čtvrtek 14. listopadu 2019

Senátor Joseph R. McCarthy (1988)


Senátor Joseph R. McCarthy (1988)
P. Francis E. Fenton
Joseph R. McCarthy (14. listopadu 1908 – 2. května 1957)
***
2. května 1957 si smrt ve věku 49 let vyžádala život senátora Josepha R. McCarthyho z Wisconsinu. Od té doby během 31 let stále více vynikal formát a charakter tohoto muže v naprostém kontrastu k podřadné kvalitě ohromné většiny členů Senátu a Sněmovny reprezentantů Spojených států – a nikdy ten kontrast nebyl výraznější, než je dnes. Skutečně podle mého názoru neexistuje jediný člověk v kterémkoliv úřadu současného amerického Kongresu, který má formát senátora McCarthyho – a většina z nich by nebyla hodná zavázat mu ani tkaničky u jeho bot.
I když byl před svou smrtí v záři veřejných reflektorů méně než sedm let, lze bezpečně říct, že s žádnou veřejnou osobností v dějinách našeho národa se nezacházelo nespravedlivěji a nebyla falešněji obviňována, očerňována, špiněna než senátor McCarthy. A proč? Protože dobře znal satanské zlo komunismu a byl odhodlaný ve svém záměru odporovat mu a odhalovat jej podle svých nejlepších schopností s vlivem a zdroji, jež měl jako člen amerického Senátu. Komunisté jím nejen pohrdali, ale také se jej velmi báli kvůli nesmírné újmě, kterou ve své prestižní pozici mohl učinit jejich plánům na světovou nadvládu. A tak se rozjela bezprecedentní kampaň očerňování a nenávisti proti McCarthymu, kampaň podnícená komunistickým spiknutím, jíž napomáhali a podporovali ji soudruzi, důvěřivci a přisluhovači komunismu – a zvláště opovrženíhodný americký tisk. Jestliže měl komunismus pokračovat ve svém postupu v USA – možná dokonce, pokud měl přežít – musela být reputace Josepha McCarthyho tím či oním způsobem zničena.
To, jak účinně bylo toto zničení provedeno – a stalo se to před 30 lety – vyzdvihuje moc a vliv komunistického spiknutí v USA. Zeptejte se průměrného Američana dnes na jeho názor na senátora McCarthyho, a pokud mu to jméno vůbec něco řekne, pravděpodobně bude tento názor negativní. A co jiného bychom očekávali, když kdykoliv jméno tohoto senátora zmíní média nebo levicoví politici, děje se to hanlivým způsobem? A pak je tu onen často slyšený termín mccarthysmus, který znamená vznášet nepodložená obvinění vůči člověku, aby se zničila jeho reputace nebo dobrá pověst. Toto slovo bylo vytvořeno nepřáteli tohoto senátora a nepřímo naznačuje, že takovou taktiku využíval. Nic by nemohlo být vzdálenějšího pravdě, ale komunisti a jejich spojenci se samozřejmě o pravdu nestarali.
Skutečný senátor McCarthy (římský katolík) byl mužem zcela protikladným falešné představě, kterou dnes o něm má bezpočet Američanů s vymytým mozkem. Kterýkoliv informovaný a nepředpojatý člověk v 50. letech 20. století, který slyšel jeho proslovy nebo (jako já) viděl v televizi slyšení jeho stálého senátního vyšetřovacího podvýboru, nemohl nebýt ohromen jeho odvahou, jeho upřímností, jeho poctivostí. Já konkrétně jsem nikdy neslyšel o jediném nevinném člověku, jehož reputace utrpěla v rukách senátora McCarthyho. Ti, kteří byli předvedeni před jeho podvýbor k výslechu při veřejných slyšeních, stále byli osobami, u nichž existovala dobře podložená podezření o vině ve vztahu ke komunismu. Ano, McCarthy byl u některých svědků, jež konfrontoval, tvrdý a drsný. A co? Jsem přesvědčen, že to byl on, kdo jednou řekl: „S komunismem nebojujete v dětských rukavičkách.“
Existuje množství způsobů, jimiž člověk může obvykle spolehlivě odhadnout charakter druhého. Jeden způsob je podle toho, jaké nepřátele má. Další (je-li prominentní osobností) je podle druhu zacházení, jež se mu dostává od národního tisku (TV, rádio, deníky atd.). Za nepřátele měl McCarthy komunisty a jejich rozličné podlé spojence, zatímco tisk jej trvale znevažoval, očerňoval a pranýřoval. Kdybych o Josephu McCarthym nevěděl nic jiného, než skutečnost, že jej komunisté nesnášeli a média s ním takřka trvale zacházela s opovržením, okamžitě bych došel k závěru, že byl pravděpodobně skutečně velice solidní a chvályhodný člověk. Určitě musel vést mravně slušný život, protože kdyby v něm bylo cokoliv skandální povahy, buďte si jistí, že pseudosvatouškovský americký tisk by to vydoloval a rozhlásil svůj objev do světa.
Senátor Joseph McCarthy byl člověkem, který miloval svého Boha a svou zemi. Byl to čestný, odvážný člověk se silným přesvědčením – a byl bojovníkem. Když McCarthy jasně rozpoznával vážné nebezpečí, jež představovalo satanské zlo komunismu pro svobodný svět a pro křesťanské ideály, které ctil – a když se smutkem viděl stálý pokrok, jejž toto spiknutí činí na americké scéně – rozhodl se vzdorovat mu a odhalovat jej se vší mocí a vlivem, jež měl k dispozici. A tak to činil a projevoval pevnost a neústupnost vůči komunismu, jakým se žádný člen amerického Senátu nikdy předtím nebo potom nepřiblížil.
Jen Bůh ví, do jaké míry byl tento postup zločinného, ateistického spiknutí komunismu k převzetí Ameriky skrze šlechetné úsilí senátora Josepha McCarthyho alespoň zpomalen. Proste Boha, aby pověst tohoto vynikajícího amerického vlastence byla jednoho dne očištěna a jeho jméno nesmazatelně zapsáno do historie jakožto jméno jednoho z opravdových velkých hrdinů tohoto národa.
Překlad: D. Grof