středa 12. října 2016

Fatima – některá další svědectví (2003)

 
Fatima – některá další svědectví (2003)
Jestliže je, jak miliony zodpovědných katolíků věří, v třetím tajemství více než jen vidění „biskupa v bílém“ odhalené 26. června 2000 bez jakéhokoliv vysvětlení ze strany Naší Paní Fatimské k tomu, jak jej interpretovat, co je potom obsaženo v chybějící části tajemství? Jako dodatek k již zveřejněným svědectvím [například na tomto blogu v sekci Fatimské tajemství] (včetně svědectví P. Fuentese, P. Alonsa, sestry Lucie, kardinála Ratzingera atd..) pomáhají tuto otázku zodpovědět i následující svědectví.
Msgr. Eugenio Pacelli (budoucí papež Pius XII.) (30. léta 20. století)
Státní sekretář za Pia XI., Msgr. Eugenio kardinál Pacelli, před svým vyzdvižením do úřadu papeže v roce 1939, učinil následující podivuhodné proroctví o nadcházejících otřesech v Církvi:
Dejme tomu, drahý příteli, že komunismus [jeden z „omylů Ruska“ zmíněný ve fatimském poselství] byl pouze nejviditelnějším z nástrojů podvratné činnosti, který měl být použit proti Církvi a tradici Božího zjevení ... Jsem znepokojen poselstvími blahoslavené Panny Marie Lucii z Fatimy. Tato zarputilost Panny Marie, pokud jde o nebezpečí, která hrozí Církvi, je Božím varováním před sebevraždou změny Víry, v její liturgii, její teologii a její duši. Všude kolem sebe slyším novátory, kteří chtějí odbourat posvátnou liturgii, zničit univerzální plamen Církve, zavrhnout její ozdoby a přimět ji cítit výčitky za svoji historickou minulost.
Přijde den, kdy civilizovaný svět popře svého Boha, kdy Církev bude váhat, jako váhal Petr. Bude pokoušena věřit, že člověk se stal Bohem. V našich kostelích budou křesťané marně hledat červené světlo, kde je očekává Bůh. Jako Marie Magdalena plačící u prázdného hrobu, i oni se budou ptát: „Kam Jej odnesli?“
Otec Joseph Schweigl (září 1952)
V roce 1952 papež Pius XII. svěřil otci Josephu Schweiglovi tajné poslání, aby vyslechl sestru Lucii ohledně třetího tajemství. Ten následně uvedl:
Nemohu odhalit cokoliv o tom, co jsem se dozvěděl ve Fatimě, a co se týká třetího tajemství, ale mohu říct, že má dvě části: jedna se týká papeže; druhá logicky (ačkoliv nesmím nic říct) musí být pokračováním slov: V Portugalsku bude dogma Víry vždy zachováno.
Kardinál Oddi (březen 1990)
17. března 1990 kardinál Oddi, který byl osobním přítelem papeže Jana XXIII. a který s ním hovořil ohledně tajemství, vydal následující svědectví italskému novináři Luciu Brunellimu v novinách Il Sabato:
Nemá [třetí tajemství] co dělat s Gorbačovem. Blahoslavená Panna Maria nás varovala před apostazí v Církvi.
Kardinál Ciappi
V osobní komunikaci s profesorem Baumgartnerem v Salcburku kardinál Mario Luigi Ciappi, který byl osobním papežským teologem papežů Jana XXIII., Pavla VI., Jana Pavla I. a Jana Pavla II:, vyjevil:
Ve třetím tajemství je mezi jinými věcmi předpovězeno, že velká apostaze v Církvi započne od vrcholu.
Otec Malachi Martin (léto 1998)
Ve čtyřhodinovém rozhovoru v radiovém programu Arta Bella otec Malachi Martin uvedl, že v únoru 1960, když byl sekretářem kardinála Bey (který byl jedním z blízkých rádců papeže Jana XXIII., bylo otci Malachimu dáno k přečtení třetí fatimské tajemství. Protože byl vázán přísahou neodhalit tajemství, komentoval různé verze, jež mu volající v tomto programu citovali. Uvedl, že slova Naší Paní byla suchá a konkrétní. V odpovědi na citaci, že papež bude pod nadvládou Satana, odpověděl: „Ano, zní to, jako by četli text třetího tajemství.“ Uvedl, že odhalení třetího tajemství by vyvolalo silné reakce. Řekl, že kdyby bylo tajemství zveřejněno, zpovědnice a kostely by byli naplněny farníky na kolenou. Také řekl, že je v tajemství zmíněno něco velmi závažného pro Spojené státy. Uvedl, že ústřední prvek tajemství je strašný a že se týká apostaze.
Otec José Valinho (2000 a 2003)
Nakonec zde je synovec sestry Lucie, otec José dos Santos Valinho. Vylíčil svůj názor na obsah třetího tajemství v knize Renza a Roberta Allegriových s názvem Reportage su Fatima [Milan 2000], která byla díky Bohu publikována velmi krátce před odhalením vidění, které mělo údajně být třetím tajemstvím, a před zveřejněním brožury s názvem Fatimské poselství sepsané kardinálem Ratzingerem a arcibiskupem Bertonem. Otec Valinho uvedl:
Jsem přesvědčen, že (třetí) část tajemství se týká Církve uvnitř, možná věroučných problémů, krize jednoty, revolty. Poslední věta, kterou moje teta napsala, a která předchází části, která je stále neznámá, říká: V Portugalsku bude dogma Víry vždy zachováno. Lidé někde v Církvi tudíž mohou kolísat ohledně dogmatu. Je to však jen spekulace.
14. února 2003 otec Valinho také hovořil o třetím tajemství v programu ENIGMA. Ten byl celonárodně vysílán v hlavním vysílacím čase na stanici RAI, italské národní televizní síti. Při této příležitosti otec Valinho prohlásil:
Jsem přesvědčen, že existuje spojitost mezi tím, co je ohlášeno v první části tajemství, jež se týká válek a utrpení, která budou všude, a druhé části, jež se týká pronásledování a určitého zhroucení víry. Protože tam, kde byla umístěna výpustka (tři tečky, „“), to znamená „Zde je třetí část, která není odkryta“ a pak závěr „V Portugalsku bude dogma Víry vždy zachováno atd.“ To mi naznačuje, že existuje vztah mezi vírou a třetí částí tajemství. Tudíž je to něco, co se vztahuje k Církvi. Je to nějaký druh všeobecné krize, která postihuje celou Církev a lidstvo.
Překlad: D. Grof