úterý 14. října 2014

Poslední tajemství – mlčení sester (2014)

 
Poslední tajemství – mlčení sester (2014)
The Fatima Crusader č. 110, podzim 2014
Antonio Socci
Poznámka překladatele: Antonio Socci je známý badatel v problematice tzv. třetího fatimského tajemství. Ve svém článku se zabývá novými skutečnostmi, které se objevily na základě nedávno publikované biografie sestry Lucie, kterou sepsaly sestry z jejího kláštera v Coimbře. Vzhledem k tomu, že tyto sestry jeho vývody nezpochybnily ani nijak nekomentovaly, znamená to, že na světlo zřejmě vyšel další důkaz, že třetí fatimské tajemství nebylo zveřejněno celé.
***
V detektivním příběhu „třetího fatimského tajemství“, což je proroctví, které prochází celým 20. stoletím a zdá se, že spěchá ke svému konečnému naplnění, došlo k novému vývoji.
Tato přelomová zpráva je obsažena v oficiální publikaci kláštera v Coimbře, kde sestra Lucia dos Santos, poslední vizionářka, žila a (v roce 2005) zemřela. Je to nová kniha nazvaná „Un caminho sob o olhar de Maria“ („Cesta pod dohledem Marie“) a jde o biografii sestry Lucie sepsanou spolusestrami s cennými nepublikovanými dokumenty této vizionářky. Než se na tato nová fakta podíváme, je potřeba si dobře připomenout, čím je událost z Fatimy.
 
Sestra Lucie
Příběh století
Uprostřed požáru velké války se 13. května 1917 v portugalské vesnici zjevila třem dětem pasáčkům Panna Maria.
Laický tisk se posmíval „jelimanům“, kteří uvěřili tomu, že Panna Maria dá veřejné znamení své přítomnosti. Třem dětem předem ohlásila, že dá znamení a při posledním zjevení z 13. října bylo sedmdesát tisíc lidí shromážděných v Cova da Iria svědky slunce otáčejícího se na obloze [a pak se vrhajícího k zemi] – což byl úkaz, o němž druhý den podaly zprávu noviny (dokonce i ty antiklerikální). [Český článek o této události zde.]
Ve zjevení z 13. července Panna Maria svěřila dětem poselství pro celý svět. Bylo to velké proroctví týkající se nadcházejících desetiletí, jestliže se lidstvo neobrátí k Bohu.
Ve skutečnosti se vše naplnilo: bolševická revoluce v Rusku, rozšíření komunismu, krvavé pronásledování Církve a nakonec tragická druhá světová válka. Existovala také třetí část tajemství, která měla být – jak řekla Panna Maria – odhalena v roce 1960. Když toto datum nastalo, Jan XXIII. celou věc skryl. Tak strašný byl obsah.
Tím vyprovokoval velké množství hypotéz. V roce 2000 Jan Pavel II. zveřejnil text třetího tajemství, který obsahuje proslulé vidění „biskupa v bílém“, kdy papež prochází zničeným městem a překračuje mrtvá těla a pak [vidění obsahuje] mučednickou smrt Svatého Otce, biskupů, kněží a věřících.
Z mnoha prvků mohl člověk rozpoznat, že toto vidění není celé. Mezi mnoha jinými autory jsem i já publikoval knihu „Čtvrté fatimské tajemství“, kde jsem ukazoval, že chybí část, která byla napsána a odeslána později se slovy Panny Marie vysvětlujícími totéž vidění. Sám sekretář Jana XXIII., Monsignor Capovilla, který vše viděl z první ruky, naznačil v rozhovoru se Solideem Paolinim existenci tohoto tajemného „dodatku“. Ze strany Církve je oficiálně popíráno, že existuje a že jsou v něm proroctví týkající se této doby.
Papež Benedikt XVI. promlouvá v roce 2010
Jasné výslovné potvrzení ale přišlo od Benedikta XVI. samotného, který během neočekávané pouti do Fatimy 13. května 2010 prohlásil: „Ten, kdo si myslí, že prorocké poslání Fatimy je uzavřeno, klame sám sebe.
A dodal: „Jsou zde naznačeny budoucí skutečnosti, které se postupně začínají projevovat ... jsou ohlašována utrpení Církve.
Dají se však taková proroctví nalézt v onom textu [vidění]?
Následující dvě papežova vyjádření z onoho proslovu ve Fatimě také ponoukají k zamyšlení: „Člověk má moc rozpoutat koloběh smrti a hrůzy, ale není schopen jej zastavit.“ A pak: „Existuje riziko, že víra bude v rozsáhlých oblastech země udušena jako plamen bez paliva.
Z těchto slov papeže Benedikta XVI. tedy člověk rozpoznává, že je ve třetím tajemství skutečně něco jiného a že je to pro svět a Církev dramatické. Možná je to právě kvůli této návštěvě papeže, že byla vydána tato kniha, z níž prosvítají další malé drahocenné kousky pravdy.
Tato kniha ve skutečnosti vychází z dopisů sestry Lucie a z nepublikovaného deníku „Moje cesta“. V těchto dříve nepublikovaných věcech je působivý popis toho, jak sestra Lucie překonala hrůzu, která ji zabraňovala sepsat třetí tajemství.
Nepublikovaný popis
Kolem 16. hodiny 3. ledna 1944 požádala Lucie v klášterní kapli před svatostánkem Ježíše, aby projevil Svou vůli: „Pak jsem cítila přátelskou ruku, mateřskou a láskyplnou, jak se dotkla mého ramene.
A Matka Boží jí řekla: „ Buď v pokoji a sepiš, co jsem ti nařídila, ne však to, co ti bylo dáno k pochopení jeho smyslu“, čímž nepřímo narážela na smysl onoho vidění, které ji Panna Maria sama zjevila.
Okamžitě poté“, řekla sestra Lucie, „jsem pocítila, že je můj duch zaplaven tajemným světlem, kterým je Bůh a v Něm jsem viděla a slyšela: bodec kopí jako plamen, který je nestranný, se dotkne zemské osy a ta se chvěje – hory, velkoměsta, města a vesnice jsou pohřbeny se svými obyvateli. Moře, řeky, oblaka vystupují ze svých hranic a zaplavují a berou s sebou ve víru domy a lidi v množství, které se nedá spočítat. To je očista světa od hříchu, v němž je pohroužen. Nenávist, ctižádost vyvolají ničivou válku. Poté, co jsem ucítila své zběsile bušící srdce, řekl hebký hlas v mém duchu: ‘V čase jedna víra, jeden křest, jedna Církev, svatá, všeobecná, apoštolská. Na věčnosti nebe!‘ Toto slovo ‘nebe‘ naplnilo mé srdce pokojem a štěstím tak, že skoro aniž bych si toho byla vědoma, opakovala jsem si po dlouhou dobu dál pro sebe: nebe, nebe.
Tento nepublikovaný materiál, z něhož jsem právě citoval, je velmi zajímavým dokumentem, na základě nějž ti, kteří jsou znalí věci, mohou snadno potvrdit dějinnou rekonstrukci, podle níž se třetí tajemství skládá ze dvou částí: jedna část, vidění, byla sepsána a odeslána jako první, zatímco druhá část – ta, která je podle slov Panny Marie „smyslem“ vidění – byla sepsána a odeslána později.
A také proslulý a tajemný „dodatek“, který naznačoval Capovilla. A dosud nepublikovaný text, kde podle všeho spočívá část, která nejvíce vyděsila sestru Lucii. Tatáž část, která vyděsila Jana XXIII. (ale před ním také Pia XII.) a kterou se Roncalli rozhodl nezveřejnit protože – podle něj – mohla být jen myšlenkou sestry Lucie, která neměla nadpřirozený původ.
Taková část, jejíž existence se nadále oficiálně popírá. A počátek odhalení, které učinil Benedikt XVI. v roce 2010, jež vedlo také ke zveřejnění této knihy, se dnes znovu otevírá.
Kdo umlčel tyto dobré sestry?
Je to demonstrováno tím, co se stalo Solideovi Paolinimu, velkému italskému odborníkovi na Fatimu, který když přezkoumal stránky této knihy, jíž jsem mu poslal, napsal do kláštera v Coimbře a požadoval, aby mohl konzultovat dvě nepublikované práce zmíněné v knize, protože věří, že jsou v nich bližší podrobnosti k utajené části.
Dopis dorazil na své místo (jak dosvědčuje stvrzenka), ale zůstal bez odpovědi. Paolini pak napsal znovu a šel rovnou k jádru věci a zeptal se, zda sestra Lucie vůbec někdy svěřila papíru „smysl toho vidění“, jež jí bylo shůry dáno, aby jej pochopila, a jehož zapsání se na návrh Panny Marie vyhnula: „Pokud jde o materiály, kde jsem vás žádal o konzultaci, je v nich nějaký odkaz na ‘něco víc‘, co se týká třetího fatimského tajemství, jak ještě nebylo doslova publikováno?
Dopis byl doručen 6. června. Ale také zůstal bez odpovědi. Přesto by bývalo bylo snadné říci „ne“. Očividně byla odpověď „ano“, ale nemohla být dána, protože by to bylo výbušné. Sestry tedy mlčí.
Nicméně vidění, které jsem právě citoval, se odvolává na dva prvky, které jsou podle všeho obsaženy v nepublikovaném textu tajemství: proroctví ohromné katastrofy pro svět a velká apostaze v Církvi. Apokalyptická zkouška, na jejímž konci – řekla sama Panna Maria ve Fatimě – „mé Neposkvrněné Srdce zvítězí“.
Na toto „vítězství“, v něž se doufá, odkazoval papež Benedikt XVI. v roce 2010: „Kéž sedm let, které nás dělí od stého výročí zjevení (2017) uspíší prorokované vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie a slávy Nejsvětější Trojice.
Znamená to, že dnes, v roce 2014, jsme již vstoupili do této strašné zkoušky? Vlastně, když čtete noviny...
Překlad: D. Grof