalhotám u svých dívek, jejich uvolněným šatům na večírcích, jež jsou zjevnou příležitostí ke hříchu, a kde plýtvají svým časem a špiní čistotu svých srdcí?
Výsledkem jsou mladí lidé, kteří se berou ve 20 nebo 22 letech, kdy naprosto nejsou připravení. A brzy přicházejí děti, u nichž nemají žádnou představu, jak je vychovávat. Když se dívám na mladé páry, které jsem oddal – v Tradici – od svého vysvěcení v roce 1980, Bohu díky zde nejsou žádné rozvody, musím však říct, že polovina těchto manželství visí na nitce a jsou udržována pohromadě pouze katolickými zásadami těchto mladých lidí. Rodiče, uvědomujete si, co musíte dávat svým dětem pro jejich budoucnost v dnešním světě?Musíte pro smilování Boží formovat své chlapce tak, aby byli muži hodnými toho jména, a vaše dívky tak, aby byly ženami hodnými toho jména. Konejte svou povinnost. Jinak vaše děti riskují ztrátu svých duší a křesťanstvo je vyřízené.
P. Delagneau má jistě pravdu. Křesťanstvo není v ničem menším, než ve vážném nebezpečí. Chápeme nyní, proč v roce 2018 Bůh dovoluje, aby Evropa a zvláště Francie byla Jeho nepřáteli naplňována [jinými] Jeho nepřáteli? A proč dovoluje, aby Bratrstvo sv. Pia X. sklouzávalo do náruče Jeho nepřátel? Nestvořil nás, abychom padli do pekla. Stvořil nás, abychom bojovali dobrý boj, abychom se dostali do nebe. A dovolí jakoukoliv pohromu, která nás stáhne z cesty do pekla a přivede nás zpět na cestu do nebe. Očekávejte to!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof