pondělí 29. prosince 2014

Komentář Eleison CCCLXXXIX – Arcibiskupův zdravý rozum II (2014)


Komentář Eleison CCCLXXXIX – Arcibiskupův zdravý rozum II (2014)
(389)
27. prosince 2014
ARCIBISKUPŮV ZDRAVÝ ROZUM II
„Komentář Eleison“ před dvanácti týdny (5. října) představil první řadu výňatků z posledního veřejného rozhovoru arcibiskupa Lefebvra poskytnutého časopisu Fideliter na počátku roku 1991. Zde následuje druhá a poslední řada výňatků, mírně upravená, ale to jen kvůli zestručnění a srozumitelnosti:
Otázka: Jaké závěry můžeme vyvodit z Bratrstva sv. Pia X. po 20 letech jeho existence?
Odpověď: Dobrý Hospodin chtěl katolickou Tradici. Jsem hluboce přesvědčen, že Bratrstvo je prostředkem, který Bůh chtěl k udržení a zachování Víry, pravdy Církve. Musíme nadále věrně zachovávat poklady Církve a doufat, že jednoho dne znovu zaujmou místo, které v Římě nikdy neměly ztratit.
Otázka: Často říkáte, že je to nyní Víra, více než liturgie, která nás staví proti modernímu Římu.
Odpověď: Otázka liturgie a svátostí je jistě velmi důležitá, ale nejdůležitější je otázka Víry. Není to otázka pro nás. My máme Víru všech časů, Tridentského koncilu, katechismu sv. Pia X., všech koncilů a všech papežů před Druhým vatikánským koncilem. Po léta se v Římě snažili ukázat, že vše na koncilu bylo plně v souladu s touto Tradicí. Nyní se skutečně vybarvují, když říkají, že již neexistuje jakákoliv Tradice nebo poklad [Víry], který se má předávat. Tradice v Církvi je cokoliv, co dnes papež říká. Musíte se podvolit tomu, co dnes papež a biskupové říkají. Tady je jejich proslulá „živá Tradice“, která byla jediným základem pro naše odsouzení v roce 1988.
Nyní se už vzdali toho, aby prokazovali, že to, co říkají, je v souladu s tím, co napsal Pius IX. nebo s tím, co vyhlásil Tridentský koncil. Ne, to vše je pryč, je to zastaralé, jak řekl kardinál Ratzinger. Je to jasné a mohli to bývali říct dříve. Naše rozhovory, naše diskuze s nimi neměly žádný smysl. Nyní trpíme kvůli tyranii autority, protože již neexistují žádná pravidla z minulosti.
Oni čím dál více ukazují, že my máme pravdu. Máme co do činění s lidmi, kteří mají odlišnou filozofii od naší, odlišný způsob vidění, kteří jsou ovlivněni všemi moderními subjektivistickými filozofy. Pro ně neexistuje žádná pevná pravda, neexistuje žádné dogma. Vše se vyvíjí. To je skutečné zednářské zničení Víry. Naštěstí máme Tradici, o kterou se můžeme opřít!
Otázka: Zdůraznil jste, že jste si jistý, že Bratrstvu Bůh požehnal, protože při několika příležitostech mohlo bývalo zmizet.
Odpověď: Vskutku. Prošlo velmi těžkými útoky. Je to velmi bolestné, musíme nicméně věřit, že linie Víry a Tradice, kterou následujeme, je nezničitelná, protože Bůh nemůže dovolit, aby jeho Církev zahynula.
Otázka: Co byste řekl těm věřícím, kteří stále doufají v možnost dohody s Římem?
Odpověď: Naši opravdoví věřící, kteří pochopili problém, a kteří nám právě pomohli pokračovat po rovné a pevné cestě Tradice a Víry, mi řekli, že kontakty, které jsem s Římem navazoval, byly nebezpečné a že jsem plýtval svým časem. Přesto jsem do poslední minuty doufal, že v Římě budeme svědky alespoň trochy loajality, nemohu tedy být viněn z toho, že jsem neudělal maximum. Nyní si tedy také myslím, že těm, kteří mi říkají: „Musíte dosáhnout dohody s Římem“, mohu říci, že jsem tehdy zašel dokonce dále, než jsem býval měl.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof