neděle 23. října 2016

Komentář Eleison CDLXXXIV – Železné zásoby (2016)


Komentář Eleison CDLXXXIV – Železné zásoby (2016)
(484)
20. října 2016
ŽELEZNÉ ZÁSOBY
Ve vojenských záležitostech je normální, že generálové i vojáci mají na paměti spíše poslední válku, než tu, kterou nyní bojují. Kdo si uměl představit zákopovou válku před první světovou válkou? Přesto meziválečný vývoj tanků učinil zákopy ve druhé světové válce překonanými. Podobně v náboženských záležitostech. 21. století již není 20. stoletím. Katolíci vzdorující od roku 2012 jsou zcela jistě nerozumní, když doufají v cokoliv, jako bylo založení a rozšíření Bratrstva sv. Pia X. v minulém století. Například od dvou obdivuhodných členů „Odporu“ dnes pochází obecné a specifické nářky, které asi ani nejsou zcela rozumné...
Obecným nářkem je, že „Odpor“ se spíše rozpadá, než že by činil pokrok. Tyto „Komentáře“ často dávají slovo „Odpor“ do uvozovek právě proto, aby naznačily, že katolický odpor vůči konciliarizaci FSSPX ještě není nějakým druhem organizace, ale spíše vágním hnutím s přesným cílem zachránit katolickou Víru, ale doposud ještě bez struktury, která by mu pomohla tak učinit. Ať se však vzdorující vzchopí, protože zatímco člověk míní, Bůh činí, takže to, co může vypadat jako lidské selhání, nemusí být selháním z pohledu Všemohoucího Boha.
A tak v 70. letech 20. století arcibiskup Lefebvre zamýšlel shromáždit půltuctu katolických biskupů, aby vytvořil skutečný zátaras v cestě konciliaristů, kteří tehdy ničili Církev. Bůh to však uspořádal odlišně. V tomto svém záměru arcibiskup selhal, ale při tomto pokusu dokázal vybudovat celosvětovou pokladnici k ochraně pokladů církevní nauky, mše a kněžství pro lepší časy. Podobně nyní existují členové „Odporu“, kteří zamýšlí vybudovat náhradu za ohrožené FSSPX, a jejich zdánlivé selhání (alespoň do nynějška) může naznačovat, že jakékoliv takové nahrazení není v plánech nebo dispozicích Všemohoucího Boha. Když se však členové „Odporu“ [o to] snaží, zajišťují (alespoň pro teď) přežití katolické Víry, což je jistě záměrem Prozřetelnosti.
Specifickým nářkem je, že kdyby jen měl „Odpor“ školy, mnozí rodiče kolem FSSPX by rozšířili řady „Odporu“, což nyní nemohou udělat, protože jejich děti by byly okamžitě vyhozeny ze škol FSSPX, k nimž v současnosti neexistuje žádná slušná alternativa. Opět však, bojujeme za Víru ve 21. století, nikoliv ve dvacátém. Zpět v 80. letech 20. století ještě existovalo dost podobně smýšlejících katolických rodičů a učitelů a kněží, kteří vytvářeli onen trojstranný rámec, v němž děti musely vyrůstat správně. Ale dnes? Dnes se člověk dozvídá o chlapecké škole FSSPX, která je ve vážných potížích kvůli tomu, že v jejich zdech propuknul onen hřích proti přirozenosti, který volá do nebe po odplatě. [Biskup naráží na rozsáhlou homosexuální aféru v chlapecké škole FSSPX v Post Falls v USA z nedávné doby. – pozn. překl. ] Jaké zdi však mohou zabránit tomu, aby se dospívající dozvěděli o glorifikaci tohoto hříchu mezi mnohými dospělými muži jejich země, a o novém slově, které se vynalezlo k odsouzení nové neřesti jejího odsuzování – „homofobie“? A odkdy dospívající nenapodobují své dospělé? Jak vlastně může kdokoliv provozovat chlapeckou školu od vynálezu internetu, která má přípojky k přístupu na něj? Jsou katolické instituce ještě možné?
V dnešní náboženské válce jsou zajisté příkazem dne železné zásoby, což znamená vojákovy striktní potřeby pro přežití, zde pro udržení Víry. Tato válka se musí vyhrát doma, nebo bude prohraná. Bůh dává rodičům přirozenou moc formovat své děti, která překonává, řekněme, [v poměru] pět ku dvěma jakoukoliv instituci, která je může deformovat, ale pouze pokud se rodiče chopí své moci. Malé kormidlo může kormidlovat velkou loď, nikoliv však, když jej kormidelník pustí. Jestliže rodiče neřídí své děti, nemůžou vinit svět, že je řídí do pekla. A jestliže někteří rodiče chtěli, aby školy FSSPX kvalifikovaly jejich děti pro svět spíše než pro nebe, není zde jeden významný důvod, proč FSSPX sklouzlo?
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof