sobota 7. června 2014

Komentář Eleison CCCLX – „Koncilní církev“? (2014)


Komentář Eleison CCCLX – „Koncilní církev“? (2014)
(360)
7. června 2014
„KONCILNÍ CÍRKEV“?
Výraz „koncilní církev“ jasně vyjadřuje realitu, něco reálného, konkrétně masu lidí a institucí prohlašujících se za katolické, ve skutečnosti však sklouzávajících do praxe nového humanistického náboženství Druhého vatikánského koncilu. „Sklouzávající“, protože konciliarismus či neomodernismus je vytvořen právě pro to, aby umožnil katolíkům uchovat si vnějškové zdání Víry, zatímco vyprazdňují podstatu. Katolíci ve skutečnosti mohou tento proces tak zrychlit nebo zpomalit, jak chtějí. Nemusí dokonce ani projít celou cestu k jeho konci, ale konciliarismus z teoretického hlediska je zcela v protikladu ke katolicismu a doveden do konce, ničí Víru i Církev, jak to měl činit.
Není těžké zpozorovat nebo pochopit tento proces, ale liberálové ve vedení Bratrstva sv. Pia X., kteří usilují o smíření s konciliaristy v Římě, udělali, co jen mohli, aby zmátli otázku koncilní církve a katolické Církve. Katolická Církev je například viditelná, řeknou, a koncilní církev je viditelnou církví, takže koncilní církev je katolickou Církví, což je argument zavržený před lety arcibiskupem Lefebvrem jako „dětinský“ (je mnoho viditelných církví, které nejsou katolické). Stejně dětinský je argument, že je zde pouze jediná Církev, takže koncilní církev a katolická Církev musí být jedna a tatáž (je zde tisíce falešných církví).
Pravda není přespříliš komplikovaná. Katolická Církev je živý organismus, Boží i lidský, jako její Zakladatel, Ježíš Kristus. Jako Boží, jakožto jeho Neposkvrněná nevěsta, nemůže být zkažená nebo zkažena, ale jakožto sestávající z hříšných lidí, může částečně shnít jako jakýkoliv jiný živý organismus. Užitečným způsobem, jak tedy porozumět tomu, jaký má koncilní církev vztah ke katolické Církvi, je přemýšlet o shnilém jablku.
Na jedné straně hniloba přináleží jablku. Všechna hniloba byla kdysi jablkem. Hniloba je zkažením jablka, parazitem na jablku, nemohla existovat bez jablka a zůstává pevně navázaná na jablko, pokud a dokud shnilá část neodpadne. Podobně konciliarismus patří do katolické Církve do té míry, že vše koncilní bylo kdysi katolickým, je to zkažením katolické Církve, parazitem na katolické Církvi, nemohlo to existovat bez katolické Církve a zůstává to pevně navázané na nějakou část katolické Církve, pokud a dokud to tuto část ničí, jak bylo naplánováno, že to má činit.
Na druhé straně, hniloba nepatří do jablka. U žádného jablka se nikdy nezamýšlelo, aby shnilo. Všechna hniloba je proměnou nějakého jablka, zkažením a parazitem jablka, měnícím ho k horšímu a ústícím v něco zcela odlišného od jablka, něco, o čem by nikdo při zdravém rozumu nesnil, že to bude jíst, nebo neřekl, že se to od jablka vůbec neliší. Podobně konciliarismus nepatří do katolické Církve, je zkažením něčeho katolického a je to parazitem na čemkoliv, co je katolické. Proměňuje (lidskou část) katolické Církve k horšímu, což ústí v něco v podstatě nekatolického, co by žádný katolík při zdravém rozumu nenazval katolickým nebo by se s tím nechtěl spojovat pod hrozbou ztráty své víry.
Stručně řečeno, konciliarismus je hnilobou a „koncilní církev“ je jednou Božsky-lidskou Církví, která je rozkládána v tom či onom ze svých lidských aspektů. Katolická Církev samozřejmě přetrvá do skonání světa (Mt. XXVIII, 20), zatímco „koncilní církev“ je pouze jednou v dlouhé řadě parazitních církví v průběhu věků, žijících na tom, čemu způsobují hnití a způsobujících hnití tomu, na čem žijí. Pryč se všemi liberály, zmatenými a matoucími!
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof