středa 17. července 2013

P. Girouard popisuje „branding“ FSSPX (2013)

P. Girouard popisuje „branding“ FSSPX (2013)
Výňatek z kázání P. Girouarda na Svátek Těla a Krve Páně 2. června 2013.
Poznámka překladatele: Před nedávnem byl na tomto blogu publikován článek, v němž byl mimo jiné popisován také odkaz na re-branding FSSPX a firmu, která jej má provést. V článku se uvádělo: „V anglickém jazyce existuje výraz branding, který v jednom ze svých významů znamená „vývoj, prosazování a uplatňování značky (případně výrobku)“. Re-branding se dá proto vysvětlit jako znovuprosazení značky. Přesně o to se dnešní vedení Bratrstva snaží. Věc neponechává náhodě a najalo si na to renomovanou profesionální firmu z oblasti public relations, tj. vztahů s veřejností.“ Článek se ohledně této informace odvolával na P. Girouarda. Nyní přinášíme výňatek z kázání P. Girouarda, v němž věc blíže popisoval. Jeho informace jsou zde přetištěny bez dalšího komentáře. Překlad zachovává styl mluveného slova a nebyl nijak upravován.
P. Girouard
...
A jedna z věcí, kterou bych s vámi rád sdílel ohledně rozhovoru s [představeným Kanadského distriktu FSSPX] Otcem Wegnerem v říjnu [2012]... Věc, která vám objasní, proč již nevidíte, že by Bratrstvo silně, rázně kritizovalo špatnosti Druhého vatikánského koncilu, špatnosti nové mše a toho, co se děje v Římě. Mysleli byste si, že je to možná proto, že zapomínáme, že Bratrstvo...zapomnělo na svou roli objasňování pravdy a vedení boje proti omylu. Možná je to jen shoda okolností; jen proto, že kněz v oné farnosti nepřemýšlel o tom, že by měl o tom mluvit... Nu, to jsem řekl Otci Wegnerovi; řekl jsem Otci Wegnerovi, řekl jsem mu: „Podívejte se na webové stránky DICI [oficiální tisková agentura FSSPX – pozn. překl.]; podívejte se na časopis Angelus; podívejte se na webové stránky FSSPX ve Spojených státech; podívejte se na webové stránky Otce Coutura v Asii; podívejte se kamkoliv a nevidíte již bojovného ducha proti Druhému vatikánskému koncilu a nové mši! Zdá se mi, že Bratrstvo se stalo v rukách Pána tupým mečem! Už nemá žádné ostří, je zbytečný!
A myslel jsem si, že řekne: „Ach, mýlite se“ nebo „opravdu, Otče, jsme stále silní a stále bojujeme a vy, víte, máte mylnou představu. Jak tohle můžete říci?“ Takže jsem byl skutečně udiven, když se mnou souhlasil a řekl: „Ale ano, Otče, to je pravda!“ Nu, Otec Wegner se mnou souhlasí! Myslel jsem si tedy, že činím pokrok! Pomyslel jsem si: „Nu, to je dobré! Nyní, když chápe problém, možná začneme opět bojovat!“ Kdy mi však spadla čelist, to bylo, když řekl, že to je dobrá věc, tato změna byla dobrou věcí! Dobře! Také mi vysvětlil, čím to je. Řekl, že to není jen shoda okolností nebo to není proto, že kněží se stali línými nebo se bojí Říma. Ne, ne! Řekl: „Je to rozhodnutí, které bylo učiněno v Menzingenu, jasné? Ano, Otče Girourade, a toto rozhodnutí v Menzingenu se učinilo, protože jsme značkováni [v originále branded – pozn. překl.]!“
Tak tady, nevím... Víte normálně značkujete krávu! Ale on mi teď říká, že Bratrstvo je označkováno! Ale dokázal jsem pokračovat v chůzi, nepadl jsem mrtvý.. A pak mi říká: „Ano, Otče, to je pravda a udělal jsem to já!“ Ach! Vy jste to udělal. Jak jste to udělal? „Nu, když jsem byl v Holandsku, jako představený distriktu, s někým jsem se setkal, spřátelil jsem se s prezidentem společnosti...“ (a pak mi jmenoval jméno té společnosti, je to vlámské jméno, které, uff..je příliš zvláštní, abych si ho pamatoval), ale on řekl: „Je to pátá nejúspěšnější společnost v Holandsku, takže je to velice významná společnost, velice úspěšná společnost a před pár lety jsem je navštívil a opět jsem se setkal s tím člověkem a požádal jsem jej, aby se postaral o Bratrstvo a aby udělal branding Bratrstva, protože ta společnost se specializuje na branding.
Takže pro ty z vás, kteří nevíte, co je branding, stručně to vysvětlím. Branding je... Předpokládejme, že ta společnost, která dělá branding, si za zákazníka vezme Coca Colu. Takže Coca Cola si najme onu společnost a požádá tu společnost „udělejte mi branding“. A ta společnost pošle lidi do kanceláří Coca Coly a všude možně, aby prozkoumali celý průmysl Coca Coly, aby prozkoumali všechnu propagaci Coca Coly, aby vypili hodně Coca Coly! A aby prostě získali takovou znalost Coca Coly, jak jen je možné. A pak prozkoumají všechny druhé společnosti, které vyrábějí colu; takže prozkoumají Royal Colu, Pepsi Colu, King Colu atd. atp. A budou se snažit přijít na to, a vypijí samozřejmě hodně coly, a pak se budou snažit přijít na to, jak by se společnost Coca Cola mohla velmi nápadně odlišit od všech ostatních značek [brands]. To je branding: Nalézt nápadné odlišení svého zákazníka a pak s brandingem řeknou: Nu, váš produkt je víc.. Má o trochu víc hořkosti nebo je o trochu perlivější a barva je temnější než u ostatních a tak by váš branding měl být, že.. uff.. nevím, „Coca Cola vás nakopne!“ Nevím: „Coca Cola je produkt, který nakopává víc než všechny ostatní!“ To je příklad brandingu.
A tak Otec Wegner požádal toho muže z oné společnosti, aby udělal branding Bratrstva, a tak ten člověk řekl: „Podívám se na Bratrstvo na webu; dám vám vědět.“ O pár týdnů později telefonuje Otci Wegnerovi a povídá: „Otče, odmítám; odmítám smlouvu, protože jsem se podíval na vaše jméno FSSPX a nemáte dobré jméno a já nechci, aby moje společnost měla poskvrnu, že vás má jako zákazníka.“ Otec Wegner tedy říká: „Nu, alespoň nám dejte šanci! Poslechněte si naší stranu, co k tomu máme říct my. Zorganizuji vaše setkání s biskupem Fellayem v Menzingenu ve Švýcarsku a dejte nám alespoň šanci zodpovědět všechny vaše otázky a poté se rozhodnete!“ Ten člověk tedy řekl: „To je docela fér.“ Takže zorganizují setkání v Menzingenu a Otec Wegner mi řekl, že tam ten člověk přišel a zeptal se biskupa Fellayho na 150 otázek a biskup Fellay všechny ty otázky zodpověděl a trvalo to šest hodin! Šest hodin! A nakonec ten člověk řekl: „Tak dobře, uzavřu s Bratrstvem smlouvu a udělám váš branding.
Nevím tedy, jak dlouho to trvalo... Pár měsíců... A nevím, kolik to stálo.. Hovořil jsem s některými lidmi a oni si myslí, že to byl balík peněz a já bych si přál, aby jej dali nám, abychom teď mohli mít pěkný kostel. A poté předložil Otci Wegnerovi závěr celého šetření brandingu a řekl Otci a biskupu Fellaymu: „Biskupe Fellay, výsledek mého šetření je, že posledních 15 let jste to vše dělali špatně! Nikdy nezískáte více věřících a nepříjde více lidí do vašich kostelů, pokud budete takto pokračovat, protože právě teď je Církev Druhého vatikánského koncilu jako starý umírající člověk a je to jako umírání na ulici. Jako, že oni ztrácejí své semináře, ztrácejí své kláštery, prodávají své kostely a to je umírající Církev! A vy opravdu vypadáte špatně, když dále bojujete proti této Církvi! To vás dělá takovými, že vypadáte, jako že jste krutí... nebo, jako že přeháníte nebo jako že kopete do někoho, kdo už umírá! Takže váš nový branding vás musí naprosto změnit! Musíte se přestat dohadovat; musíte přestat bojovat; na místo toho musíte pokračovat pozitivně a ukázat krásu tradiční liturgie, krásu tradiční teologie a takto vás lidé nebudou vnímat jako kruté nebo nenávistné nebo něco podobného.
A proto se od brandingu Bratrstva změnilo DICI; změnily se webové stránky SSPX; změnil se Angelus. A vlastně kupodivu, půjdete-li zpět k prvnímu číslu nového Angelus, co Otec Wegner říká? Vraťte se k němu, máte-li jej, a přečtěte si ho. Říká: „ Nebudeme již klást důraz na zápas a boj, ale budeme klást důraz na krásu gregoriánského chorálu, krásu umění...“ A tak dále a tak podobně. Jděte a podívejte se. Je to přesně ten branding Bratrstva a opravdu jsem si musel vráti čelist na místo, protože jsem si řekl: „Myslel jsem si, že existuje-li jediná osoba na světě, která měla oprávnění a která znala lépe branding či definování Bratrstva, pak by to byl jeho zakladatel, arcibiskup Marcele Lefebvre! Nikoliv laik, který ani není katolíkem, který ani není tradiční!  Jak můžete jít a zeptat se pohana, aby definoval kým jste a co byste měli dělat? To je naprosté šílenství!
Obviňují nás, že nejsme nadpřirození a co je toto: zaplatit stovky tisíc dolarů oné společnosti, pohanské společnosti, a říci: „Zapomeňte na Coca Colu! A udělejte branding Bratrstvu!“ Namísto naslouchání zakladateli, namísto porozumění zakladateli, který řekl kým jsme! Jako by to, co zakladatel řekl, nebylo dost dobré. A teď tu máme pohany, kteří nám říkají, co dělat.
Odmítáme to tedy činit a proto jsme založili kapli zde, kapli „Sv. Josefa ochránce Církve“. A dnes, toto ráno, jste si přečetli a podepsali tohle prohlášení ohledně poslání, které všem říká, proč děláme, co děláme, a není to kvůli emocím nebo vzteku nebo zlosti nebo hořkosti. Je to proto, že jsme četli tyto dokumenty a pochopili jsme, že Bratrstvo bylo změněno a učinilo obrat o sto stupňů [sic] a my již neděláme, co bychom měli. A proto je toto jediná cesta, jak můžeme pokračovat. Nečiníme zde nic nového. Víte, že jsem vás neučil, že jsem vám neukazoval jakýkoliv článek, který by byl nový. Pokračujeme přesně v tom, pro co jste přicházeli do Langley a Langley to již nečiní a žádné jiná kaple to již v FSSPX nečiní. Protože musejí následovat generální kapitulu z roku 2012, kde nyní přijímají princip podepsání dohody s Římem. Nezáleží na tom, že ještě není podepsaná, protože už jste přijali tento princip: „Ale ano. Můžeme uzavřít dohodu s Římem, aniž by se Řím obrátil.“ A my to odmítáme, protože to je revoluce. My prostě pokračujeme zde, v tomto sále, v tom, co jsme činili od začátku.
Překlad: D. Grof