středa 1. června 2016

Komentář Eleison CDLXIII – Iluze „normalizace“ (2016)


Komentář Eleison CDLXIII – Iluze „normalizace“ (2016)
(463)
28. května 2016
ILUZE „NORMALIZACE“  
Nechť všichni představení FSSPX, kteří se budou účastnit svého nadcházejícího setkání ke zvážení poslední nabídky Říma na smíření, dobře uváží komentáře P. Girouarda k nedávnému prohlášení P. Schmidbergera (viz KE 457):
A) V odstavci IV P. Schmidberger říká, že arcibiskup Lefebvre usiloval o uznání [FSSPX] i po svěceních v roce 1988. Nezmiňuje, že arcibiskup stanovil dvě podmínky: naprostý návrat Říma k antiliberálním a antimodernistickým dokumentům tradičních papežů. Tentýž odstavec tvrdí, že FSSPX neusilovalo o smíření s Římem. Že Řím jej započal v roce 2000. P. Schmidberger nezmiňuje, že setkání GREC usilující o „normalizaci“ Bratrstva, začala v roce 1997 s požehnáním biskupa Fellayho.
B) V odstavci V dopis říká, že Řím velice snížil své podmínky pro normalizaci, a že je proto pro nás pravý čas přijmout. P. Schmidberger nechápe, že snížení požadavků ze strany Říma je proto, že: 1-FSSPX již bylo uměle přetvořeno [v originále „re-branded“ – pozn. překl.] a je proto přístupnější Římu; 2-Řím ví, že větší liberalizace FSSPX přirozeně nastane po této normalizaci.
C) V odstavci VI (Odpovědi na námitky) v č. 3 říká P. Schmidberger, že FSSPX nebude po normalizaci mlčet. Ve skutečnosti tak však již činí! A dělají to již léta! Reakce FSSPX na Assisi 3, na Světové dny mládeže, na „kanonizace/beatifikace“ papežů Jan XXIII., Jana Pavla II. a Pavla VI., na Synodu o rodině a na poslední encykliku papeže Františka (Amoris Laetitia) a na jiná pohoršení, nejsou ničím víc než tlumenými a měkkými „plesknutími přes prsty“. Takže po normalizaci to bude horší, jak se FSSPX bude bát ztratit to, co mu dalo tolik námahy dosáhnout.
D) V odstavci VI v č. 4 P. Schmidberger říká, že se musíme pro Církve učinit tak užitečnými, jak je to jen možné, což znamená být normalizován, aby se Církev učinila lepší zevnitř. Má odpověď na to je stejná jako nahoře v B a C: Jakmile bude FSSPX, které již ztratilo svou „slanost“, absorbováno do oficiální modernistické struktury, bude zaplaveno špatnými vlivy a jeho poselství a kroky budou mít stále menší účinek.
E) V odstavci VI v č. 5 P. Schmidberger říká, že celým ústředním tématem této situace je: „Kdo obrátí koho?“. A že potřebujeme být silní, a že my budeme těmi, kteří obrátí modernisty, jakmile budeme uvnitř. To je stejný styl uvažování, jako u někoho, kdo by si pronajal pokoj ve veřejném domě, aby obrátil prostitutky a jejich klienty! Je to hřích opovážlivosti.
F) V odstavci VI v č. 6 P. Schmidberger říká, že nečelíme stejným problémům a pokušením jako jiné tradiční komunity, které se sjednotily s Římem, a pak zradily boj, protože tyto komunity začaly tento proces často s pocitem provinění, zatímco v případě FSSPX je to Řím, který jej začal v roce 2000. Má odpověď na to je jako v A: GREC začal tento proces v roce 1997 s požehnáním biskupa Fellayho.
G) V odstavci VII (Závěr) P. Schmidberger říká, že se nesmíme bát, protože Bratrstvo je zasvěceno Blahoslavené Panně Marii a Ona nás ochrání. Nezmiňuje mnohé kongregace a osoby zasvěcené Jí, které od Druhého vatikánského koncilu zanikly! Jen pomyslete na Obláty Neposkvrněné Panny Marie, Servity Panny Marie atd. atd.! Blahoslavená Panna Maria nikdy nepomáhá těm, kteří se dobrovolně vydávají příležitosti hříchu a zničení! Věřit opaku znamená vysmívat se Jí a vysmívat se Bohu! Opět hřích opovážlivosti! Toto není nejlepší způsob, abych řekl alespoň to, jak pracovat na obrácení Říma a přestavbě Církve!
Jakmile bude Bratrstvo „normalizováno“, jediné, co zbude říct, bude: R.I.P. FSSPX a Bůh k nám buď milosrdný!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof