sobota 14. června 2014

Komentář Eleison CCCLXI – Stateční kněží (2014)


Komentář Eleison CCCLXI – Stateční kněží (2014)
(361)
14. června 2014
STATEČNÍ KNĚŽÍ
Jak mnozí z vás vědí, P. Fernando Altamira je mladý argentinský kněz Bratrstva sv. Pia X. pracující v Bogotě, hlavním městě Kolumbie v Jižní Americe, který se před několika měsíci jasně a veřejně postavil proti zradě Víry a Bratrstva založeného arcibiskupem Lefebvrem ze strany biskupa Fellayho a jeho skupiny v Menzingenu ve Švýcarsku. P. Altamira odešel z priorátu Bratrstva, aby poblíž založil náhradní farnost, a velká část jeho dřívějších farníků jej následovala. Jak jsem mohl pozorovat v půlce dubna, je to zbožný, inteligentní a tvrdě pracující kněz, který je u lidí oblíbený. Za své snažení je „vyloučen“ z FSSPX.
Napsal biskupovi Fellaymu a protestoval, že jeho „vyloučení“ je neplatné. Kopii svého dobře podloženého protestu zaslal ostřílenému knězi FSSPX, který příliš dobře chápe, jak moderní svět působí, aby byl oklamán biskupem Fellayem. Zde jsou moudré komentáře P. Jeana-Michela Faureho:
„Je zjevné, že v Bratrstvu sv. Pia X. existuje problém. Liberálové převzali kontrolu a chtějí být začleněni do struktury modernistického Říma. A jak řekl P. Pfluger, chtějí vyloučit všechny antiliberály, kteří odporují jejich „Operaci sebevražda“. Dalším důkazem pokračujícího uznání FSSPX ze strany Říma jsou kostely, které jistí francouzští biskupové nabízejí biskupovi Fellaymu pro zádušní mši P. Lagneaua, pro výroční mši P. Marziaca, baziliku v Lurdech při různých příležitostech, kostel pro biřmování na Korsice atd.
„Utajení je režim fungování hodný liberálního politika, který chce přesvědčit své voliče o cíli přesně opačném k tomu, než co slíbil, aby byl zvolen. Politik skrze řadu dvojznačných dovedně odstupňovaných výroků postupně přivádí velkou většinu svých stoupenců k přijetí opačného závěru k tomu, o čem byli přesvědčeni na začátku. Je to naprosto čistý machiavelistický podvod, lhaní a pokrytectví. Pro tohoto generálního představeného účel světí prostředky, a aby dosáhl toho účelu, neváhá zaujímat postoje opakovaně zavrhované arcibiskupem Lefebvrem. Co by o něm a jeho asistentech řekl arcibiskup? Že jsou idioti, dětinští, naivní a neposlušní, že nutí Bratrstvo spáchat sebevraždu a že zrazují boj za Víru. A modernistům v Římě předají plody tak velké šlechetnosti a tolika obětí, jež věřící učinili.
„Modernisti v Římě nikdy neustoupili ze svých požadavků, abychom přijali Druhý vatikánský koncil a legitimitu nové mše. V roce 1975 radil rektor a profesoři z Écône arcibiskupovi, aby přijal koncil, aby zachránil mši, a skončili vzpourou a tím, že opustili tento seminář v srpnu 1977. Dnes jdou tři hlavní vůdci v Menzingenu tak daleko, že přijímají legitimitu luteránské mše. Jak tři z nich říkají, zdráhavost Bratrstva pohnout se, nás činí protivnými u našich „nových přátel v Římě“, zatímco pokud jde o ně [vůdce v Menzingenu], čekat na obrácení Říma je nerealistické. Zcela jistě může sám Bůh ozdravit tuto situaci, zcela odlišnou od situace Církve, když ji reformoval sv. Pius V. Jako kapitán Titaniku biskup Fellay a jeho ústředí dovede „Operaci sebevražda“ Bratrstva ke zdárnému konci. Slepí vůdcové slepých. Kdokoliv však není slepý, musí vzdorovat této sebevraždě a udržet si Víru.“
Kdyby jen Bratrstvo mělo více tak prozíravých a odvážných kněží jako jsou P. Altamira a P. Faure!
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof