Různé

Ve stínu Španělska (1937)

„Deset bodů“ z Komunistického manifestu (2021)

Legitimita a nutnost oprávněných a přiměřených nerovností (2010)

Od Cristeros po generála Franka: Schvaluje Církev revoltu? (2019)

Pýcha a smyslovost a metafyzické hodnoty revoluce (2002)

Text arcibiskupa Lefebvra pro období voleb - I (1979)

Taktika kontrarevoluce (2002)

Generál Franco: Deklarace z 18. července (1936)

Sv. Bernard: Výzva k druhé křížové výpravě (1146)

Čtyřicet let po smrti Franka (2015)

Senátor Joseph R. McCarthy (1988)

Korporativistický lék na hospodářský liberalismus (2019)

Hlas polnice: Nedokončená symfonie (2019)

Horlivost Španělska v občanské válce a jeho úpadek (2019)

Engelbert Dollfuss: fašista nebo hrdina? (2015)

Francisco Franco – Prohlášení z 18. července (1938)

Salazarova diktatura lásky (1942)

Francisco Franco – Poslední rozloučení (1975)

Analýza 17. listopadu a změn ve východní Evropě v roce 1989 (1990)

Projev generála Franka v Madridu (1939)

Maršál Philippe Pétain – 160. výročí narození (2016)

„S nesmírnou radostí“ (1939)

Katolická Církev a antisemitismus (1953)

Arcibiskup Lefebvre ke svému soudnímu případu (1990)

Rasista nebo prorok? (2015)

Socialismus nemůže lidstvu pomoci, poněvadž chce pomoci bez Boha (1901)

Co jest socialismus a jeho snaha odstraniti soukromý majetek (1901)

Fatima, Salazar a obnova Portugalska – 2. část (2013)

Fatima, Salazar a obnova Portugalska – 1. část (2013)

Španělská občanská válka (1988)

Vzorový biskup, který jen dělal svou práci (1992)

Hledání katolického státu – 2. část (2004)

Hledání katolického státu – 1. část (2004)

Poslední den Gabriela Garcíi Morena (2011)

Povstání Cristeros: utajený příběh (2012)

Dollfuss: rakouský vlastenec (2004)

Kardinál Mindszenty (1980)

Svatý Pius X. – Sodalitium Pianum (2003)

Úvod k distributismu (2011)

Katoličtí hrdinové - Antonio Salazar (2011)

Křížové tažení 1936 – 1939

Křesťanský korporativismus (1959)