sobota 13. července 2013

Komentář Eleison CCCXIII – Odpor postupuje (2013)


Komentář Eleison CCCXIII – Odpor postupuje (2013)
(313)
13. července 2013
ODPOR POSTUPUJE 
Oslava stříbrného výročí biskupských svěcení z roku 1988 v USA byla velkým úspěchem. Tucet kněží s jedním biskupem slavili 29. a 30. června dvě pontifikální mše ve farní zahradě otce Ronalda Ringrose ve Vienně ve Virginii, přičemž každou mši navštívilo nějakých 250 až 300 věřících. Liturgicky obřady možná ještě něco vyžadovaly, protože žádná farnost nemá zdroje plně provozuschopného semináře. Mnohem důležitější však je, že nálada lidí byla pokojná, bez hořkosti nebo přítomnosti vzteku; jen jasné pochopení, že něco se u Bratrstva sv. Pia X. vážně pokazilo a že aby si udrželi Víru, musí s tím něco udělat. Mnozí cestovali velkou vzdálenost, dokonce i ze zahraničí, aby mši navštívili.
Předchozího dne otec Ringrose hostil na své faře celodenní setkání tuctu kněží pocházejících z Brazílie, Kanady, Kolumbie, Anglie, Francie, Mexika a Spojených států. Nevytvořila se nějaká zvláštní organizace, ani nebyl ustaven žádný detailnější mechanismus, ale došlo se k další Deklaraci, která končila citátem arcibiskupa Lefebvra o obnově křesťanství odzdola nahoru. Nálada kněží byla stejná jako u lidí, pokojná a rozhodná, s jednotou záměru v prostém rozhodnutí zachránit, co mohou z toho, co nyní vedení Bratrstva zrazuje.
Zrazuje? Nevydali ale 27. června ostatní tři biskupové FSSPX Tissier, Fellay a de Galarreta také Deklaraci, která se zdá vracet zpět k tomu, co FSSPX vždy zastávalo? Buďte opatrní. Jak říkají latiníci, „jed je v ocasu“. Jedenáctý a dvanáctý odstavec říká, že tito tři biskupové zamýšlejí následovat Prozřetelnost „ať již se Řím vrátí k Tradici...ať výslovně uzná naše právo vyznávat víru v úplnosti a odmítat omyly, které jsou s ní v rozporu.“
Otec Ringrose byl pro FSSPX v USA druhem ve zbrani po nějakých 30 let, ale již se s nimi na jejich nové a sebevražedné cestě nedruží. Zde je, co napsal ve svém farním zpravodaji o rámci myšlení vyjádřeném v onom 11. odstavci:
„I když tedy zůstane Řím modernistickým, i tak nás vezměte dovnitř. Spokojíme se s tím, být dalšími v koncilním panteonu spolu s heretiky, ekumaniaky, panteisty, nebo s čímkoliv dalším, co tam je. Deklarace vyznívá, jako by zde byl posun zpět k tomu, co FSSPX vždy zastávalo, dveře k dohodě (mezi FSSPX a Římem) však zůstávají otevřené. Nic se skutečně nezměnilo. Jen to odlišně zní. Obsah konzervy zůstává stejný. Vnějšková etiketa jen vypadá trochu víc jako arcibiskup Lefebvre.“
A zdá se, že lidé volí nohama. Dle zpráv navštívilo malou oslavu stříbrného výročí Bratrstva v Écône jen 200 až 300 lidí a údajně skoro polovina židlí byla prázdná při každoročním kněžském svěcení v Écône. Zdá se zajisté jako by zrada činila Bratrstvo stále slabším, zatímco jak se kněží a věřící probouzejí ohledně toho, co se děje, Odpor bude zesilovat a zesilovat. 
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof