neděle 12. června 2016

Komentář Eleison CDLXV – Arcibiskupův cíl (2016)


Komentář Eleison CDLXV – Arcibiskupův cíl (2016)
(465)
11. června 2016
 
ARCIBISKUPŮV CÍL  
V tomto osudovém měsíci pro Bratrstvo sv. Pia X., červnu 2016, kdy slyšíme, že jeho 40 vůdčích kněží se sejde, aby rozhodli, zda přijmout poslední nabídku Říma na oficiální uznání, je jistě dobrá chvíle uvést na pravou míru mylná chápání, pokud jde o úmysly jeho Zakladatele, arcibiskupa Lefebvra (1905-1991). Někteří tvrdí, že jeho kurz byl nestálý, že „kličkoval“ a měnil směr ze strany na stranu. Jiní tvrdí, že především usiloval o uznání svého Bratrstva ze strany Říma. Aniž by si člověk nárokoval, že by byl neomylný, je potřeba zapomnětlivému Bratrstvu připomenout, na co se [arcibiskup] zaměřoval: oba omyly budou napraveny stejnou poznámkou, konkrétně, že jeho základní motivací bylo velebit Boha a spasit duše tak, že bude sloužit jediné pravé Boží Církvi tím, že bude bránit Víru, a bránit Víru tím, že založí Bratrstvo sv. Pia X., aby formovalo kněze, kteří by zachovávali nauku, svátosti a mši katolické Tradice.
Velkou překážkou v arcibiskupově cestě byli duchovní Druhého vatikánského koncilu, jejichž hlavní prioritou bylo (a zůstává) zavděčit se nikoliv Bohu, ale modernímu člověku, který se velmi vzdálil od Boha. Takže nyní, stejně jako tehdy, se odvrátili od Boha (přinejmenším objektivně, Bůh ví, jak je to subjektivně) a usilovali o to, změnit Boží Církev a její Víru, nauku, svátosti a mši skrze humanistickou „obnovu“.
Ve znechucení nebo zoufalství mohl arcibiskup se svým Bratrstvem odejít někam do kouta, a nechat tyto duchovní zahynout s jejich koncilní revolucí. Ale zaprvé, od římské vizitace Écônu v roce 1974 na něj útočili s jeho dílem, protože mu nemohli nechat demonstrovat svou zvrácenost. Nemohli si dovolit nechat jej na pokoji. A za druhé, kdyby mohl cokoliv udělat, aby přivedl Tradici k Římanům a Římany zpět k Tradici, přineslo by to skrze ně prospěch Církvi na celém světě a ne jen jeho malému Bratrstvu. Protože vskutku, ať již byli jakkoliv pomýlení, stále zaujímali „stolec Mojžíšův“ (srovnej Mt. XXIII, 2), a tak od roku 1975 jezdil arcibiskup sem a tam do Říma, dokud v roce 1988 jejich vytáčky ohledně schválení dalšího biskupa pro Bratrstvo neukázaly jednou pro vždy, že se s nimi již nedá hovořit slovy, ale pouze činy.
Ale „Stat Crux dum Volvitur Orbis“, což znamená, že Kříž stojí na místě, zatímco je celý svět v revoluci. Arcibiskup, ukotvený v Tradici, v zásadě stál na místě, vypořádával se však s duchovními a situací Církve, která tuto kotvu odhodila a byla od nynějška neupoutaná. Jak byli tedy unášeni doleva, musel kormidlovat doprava, zatímco, když se zdálo, že se stáčejí opět doprava (jako na konci roku 1987 a počátku roku 1988), tak i on se stáčel doleva (např. v Protokolu z 5. května 1988), bylo to však vždy jejich stočení nebo vyvíjející se situace (např. degenerující Novus Ordo mše), co určovalo jeho „kličkování“, a nikoliv naopak. Jeho vlastní cíl byl stálý – obrana Víry.
Bylo to z téhož důvodu, že, když vytáčky těchto duchovních téhož 5. května 1988 byly nade všechnu pochybnost jasné, pak po nočním přemítání vypověděl 6. května 1988 onen Protokol, který by býval Bratrstvu získal oficiální uznání, a přerušil všechny čistě diplomatické vztahy s Římem, nikoliv primárně, aby zachránil své Bratrstvo, ale aby ochránil katolickou Tradici pro celou Církev. Nauka musela převládnout nad diplomacií a od té chvíle až do své smrti o dva a půl roku později, i když se choval s úctou vůči oficiálním představitelům Církve, které [jinak] kritizoval jako „antikristy“, prohlašoval, že Víra musí být na prvním místě, v podobě antiliberálních a antimoderních naukových encyklik předkoncilních papežů. Díky své věrnosti církevní nauce byl tím, kdo kontroloval situaci, a Římané to věděli. Jaký kontrast s jeho nástupci na čele Bratrstva podlézajících zrádcům církevní nauky a Tradice, a jimi ponižovaných! Ať si jen tito nástupci arcibiskupa znovu přečtou to, co bylo jeho rozlučkovým proslovem k nim z 6. září 1990.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof