pondělí 11. dubna 2016

FSSPX: papež prodlouží platnost zpovědí kněží i po skončení roku milosrdenství (2016)

 
FSSPX: papež prodlouží platnost zpovědí kněží i po skončení roku milosrdenství (2016)
Poznámka editora: Otiskujeme překlad dalšího článku, týkajícího se vztahů FSSPX a neomodernistického Říma, přičemž název článku ponecháváme v původním znění, ačkoliv jsme pevně přesvědčeni, že s ohledem na stav nouze FSSPX mělo a má suplovanou jurisdikci. Článek je jen dalším důkazem toho, jak rychle proces směřující k regularizaci FSSPX pokračuje.
 
10. dubna 2016
Několik tisíc lidí (4000 dle L’Eveil – fotografie k dispozici zde) se sešlo na pouti v Puy-en-Velay (Francie, department Haute-Loire), kterou tento víkend organizovalo Kněžské bratrstvo sv. Pia X. (FSSPX) u příležitosti jubilea tohoto významného poutního místa. P. Christian Bouchacourt, představený Francouzského distriktu, připomněl v kázání na sobotní mši v Saint-Paulien, že smyslem této pouti je modlit se za naši zem [míněno Francii - pozn. překl.]. Připomněl také, že k tomuto posvátnému místu má vztah mnoho světců (Jana z Arku, Ludvík Maria Grignon de Montfort, Jean-François Régis, atd.) a vyzval věřící, aby se modlili denně Anděl Páně na úmysl obrácení mohamedánů, aby poznali Ježíše Krista, milovali jej a sloužili mu.
Během obou dní bylo nutné dodržovat přísný rozpis časů pro přístup poutníků do katedrály, aby každý měl možnost získat milosti plnomocných odpustků, přiznaných při tomto nejstarším Jubileu v našich dějinách.
Msgr. Bernard Fellay, generální představený FSSPX, sloužil za přítomnosti obou svých generálních asistentů mši na neděli Dobrého pastýře.
Pár dní předtím se přitom setkal s papežem Františkem při velmi vstřícném setkání, které upevnilo vztahy mezi Svatým stolcem a Bratrstvem, které založil Msgr. Marcel Lefebvre. Přes zveřejnění postsynodální exhortace, která „nás rozplakala”, uvedl [Msgr. Fellay] také některé „radostné” výsledky tohoto setkání:
  • Papež potvrdil, že v jeho očích je FSSPX katolické.
  • Potvrdil, že jej nikdy neodsoudí.
  • Vyjádřil odhodlání prodloužit jurisdikci FSSPX, v první řadě zpovědní jurisdikci kněží.
Nakonec byl během setkání v Římě Msgr. Fellay vybízen, aby založil seminář v Itálii.
Překlad: Lapis Reprobatus