sobota 24. ledna 2015

Komentář Eleison CCCXCIII – Hebdománie (2015)


Komentář Eleison CCCXCIII – Hebdománie (2015)
(393)
24. ledna 2015
HEBDOMÁNIE
Útok na Charlie Hebdo 7. ledna, při němž dva muslimští ozbrojenci zavraždili tucet karikaturistů a novinářů v pařížské kanceláři satirického francouzského týdeníku a ohromné veřejné protesty 11. ledna proti tomuto útoku, na nichž byli jako účastníci vyfotografováni vůdci několika evropských národů [v originále je použito složené slovo „photo-opped“ ze spojení „photo operation“, kdy některé fotografie politiků měly být údajně pořízeny zvlášť a přidány do hromadné fotografie – pozn. překl.], se dají nejlépe pochopit jako další epizoda ve válce, kterou vedou nepřátelé Boha vůči tomu málu, co zbývá z křesťanské civilizace. Zauvažujme popořádku o karikaturistech, ozbrojencích, loutkových politicích a národech podlézajících islámu a vodičích loutek za nimi všemi.
Karikaturisté zesměšňovali nejen islám a muslimy, ale z jediného pravého náboženství světa také Svatou Trojici, našeho Božského Spasitele a blahoslavenou Pannu Marii. Jediný pravý Bůh je krajně trpělivý, ale nestrpí posměchu (Gal. VI, 7). Jako mají lidé právo nebýt sužováni terorismem, tak má také pravý Bůh právo nestrpět veřejné opakování obscénních a rouhavých kreslených vtipů. Nikdo tedy neospravedlňuje terorismus jako takový, ale vzhledem k tomu, že francouzské církevní a státní autority odmítají cenzurovat obscénní rouhání, je překvapivé, jestliže Bůh dovolil muslimům pomstít jeho čest?
Ozbrojenci, dva mladí muslimové, museli jednat nábožensky, protože politicky bylo zcela předvídatelné, že jejich akce vzedme veřejné mínění proti islámu. Jak se přesto mohli opovážit zaútočit? Protože napříč Evropou muslimové díky své porodnosti a imigraci celou dobu zesilují početně a netají se skutečností, že jakmile budou dostatečně silní, islamizují, bude-li to nutné i krvavou lázní, kdysi křesťanské národy Evropy.
Kdo tedy přesvědčil tyto národy, aby přijaly sebevražednou politiku takřka neomezeného přistěhovalectví a neuvěřitelných sociálních výhod pro ve skutečnosti neasimilovatelné přistěhovalce atd.? Kdo, když ne naši podplacení nebo zastrašení loutkoví politici? Ve chvilce pravdy, asi tak před rokem, německá kancléřka Angela Merkelová připustila, že „multi-kulti“, mísení protikladných kultur, nefunguje. Cožpak ale asi tak před týdnem ve spojitosti s útokem na Hebdo neprohlásila, že „islám patří do Německa“? Byla přinucena k poslušnosti. Je loutkou, protože neustále jedná proti skutečným německým zájmům. Cožpak by se, kdyby například ve Francii nebylo tolik muslimů, vůbec kdy obtěžoval Charlie Hebdo zesměšňovat islám? A kdo volí tyto loutkové politiky? Loutkové národy, které nechají svá odporná média zotročit svoje myšlení.
Kdo pak jsou vodiči loutek? Jsou to nepřátelé Boha odhodlaní ustavit svůj vlastní bezbožný Nový světový pořádek, policejní stát, naplánovaný k tomu, aby zajistil, že ani jediná živá duše neunikne věčnému peklu. Nazvěme je „globalisty“. Byl tedy útok na Hebdo jejich dílem, jednou z jejich akcí jako 11. září v USA a 7. červenec ve Spojeném království, zorganizovaný tak, aby pohnul veřejným míněním k bezbožné svobodě a občanské válce? Je to nanejvýš pravděpodobné. Tato událost určitě nebyla tím, čím se má zdát. Známý příklad: tříminutový filmový klip ukazující ozbrojence střílejícího přímo do hlavy „muslimského policistu“ ležícího na zemi, kde není žádná krev, žádný zpětný ráz zbraně, malý či žádný pohyb „oběti“. Klip se dá stále nalézt, začněte odsud - http://youtu.be/gobYWXgzWgY
A dobrý Hospodin uprostřed všeho toho šílenství? „Ty, které si přeje zničit, nechá jako první zešílet,“ říká staré pořekadlo. Modlete se denně 15 tajemství [růžence] za vítězství, které on připraví skrze samotnou svou Matku. Nechají se ubozí globalisté vůbec kdy vyvést z míry?
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof